A jövő idő kifejezése (shall/will, to be going to, egyebek)

Az angol jövő idő kifejezésére többféle szerkezet létezik. Sok nyelvtanuló szinte mindig a will + ige szerkezetet használja, pedig a to be going to szerkezet éppoly gyakori. Ha valamit már a beszéd pillanata előtt elterveztünk, vagy valaminek a megtörténése a közeli jövőben valami alapján várható, akkor a to be going to szerkezetet kell használni. Minden más esetben az egyszerű jövő idő használatos.

– – –

Az egyszerű jövő idő
(Future Simple)

Képzése:

will + ige.

Kérdő alakban a will segédige megelőzi az alanyt, pl. will you work?
Tagadó alakban a tagadószó a will után áll. A will not összevont alakja won’t (pl. he will not work = he won’t work).

A to work (dolgozni) ige jövő ideje:

Állító alak Kérdő alak
I will work  /  I’ll work will I work?
you will work  /  you’ll work will you work?
he will work  /  he’ll work will he work?
we will work  /  we’ll work will we work?
you will work  /  you’ll work will you work?
they will work  /  they’ll work will they work?
Tagadó alak Tagadó-kérdő alak
I will not work  /  I won’t work will I not work? / won’t I work?
you will not work  /  you won’t work will you not work? / won’t you work?
he will not work /  he won’t work will he not work? / won’t he work?
we will not work  /  we won’t work will you not work? / won’t you work?
you will not work  /  you won’t work will we not work? / won’t we work?
they will not work  /  they won’t work will they not work? / won’t they work?

Az I és we mellett a will helyett előfordul a shall is (I shall work és we shall work). Összevont alakja ugyanúgy I’ll és we’ll, mint a will-nek. Tagadáshoz ugyanúgy használható (I shall not work és we shall not work), összevont tagadó alakja shan’t: I shan’t work.
Ma már azonban inkább csak a will-t használják a jövő idő képzéséhez. A shall, mint módbeli segédige mást jelent.
Ha kérdő alakú felszólítást fejezünk ki E/1-ben vagy T/1-ben, akkor a shall-t kell használni:

Shall I go? – ‘Menjek?’
Shall we go to see a film? – ‘Elmenjünk megnézni egy filmet?’

Rendhagyó igék nincsenek jövő időben. A to be és to have is szabályos: I will be here = ‘Itt leszek.’ I will have a car = ‘Lesz egy autóm’. (Ennek örülhetünk is, mert pl. az olaszban, spanyolban, franciában a jövő időben rendhagyó igék is vannak!)

Figyelem! A magyar leszek, leszel, lesz, stb. megfelelője az angolban I will be, you will be, he will be. Mivel a magyar lesz egyetlen szó, hajlamosak a magyar nyelvtanulók egyszerűen will-ként fordítani. Azonban a will után állnia kell egy főigének is, ami ilyenkor a be. Pl. My brother will be hungry at noon – Testvérem délben éhes lesz.

A módbeli segédigéknek nincs külön jövő idejű alakjuk, helyette a jelen idejű alakot használhatjuk: I can work = ‘Majd dolgozhatok’, ‘fogok tudni dolgozni’. I must work = ‘Dolgoznom kell majd.’

.

A Future Simple használata:

1. Mindenféle jövő idejű történés, cselekvés kifejezésére jövő időt használunk, aminek megtörténtét biztosnak vagy akár csak valószínűnek tartjuk:

50 years later machines will do most jobs – ‘A jövőben gépek fogják a legtöbb munkát elvégezni.
I am sure you will enjoy the film – ‘Biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog neked a film.’
I will stop smoking – ‘Abba fogom hagyni a dohányzást.’
Give me your luggage and I will put it in the car – ‘Add oda a bőröndödet, én majd beteszem az autóba!’

Még akkor is, ha a magyarban jelen idővel fejezzük ki a jövő időt:

Holnap nem megyek iskolába – Tomorrow I won’t go to school (és nem I don’t go!)

2. Kifejezhetjük a jövő idővel, hogy valaki vagy valami nem akar valamit megtenni:

The car won’t start – ‘Az autó nem akar elindulni.’

3. Második személyben a will kifejezhet udvarias kérést is:

Will you open the window? – ‘Kinyitnád az ablakot?’

Ez történhet utókérdés (question tag) formájában is:

Open the window, will you?

4. A shall I ill. shall we kifejezhet felajánlást (kérdő felszólítást), lásd még fent:

Shall I open the window? – ‘Kinyissam az ablakot?’

5. A beszéd pillanatában hozott hirtelen elhatározást, döntést is Future Simple-lel fejezzük ki (a múltban hozott döntést nem!)

Somebody is knocking at the door. I will see who it is – ‘Kopognak az ajtón. Megnézem, ki az.’

Would you like some tea or some coffee? I will have some tea – ‘Kávét vagy teát kérsz? – Iszom egy teát.’

Ha nem a beszéd pillanatában, hanem már korábban döntöttünk, akkor a to be going to szerkezetet használjuk.

+1. Nem használunk jövő időt feltételes és időhatározói mellékmondatokban, tehát if után, unless (hacsak nem) után, when (amikor), while, as soon as és hasonló kifejezések után. Ilyenkor jelen időt használunk jövő idő helyett, de a jövő idő jelentését fejezzük ki ezzel:

If it is fine tomorrow we will go for a trip – ‘Ha jó idő lesz holnap, elmegyünk kirándulni.’
As soon as you arrive you will see him – ‘Mihelyt megérkezel, meg fogod látni őt.’

When mint kérdőszó mellett természetesen állhat jövő idő: When will you arrive?Mikor fogsz megérkezni? De: When you arrive you will be happyAmikor megérkezel, boldog leszel.’ (Az if-ről és a feltételes mondatokról bővebben itt lehet olvasni.)

A to be going to használata

Jövőbeli cselekvés, történés kifejezésére használható a to be going to szerkezet is. Használata azonban más, mint a Future Simple-é.
A beszéd pillanatában hozott hirtelen elhatározást, döntést Future Simple-lel fejezzük ki (lásd fent az 5. pont). A múltban előre eltervezett jövőbeli cselekvést a to be going to írja le:

There is a knock at the door. I will open it – ‘Kopognak az ajtón. Kinyitom (ki fogom nyitni).’ (Hirtelen elhatározás a jelenben.)

He is packing his luggage because he is going to travel abroad – ‘Pakolja a bőröndjét, mert külföldre fog/készül utazni.’ (Az utazást már korábban eltervezte, ezért pakol most.)

A Future Simple és a to be going to is kifejezhet jövőbeli jóslatot: Ha Future Simple-t használunk, az azt jelenti, elképzelhetőnek tartjuk, hogy valami meg fog történni. Ha to be going to-t használuk, azt fejezzük ki vele, hogy szinte biztosnak tartjuk, hogy valami rövidesen meg fog történni:

Don’t climb up that tree. You will fall. – ‘Ne mássz fel arra a fára. Le fogsz esni.’ (elképzelhetőnek tartjuk, de még nem is mászott fel a fára az illlető)
Look out! You are going to fall! – ‘Vigyázz! Mindjárt leesel!’ (A fán van az illető és látjuk, rögtön leszakad alatta az ág.)

That boat doesn’t look very safe. It’ll sink. – ‘Az a csónak nem néz ki nagyon biztonságosnak. El fog süllyedni.’ (A csónakkal még nincs semmi gond, talán útnak sem indult.)
Look at that boat! It is going to sink! – ‘Nézd azt a csónakot! El fog süllyedni!’ (A csónakkal már láthatólag gond van, már szivárog bele a víz.)

A folyamatos jelen idő használata
jövő idő kifejezésére

A to be going to-hoz nagyon hasonló jelentésben használható a folyamatos jelen idő is jövő idejű cselekvés kifejezésére. Mindkettő kifejezhet múltban eltervezett cselekvést. A különbség az, hogy a to be going to már el van tervezve ugyan, de még nem tettünk sokat az ügy érdekében, míg a folyamatos jelennel kifejezett cselekvést elterveztük, megtettük a szükséges előkészületeket, így már különösebb akadálya nincs is annak, hogy a cselekvés a jövőben megtörténjen:

We are going to have a party soon – ‘Nemsokára rendezünk egy bulit.’ (Elhatároztuk.)
We are having a party soon – ‘Nemsokára rendezünk egy bulit.’ (Már el is kezdtük szervezni, vagy akár teljesen el is végeztük az előkészületeket.)

Kb. azt lehet mondani, hogy a to be going to-val kifejezett cselekvés el van tervezve, míg a folyamatos jelennel kifejezett cselekvés már előre „le van zsírozva”.

A to be about to szerkezet

Azt fejezi ki, hogy valami hamarosan megtörténik. Magyarra általában a „készül” igével fordítjuk:

I am about to leave – Indulni készülök / elmenőfélben vagyok.

Felhasznált irodalom:

Báti László, Véges István: Angol nyelvkönyv. Tanfolyamok és magántanulók számára, I. rész, Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Zoltán Erika: Angol igeidők. Szabályok és gyakorlatok, Corvina, 1997.

Link:

Englishgrammarsecrets.com – Going to or Will

Englishpage.com – A Will és a going to különbségei, részletesen kifejtve angolul

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.