Határozószó képzése melléknévből az angolban

Határozószó képzése melléknévből az angolban

Az angolban a határozószó képzése melléknévből nem nehéz!

A –ly képzővel történik:

quick – quickly (gyors – gyorsan)
serious – seriously (komoly – komolyan)
bad – badly (rossz – rosszul)
nervous – nervously (ideges – idegesen)
surprising – surprisingly (meglepő – meglepően)
continuous – continuously (folyamatos – folyamatosan)

A bee is quick – A méh gyors.
A bee flies quickly – A méh gyorsan repül.

Ha a melléknév l -re végződik, akkor természetesen a melléknév végén az l megkettőződik:

careful – carefully (óvatos – óvatosan / figyelmes – figyelmesen)
awful – awfully (borzasztó – borzasztóan)
usual – usually (általános – általában)

Be careful – Légy óvatos!
Drive carefully – Vezess óvatosan!

A melléknév végén az y   i-re vált a -ly előtt:

angry – angrily (dühös – dühösen)
happy – happily (boldog – boldogan)
sleepy – sleepily (álmos – álmosan)
necessary – necessarily (szükséges – szükségszerűen)

When I got up I was sleepy – Amikor felkeltem, álmos voltam.
I always get up sleepily – Mindig álmosan kelek fel.

Az –le végű melléknevek –le végződése változik –ly-re:

possible – possibly (lehetséges – lehetőleg)
reasonable – reasonably (ésszerű – ésszerűen)
terrible – terribly (borzalmas – borzalmasan)
horrible – horribly (rettenetes – rettenetesen)
incredible – incredibly (hihetetlen – hihetetlenül)
gentle – gently (szelíd – szelíden)

Az -ic végű melléknevek -ally végződést kapnak. Kivéve a public:

public – publicly (nyilvános – nyilvánosan)

basic – basically (alapvető – alapvetően)
idiotic – idiotically (ostoba – ostobán)

tragic – tragically (tragikus – tragikusan)
economic – economically (gazdaságos – gazdaságosan)

Akár az -ed és -ing végű melléknevek is megkaphatják a -ly végződést:

excited – excitedly (izgatott – izgatottan)

surprising – surprisingly (meglepő – meglepően)

The son ran home excitedly – Izgatottan rohant haza a fiú.
The son was so excited – A fiú olyan izgatott volt.

Vannak melléknevek, melyek egyben határozószók is, így nem kapnak külön -ly végződést:

fast – fast (gyors – gyorsan) (de: quick – quickly)
straight – straight (egyenes – egyenesen)
long – long (hosszú – régóta)
*hard – hard (kemény – keményen)
*late – late (késői – későn)
**early – early (korai – korán)

* A hard és a late kaphat ugyan -ly végződést, de a jelentését teljesen megváltoztatja: hardly = alig; lately = újabban, az utóbbi időben)
** Az early eleve -ly végű, viszont nem érvényes rá a többi lenti szabály a -ly végű melléknevekkel kapcsolatban.

Példák: She has straight hair – Go straight then turn left.
My car is very fast – He travels very fast. (De: He is quick – He runs quickly.)
You are an early bird – You always get up early.

Az Englisch-Hilfen oldal ide sorol még sok más szót is: close, daily, like, likely (ez utóbbi kettő külön-külön!), live, low, wide. Ezek tehát melléknevek és határozószók is lehetnek. A like és likely használata nagyobb körültekintést igényel. Egyik-másik említett szó használata vitatható. A daily, live, low egyértelműen lehet határozószó is: He has a daily routine. (Napi rutinja van.) He goes there daily. (Naponta megy oda.) Live broadcast. (Élő közvetítés.) You can watch it live. (Élőben nézheted.) The height of the airplane is low. (A repülő magassága alacsony.) The airplane flies low. (A repülő alacsonyan száll.) (A lively is létezik, de mást jelent, lásd lejjebb.)
Ugyancsak az Englisch-Hilfen oldal említ még néhány határozószót, melyek -ly-vel és anélkül is használhatók: fair – fairly, free – freely, high – highly, most – mostly, near – nearly pretty – prettily, right – rightly, wrong – wrongly. Ezek használata vitatható. Itt említi a late – lately párost is, pedig a két szó jelentése el is tér, akárcsak a most (legtöbb) – mostly (főleg).

Azok a melléknevek, melyek alapból -ly végűek, nem kapnak még egy -ly szótagot a végükre, hanem az in a … way kifejezéssel fejezhetjük ki a határozószót:

friendly – in a friendly way (barátságos – barátságosan)
manly – in a manly way (férfias – férfiasan)

A következő melléknevek is hasonlóak, bár határozószós alakjaik nem mind használják gyakran:

lively (élénk), elderly (idős, öreges, koros), lonely (magányos), silly (hülye), lovely (szeretetre méltó), masterly (mesteri)

A good teljesen rendhagyó (míg a bad szabályos, lásd fent):

good – well (jó – jól)

A melléknévből képzett határozószókat az angolban is akkor használjuk, amikor a magyarban. Kivéve a to look / to seem (látszik, tűnik, kinéz valahogyan), to sound (hangzik valahogy), to taste (valamilyen íze van), to smell (valamilyen szaga van) ige után, akkor az angolban melléknév áll:

You look happy – Boldognak látszol.
That sounds good – Jól hangzik. (nem well!)
This wine tastes strange – Ennek a bornak furcsa íze van.
Their flowers smell magnificent – A virágaiknak csodás illata van.

A határozószókat a melléknevekhez hasonlóan fokozni is lehet (bővebben: angol melléknévfokozás). Szinte az összes -ly képzős határozószónál elfogadható a more, most szóval történő fokozás. Az -ier, -iest végződés jóval ritkább. Pl. in a more friendly way.

határozószó képzése melléknévből az angolban

határozószó képzése melléknévből az angolban

Forrás a határozószó képzése melléknévből témához:

Raymond Murphy: English Grammar in Use, Second Edition, Cambridge University Press

Kónya Sándor, Országh László: Rendszeres angol nyelvtan, Terra, Budapest (186. oldal)

Báti László, Véges István: Angol nyelvkönyv, Tankönyvkiadó, Budapest (90. oldal)

Dr. Budai László, Radványi Tamás: Angol nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest (118. oldal)

Link a határozószó képzése melléknévből témához:

Englishleap.com – Forming adverbs from adjectives

fis.edu – adjective or adverb? (az oldal alján)

edufind.com – Forming adverbs from adjectives

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.