Az angol határozott névelő (the) – The English Definite Article

Az angol határozott névelő
(The Definite Article)

Az angol határozott névelő alakja írásban mindig the (magyarban: a / az)

Kiejtése:

magánhangzóval kezdődő szó előtt: [δi]  the apple, the exit
mássalhangzóval kezdődő szó előtt: [δ∂] the house, the street

A magánhangzó és mássalhangzó kezdet a kiejtésre vonatkozik! Ha írásban egy szó magánhangzóval kezdődik, ami kiejtésben mássalhangzó, vagy fordítva, akkor a kiejtés érvényesül:

the hour [δi]
the unit [δ∂]

Ha hangsúlyos (pl. diktálásnál), kiejtése mindig [δi].

A the mindig megelőzi a (jelzős) főnevet (pl. the room, the big room). Követi viszont az all, both szavakat: all the rooms (az összes szoba), both the Jones boys (mindkét Jones fiú).

angol határozott névelő Buckingham Palace

A Buckingham Palace előtt nincs the.

Használata nagyrészt egybeesik a magyarral. De van, amikor eltér a magyartól.

Az angolban the áll, amikor a magyarban nincs névelő:

– Hangszereken játszás kifejezésekor: I play the piano/guitar/drums (dob)/trumpet/bagpipe (duda)/bassoon (fagott)/recorder (furulya)

– Egyes időhatározós kifejezésekben napszakok előtt: in the morning, in the afternoon, in the evening

A the same kifejezésben: It’s the same – Ez ugyanaz.

– Néhány kifejezésben: the country („vidék” jelentésben), the cinema, the theatre (pl. I often go to the cinema/the theatre – Gyakran megyek moziba/színházba).

Szállodák, éttermek, mozik, színházak, múzeumok névelővel állnak:

the Station Hotel, the Bombay Restaurant, the Erkel Theatre, the Odeon Cinema, the British Museum

Az angolban nincs the:

– sportok, játékok neve előtt: I like playing football. He likes skiing.

– időhatározói kifejezésekben a last, next, this előtt: this year, next month, last week. (A névelőhasználat ilyenkor a magyarban sem mindig biztos: tavaly, a múlt évben / (a) múlt héten)

– Személynevek előtt, pl. John, Peter, Black; de ha többes számban áll a személynév, the áll előtte: the Blacks – Blackék

– Ha főnév után tőszámnév áll, sorszámnév jelentésben: room 12 (a 12-es szoba), floor 4 (4. emelet), page 324 (324. oldal). Ugyanígy: side A, side B (A oldal, B oldal)

– Napok, hónapok, évszakok, ünnepek neve előtt, pl. on Monday, in February, in winter, at Christmas, at Easter, bár évszakok elé kitehető a határozott névelő: in (the) summer.

– Színek neve előtt: Red is my favourite colour. Brown is darker than blue.

– Nyelvek neve előtt: English is my favourite language. German is more difficult than English. He speaks French.

– A space szó előtt, ha „világűr” értelemben használjuk (Green gnomes with big ears live in space).

– A man szó előtt, ha „emberiség”, „az emberi faj” értelemben használjuk (What is the origin of man? – Mi az ember eredete?)

– A rádió névelős, a tévé névelőtlen:

I often listen to the radio. I heard the news on the radio.
I often watch television. I watched the news on television.

Ha a tévére, mint tárgyra (készülékre) gondolunk, névelős: I turned off the television

– Egyéb főnevek névelő nélkül: home – haza(felé) jelentésben: Go home – Menj haza! Abroad – külföldön, külföldre, upstairs – az emeleten, az emeletre, downstairs – a földszinten, a földszintre

Főnevek általános és konkrét értelemben

Ha egy (elvont ill. megszámlálhatatlan) főnevet általános értelemben használunk, névelő nélkül áll: I like music (Szeretem a zenét). Sugar is not healthy (A cukor nem egészséges). Ha konkrét értelemben használjuk, the áll előtte: The party was great, I liked the music (Nagyszerű volt a buli, tetszett a zene). Peter passed me the sugar (Peter odaadta nekem a cukrot (az asztalon lévő cukrot)). Coffee is good – I liked the coffee we had together.
Nem áll névelő elvont főnevek előtt: Life is long. We fight for peace. Ha elvont főnévnek valamilyen bővítménye van (konkretizáljuk), névelő áll előtte: The life of bees is short. We fight for the peace of all nations.

Ha más, névelőtlen főneveket konkretizálunk, jelentésüket leszűkítjük (pl. of szerkezettel), akkor the kerül eléjük:

She teaches literature. She teaches the literature of the 19th century.
I like having breakfast. I like the English breakfast consisting of marmelade, toast and tea.

Az angol határozott névelő puszta melléknév előtt

Ha puszta melléknév elé the kerül, akkor embercsoportot jelöl, ami többes számúnak számít, pl. the poor – a szegények; the old – az idősek; the unemployed – a munkanélküliek. Ezek nem tehetők egyes számba, és csak the névelővel használhatók.

Ha -sh vagy -ch végű, nemzetiséget jelölő melléknév elé the kerül, az adott nemzetiséget jelöli és többes számúnak számít, pl. the French – a franciák, the Spanish – a spanyolok. Ezek sem tehetők egyes számba, és csak a the névelővel használhatók. (Egyes számban: a Frenchman – egy francia (ember)).

angol határozott névelő

Az angol határozott névelő

Az angol határozott névelő használata
földrajzi nevek előtt

Földrajzi nevek névelő nélkül:

földrészek, országok, országrészek, városok:

Europe, Central Europe, North-America; England, Hungary, Germany; Texas, Canada; Budapest, London, Rome

(Néhány országnév kivétel, lásd lent.)

szigetek, tavak, hegyek előtt:

Sicily, Margaret Island; Lake Balaton; Mount Everest

utcák, terek, parkok és egyéb nevezetességek neve előtt:

Petőfi Street, Fifth Avenue, Times Square, Picadilly Circus, Westminster Abbey, Buckhingham Palace, Budapest Zoo

Nevezetességek előtt névelő áll, ha a névben nincs másik tulajdonnév, pl. the Royal Palace, the White House (a royal és a white eredetileg nem tulajdonnevek)

Földrajzi nevek névelővel:

Többes számú szigetek és hegyek is the-vel állnak:

the Canary Islands, the British Isles; the Andes (Andok), the Alps (Alpok)

A tavak kivételével the-vel állnak a vizek: óceánok, tengerek, folyók, csatornák:

the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, the Mediterranean Sea, the Black Sea
the Danube, the Thames, the Nile, the Amazon; the Suez Canal

sivatagok: the Sahara Desert

Ha az ország neve többes számban áll, vagy a nevében egyéb szó van (pl. Republic – köztársaság, Kingdom – királyság, States – államok), akkor the áll előtte:

the Netherlands
the United States, the United Kingdom, the Hungarian Republic

Valamint: the Hague, the Sudan, the Congo

Égtájak: az angol határozott névelő bizonyos esetekben ott van, máskor nincs:

North America, South Africa
the north of America, the south of Africa
the northern part of America, the southern part of Africa
south-western Hungary, northern America

the Middle East (közelkelet), the Far East (távolkelet)

Exercises – gyakorlatok:

Hogy van angolul? Ügyeljünk arra, hogy mikor kell the, mikor nem!

Délelőtt és délután zongorázom, te este dobolsz.
A fiútestvérem focizik, a lánytestvérem kézilabdázik.
Ugyanazon a hangszeren játszunk.
A szüleim vidéken élnek.
Magyarországon az Erkel Színházba fogunk menni idén.
Angliában meglátogattuk a British Museumot tavaly.
A múlt héten a Kempinski Szállóban szálltak meg Smith-ék.
Áprilisban, tavasszal nem eszem sonkát, csak húsvétkor.
A zöld szebb, mint a kék.
Az élet szép.
Az orosz nehezebb, mint az angol.
Clarkék az űrben laknak.
Magyarország Közép-Európában van.
Petersonék gyakran néztek tévét az Árpád Szállóban.
Szeretem a Margit szigetet és a Balaton tavat.
Taylorék sosem hallgattak rádiót az Árpád Étteremben.
A tea egészségtelen.
A szegények és a gazdagok is a Kálvin moziba járnak.
A Picadilly Circus kisebb, mint a Petőfi utca.
A Duna Európában van, a Temze Angliában.
Hollandia messze van a Földközi tengertől.
Közelkelet és az Egyesült Királyság nem egymás mellett vannak.
Múlt hónapban az Alpokban jártam, ebben a hónapban a Kanári-szigeteket akarom meglátogatni.
Karácsonykor a franciák nem dobolnak.

Tedd ki a the névelőt, ahol szükséges!

___ United States, ___ Congo, ___ Sicily, ___ France, ___ Hungarian Republic, ___ Sahara Desert, ___ Black Sea, ___ Times Square, ___ White House, ___ Westminster Abbey, ___ Mount Everest, ___ Budapest, ___ Texas

___ next year, ___ last week, ___ this month

A feladatok megoldása.

Forrás az angol névelő témájához:

dr. Budai László, Radványi Tamás: Angol nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. (51-55. oldal)

Kónya Sándor, Országh László: Rendszeres angol nyelvtan, Terra, Budapest, 1976. (60-67. oldal)

Raymond Murphy: English Grammar in Use, second edition, Cambridge University Press, 1996. (144-155. oldal)

Link az angol névelő témához:

EF.com (Education First) – The definite article – A határozott névelő használatáról angolul

World-English.org – English Articles – Az angol névelők használatáról

Esl.Fis.edu – Articles

Please, learn the rules! When do we use “THE” in English? (+ when DON’T we?) – English with Lucy videója

4 komment:

 1. április 29, 2018

  Gabányi Zoltán Válasz

  Melyik a helyes, Ukraine vagy the Ukraine?

  • április 29, 2018

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   Tömören: A Ukraine biztosan helyes. A the Ukraine is előfordul néha, egyesek nem tartják helyesnek. Használjuk mindig nyugodtan így: Ukraine.
   Bővebben még a témáról:
   Angol Wikipédia: Ukraine
   BBC – Ukraine or the Ukraine?
   Quick and Dirty Tips: Country Names and “The”: The Ukraine or Ukraine

   A the Ukraine inkább történelmi értelemben használatos, amikor is még a Szovjetunió része volt Ukrajna. Továbbá, elvileg akkor tesznek névelőt, ha nem országra, hanem csak mint területre gondolnak, és az országnév eredeti jelentését akarják hangsúlyozni. A the Netherlands is eredetileg területet jelöl, eredeti jelentése “alacsony hely”, “alföld”, ezért van előtte névelő. Legalábbis a neten ezeket írják.

 2. január 6, 2023

  Türke András Válasz

  Tisztelt Uram! A könyv, folyóirat (stb.) címek, alcímek tekintetében a “the” használata szintén eltér (sajnos) a magyartól és sok nehézséget okoz. (Ld. már az ön írásában is: “The definite article” vagy “Definite article”?) Angol fordítókat kérdezve többféle, ellentétes válaszokat kaptam. Legyen szives egészítse ki ezzel is az egyébként nagyon hasznos bejegyzést. Köszönöm!

  • Kedves András! Nem emlékszem, hogy hallottam volna szabályról, mely a the használatáról szól a címekben, alcímekben. Úgy gondolom, az angolul tanulók igen jelentős részének nincs szüksége erre az információra, így a bejegyzésbe nem írnám bele ezt is pluszban, viszont a kommentben érkező kiegészítésnek mindig nagyon örülök. Azonban amit ír, abból igazából nem derül ki a szabály, és hogy mire alapozza, amit ír, példákon lenne jó bemutatni ezt a jelenséget, szembeállítva magyar és angol címeket. A “The definite article” nem jó példa, mert az “article” szó megszámlálható főnév (lehet többes számba is tenni), így mindenképpen kell állnia előtte valamilyen determinánsnak, ami jelen esetben a the.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.