Folyamatos jövő idő (Future continuous or Future progressive)

A folyamatos jövő idő
(Future continuous,
másik nevén: Future progressive)

A folyamatos jövő időt úgy képezzünk, hogy a to be igét egyszerű jövő időben ragozzuk, emellett áll a főige -ing-es alakja.

will be  +  ige+ing

Az ing-es alak képzéséről bővebben itt (angol ing) és itt lehet olvasni.

Megjegyzés: A to be + ige+ing alak valójában a folyamatos alakú főnévi igenév: to be working. Míg az egyszerű jövő (future simple) időben a will után az egyszerű főnévi áll, a folyamatos jövő időben a folyamatos főnévi igenév áll a will után. A folyamatos főnévi igenév még pl. módbeli segédigék mellett (pl. can, must) és mellékmondatok rövidítésekor fordul elő.

A to work (dolgozni) ragozása folyamatos jövőben:

Állító alak:

teljes alakok összevont alakok
I will be working I’ll be working
you will be working you’ll be working
he will be working he’ll be working
we will be working we’ll be working
you will be working you’ll be working
they will be working they’ll be working

Tagadó alak:

teljes alakok összevont alakok
I will not be working I won’t be working
you will not be working you won’t be working
he will not be working he won’t be working
we will not be working we won’t be working
you will not be working you won’t be working
they will not be working they won’t be working

Kérdő alak:

Will I be working?
Will you be working?
Will he be working?

Will we be working?
Will you be working?
Will they be working?

I és we mellett a will helyett a shall is előfordul.

.

A folyamatos jövő idő használata

1. Ha a cselekvés a jövőben folyamatban lesz, hosszabb ideig fog tartani, és nem a cselekvés befejeződése érdekel, hanem maga a folyamat:

Let’s meet tomorrow afternoon!
It is not possible. Tomorrow afternoon I will be travelling towards London.

Találkozzunk holnap délután!
Nem lehet. Holnap délután London felé fogok utazni.

Ilyenkor gyakran van a mondatban konkrét időpont, amikor a cselekvés folyamatban lesz, vagy odaérthető ez az időpont:

At 5 o’clock we will be watching TV.
5 órakor (éppen) tévét fogunk nézni.

2. a) Amikor a jövőben két cselekvés egyszerre, párhuzamosan fog folyni. Ilyenkor figyelni kell, hogy az időhatározói mellékmondatban a when, while, stb. kötőszók után nem állhat will, tehát folyamatos jövő idő helyett folyamatos jelen időt kell használni!

While I am watching TV, you will be doing the housework.
Míg én tévét nézek, te majd szépen a házimunkát csinálod. (munkamegosztás)

Ebben a mondatban most a magyarban sem jövő időt, hanem jelen időt használunk, hiszen a magyar jelen idő is kifejezhet jövő időt. Persze mondhatnánk akár úgy is magyarul, hogy “Míg én tévét fogok nézni…”, de az angolban csakis jelen idő állhat jövő idő kifejezésére while, when után.

b) Ha a jövőben két cselekvés közül az egyik folyamatban lesz, amit majd egy másik cselekvés megszakít, a folyamatos cselekvés kifejezésére folyamatos jövőt használunk:

They will still be watching TV when you arrive.
Még tévézni fognak, amikor megjössz.

Maybe you will still be playing computer games when your brother arrives, but then I will throw the computer out of the window.
Talán még mindig játszani fogsz a számítógéppel, amikor a testvéred megérkezik, de akkor kidobom a gépet az ablakon. (nevelői célzatú viselkedés)

Az a) ponthoz hasonlóan, itt is jövő időt fejezünk ki a when után, viszont when után nem állhat jövő idő!

3. Ha úgy kezdünk egy kérdést, hogy Will you…? akkor ezzel nem csak jövő időt, hanem udvarias kérést is kifejezhetünk: Will you close the window? “Becsuknád az ablakot?” Will you use my car? “Használnád (kérlek) az autómat?” Mivel ez félreérthető, azaz a will udvarias kérést és jövő időt is kifejezhet ebben az esetben, ezért a you mellett használható a folyamatos jövő idő arra, ha nem udvarias kérést, hanem valóban jövő időt akarunk kifejezni:

Will you drive tomorrow? – Vezetnél (kérlek) holnap?

DE: Will you be driving tomorrow? – Fogsz holnap vezetni?

Ilyenkor tehát a másik ember szándéka felől érdeklődünk, nem akarjuk őt befolyásolni vagy megkérni a cselekvésre, csak tudni akarjuk, mit fog, mit akar csinálni.

4. Az “úgyis” kifejezésére is használható. Amikor nagyon segítőkészek akarunk lenni, pl. elmegyünk a boltba, és ha már úgyis odamegyünk, megkérdezünk valakit, hogy ne hozzunk-e neki is valamit. Tehát, “Figyelj, úgyis elmegyek a boltba, ne hozzak neked valamit?” jellegű szituációkra kell gondolni:

I will be going shopping soon. Shall I bring you anything?
Úgyis nemsokára vásárolni megyek. Hozzak neked valamit?

Do you want me to speak to the director? I will be meeting him tomorrow.
Akarod, hogy beszéljek az igazgatóval? Holnap úgyis találkozom vele.

Felhasznált irodalom:

Zoltán Erika: Angol igeidők. Szabályok és gyakorlatok, Corvina, 1997.

Link:

Englishclub – Future Continuous

Englishtenses.com – Future Continuous

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.