Free Time – Szabadidő – Angol témakörök

Free time – Szabadidő

free time / spare time / leisure time – szabadidő
leisure activities – szabadidős elfoglaltságok

What do you like doing in your free time? – Mit szeretsz csinálni szabadidődben?

Alább példamondatokat találunk, melyek nem alkotnak egybefüggő szöveget. Ezek a mondatok remélhetőleg mindenkinek segítenek, hogy a szabadidejükről beszélni tudjanak.

To tell the truth, I don’t have much free time. I have to learn a lot for my school leaving exam. Őszintén szólva nincs sok szabadidőm. Sokat kell tanulnom az érettségimre.
I am married with three children so it is really hard to speak about free time. When I don’t work I spend all my time with my family. The children need a lot of care. Házas vagyok és van három gyerekem, így nehéz szabadidőről beszélnem. Amikor nem dolgozom, minden időmet a családommal töltöm. A gyerekeknek sok törődésre van szükségük.
I like listening to music. I am fond of both classical music and pop music. If I have enough time I go to concerts. Szeretek zenét hallgatni. Szeretem mind a klasszikus zenét, mind a könnyű zenét. Ha van rá elég időm, koncertekre járok.
I am a huge music fan so I play a lot of instruments. I play the piano, the violin, the guitar and the drums. I always play something when I can do so. Nagy zenerajongó vagyok, így sok hangszeren játszom. Zongorázom, hegedülök, gitározom és dobolok. Mindig játszom valamit, amikor csak tehetem.
I like watching TV in the evenings. My favourite programs are the quiz shows and films about nature and other kinds of documentaries. I watch also comedies and crime stories. I don’t like thrillers, horrors and love stories. Szeretek tévézni esténként. Kedvenc műsoraim a kvízműsorok és a természetfilmek, és egyéb dokumentumfilmek. Nézek vígjátékokat és krimiket is. Nem szeretem a thrillereket, horrorfilmeket és szerelmi történeteket.
Going to the cinema is one of my favourite passtimes too. I like the atmosphere of the cinemas: There is a huge place with a lot of people. The screen is also huge so you feel you are where the film is. You can eat popcorn during the film. A moziba járás is az egyik kedvenc időtöltésem. Szeretem a mozik hangulatát: nagy hely sok emberrel. A képernyő (filmvászon) szintén hatalmas, így azt érzed, ott vagy, ahol a film játszódik (azt lehet érezni, ott van az ember, ahol a film játszódik). Pattogatott kukoricát lehet enni a film közben.
I sometimes go to a restaurant with friends and eat or drink something. Néha étterembe járok a barátaimmal és eszük vagy iszunk valamit.
In my spare time I like learning languages. My favourite language is English, of course. I also learn Russian, French and Italian. I take Russian lessons with a private teacher once a week. Szabadidőmben szeretek nyelveket tanulni. A kedvenc nyelvem természetesen az angol. Tanulok oroszul, franciául és olaszul is. Oroszórákra járok (oroszórákat veszek) egy magántanárnál egy héten egyszer.
I am keen on books. I like reading both novels and poems. My favourite writer is Joseph Conrad. My favourite poets are Robert Burns and Sándor Petőfi. Nagyon szeretem a könyveket. Szeretek olvasni regényeket is és verseket is. Kedvenc írom Joseph Conrad. Kedvenc költőm Robert Burns és Petőfi Sándor.
I have a pet. He is a dog whose name is Blöki. I like playing with him at home and taking him for a daily walk. Van egy háziállatom. Egy kutya, akinek a neve Blöki. Szeretek vele játszani és sétáltatni minden nap.

to be fond of = to like – szeretni valamit
both … and … – … is … is / mind … mind …
to play a musical instrument – hangszeren játszani
to play the guitar – gitározni, gitáron játszani

How do you usually spend your weekend? – Általában hogyan töltöd a hétvégédet?

What do you do at the weekends? – Mit csinálsz hétvégeken?

Alább egy egybefüggő szöveggel mutatjuk be a hétvége egy lehetséges eltöltését.

I like weekends because they are free, and people don’t usually have to go to work or school. In the morning you can sleep as long as you want. Szeretem a hétvégéket, mert szabadok, és általában nem kell menni munkába vagy iskolába. Reggel addig alhatsz, ameddig akarsz.
If the weather is bad, I can stay at home all day long and watch films, play computer games, and chat with friends through the internet. Ha rossz idő van, egész nap otthon lehetek és nézhetek filmeket, játszhatok számítógépes játékokkal és chatelhetek a barátaimmal interneten keresztül.
If the weather is nice, we can go outside for some fresh air, and either go for a walk or go on a long trip. Doing some sport is healthy so I sometimes go for a swim with my friends or we play table tennis together. Ha szép idő van, kimehetünk a friss levegőre és elmehetünk vagy sétálni, vagy kirándulni egy nagyot. A sportolás egészséges, így néha elmegyek úszni egyet a barátokkal vagy pingpongozhatunk közösen.
At the weekends some people go to parties or discos and have fun the whole night. This is not my world, and I prefer sleeping at night. Hétvégenként egyesek bulikba, diszkókba járnak, és egész éjjel szórakoznak. Ez nem az én világom, jobban szeretek aludni éjjel.
I play the piano so I can practice for some hours which is my favourite passtime at the weekends. Zongorázom, így gyakorolhatok néhány órát, ami a kedvenc időtöltésem hétvégente.

to stay at home – otthon maradni
to play computer games – számítógépes játékokkal játszani
either … or … – vagy … vagy …
to go for a walk – elmenni sétálni egyet
trip – kirándulás
to go on a trip – elmenni kirándulni
to go for a swim (= to swim) – úszni / elmenni úszni
to play table tennis – pingpongozni
to prefer + ing – jobban szereti csinálni valamit, inkább szeret valami mást csinálni
at night – éjjel (időhatározó)
passtime – időtöltés

Egy kis nyelvtan:

ON elöljárószót használunk:

We go on trip – Elmegyünk túrázni egyet.
We go on a journey – Elmegyünk egy utazásra.
We go on an outing – Elmegyünk kirándulni.

FOR elöljárószót használunk, ha a cselekvés célja a kikapcsolódás:

I go for a walk – Elmegyek sétálni egyet.
I go for a run – Elmegyek futni egyet.
I go for a swim – Elmegyek úszni egyet.

Ha a cselekvés célja nem a kikapcsolódás, akkor elmarad a go for:

I walk to the shop – Elsétálok a boltba.

Persze akár a kellemeset a hasznossal is lehet egyszerre:

I go for a walk to the shop – Egy kis kellemes séta gyanánt elmegyek a boltba.

Some More Words – Még több szó

to listen to the radio – rádiózni
to watch television – tévézni

A television the nélkül van, a radio the-vel. (Az angol határozott névelő használatáról bővebben lásd itt.)

program – műsor
news – hírek
quiz show – kvízműsor
documentary (többes szám: documentaries) – dokumentumfilmek
comedy – vígjáték
thriller – thriller
love story – szerelmi történet

to listen to music – zenét hallgatni
pop music – könnyűzene
classical music – komolyzene
band – zenekar
hit – sláger

to play cards – kártyázni
to play chess – sakkozni
to play parlour games / to play board games – társasozni

to play football / handball / volleyball / basketball – focizni, kézilabdázni, röplabdázni, kosárlabdázni
to go to the gym – edzőterembe járni
to swim / to go for a swim / to have a swim – úszni / úszni egyet

to have a party – bulizni
to stay at home – otthon maradni


Köszönjük Bruce Tannernek a kiegészítéseit, javaslatait!
Thanks to Bruce Tanner for his amendments and suggestions.

Linkek a free time témához:

Easy English Channel videója: Free time Activities -vocabulary (What do you do in your free time?)

Woodward English videója: 101 Free Time Activities in English – Learn English Vocabulary – Elég sok tevékenységet említ, többek között a tócsákba ugrálásról és a cigánykerekezésről sem feledkezik el.

A bejegyzés elején Eric Nopanen képe látható, az Unsplash oldalról.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.