Az ige ING-es alakja

Az angol ing -es alak

Mindenkinek ismerős lehet az angol ing -es alak az I am working, he is playing és hasonló mondatokból. A legtöbbeknek a folyamatos jelen idő jut eszébe róla, sőt talán (tévesen!) azonosítják is vele. Az ing-es alak azonban nem csak erre jó, sok más funkciója is van.  Nem csak az I am, you are, stb. mellett fordul elő. De előbb nézzük meg a képzését, utána mélyedjünk el a használata rejtelmeiben!

Képzése

Az ige alapalakjával (tehát nem valami másik alakjával!) egybeírjuk az -ing végződést:

ige + ing

working, playing, trying, watching

Van néhány szabály, amire figyelni kell:

angol ing

ing

1. A szóvégi mássalhangzó megkettőződik, ha előtte hangsúlyos és rövid magánhangzó áll, melyet egyetlen betű jelöl: swim – swimming – A swim i-je hangsúlyos, rövid, és egyetlen betű jelöli a hangot. Utána egyetlen mássalhangzó áll, az m, ez megduplázódik. Ugyanígy:

get – getting
put – putting
let – letting
drop – dropping
begin – beginning
refer – referring
prefer – preferring

DE:
enter – entering (Nem az utolsó szótagon van a hangsúly, hanem az elsőn, így nem kettőződik meg az r.)
wear – wearing (Az ea egyetlen hangot jelöl, de nem egyetlen betű!)

2. A szóvégi néma e kiesik:

drive – driving
have – having
hope – hoping
leave – leaving
like – liking

Ha a szó végi e nem néma, nem esik ki. Ha ee van az ige végén, az egy hangot jelöl, így megmarad:

be – being
see – seeing
agree – agreeing

3. A szóvégi l megduplázódik, ha előtte magánhangzó áll (csak a brit angolban):

travel – travelling (US: traveling)

4. A következő igéket jegyezzük meg így:

lie – lying
die – dying
dye – dyeing

Megjegyzés: az -ed végződés hasonlóan viselkedik, a néma e kiesik előtte, pl. live – lived, living. A szó végén a mássalhangzó megduplázódása: drop – dropped, dropping

Nem képezhető ING-es alakja a módbeli segédigéknek: can, could, shall, will, may, might, ought, should, would. A többi, segédigeként is használható igének VAN ing-es alakja: do – doing, have – having, be – being.

Az, hogy egy igének van ING-es alakja, nem jelenti azt, hogy folyamatos alakja is van! Pl. a want igéből képezhető, a wanting, de I am, you are, I was, I have been és hasonlót tenni elé nagyon súlyos bűn! Az ING-es alak nem csak a folyamatos időkben fordul elő, hanem máshol is, bővebben lásd: Az inges alak használata.

– – –

Felhasznált irodalom az angol ing -es alakhoz:

Dr. Somorjainé Orosz Andrea: Angol ige (Mindentudás zsebkönyvek), Maxim Kiadó, Szeged, 2008.

Zoltán Erika: Angol igeidők. Szabályok és gyakorlatok, Corvina, 1997.

Link:

Eclectic English – The ING Form of the Verbs

Érdekesség: dying or dyeing?

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.