Az eszperantó szókincs hasonlóságairól más nyelvekkel

Az eszperantó szókincs hasonlóságairól más nyelvekkel

avagy: egyforma és hasonló szavak az eszperantóban és más nyelvekben

Az eszperantó szókincs jelentős része újlatin eredetű. Különösen a franciából vett át szavakat a nyelv, így számos olyan szó létezik az eszperantóban, mely az újlatin nyelvek közül csak a francia megfelelőjére hasonlít (pl. krajono). Ennek ellenére, a grammatikai és fonotaktikai sajátosságok miatt szép számmal akadnak olyan szavak is, melyek írásképe teljesen megegyezik olasz és/vagy spanyol, portugál megfelelőjével. Ezek elsősorban o végű főnevek, hiszen a főnevek az eszperantóban mind o-ra végződnek, és az olaszban, spanyolban, portugálban is szép számmal akad belőlük.
Az eszperantó melléknevek mind a-ra végződnek, és az olasz, spanyol, portugál nyelvben nőnemben a melléknevek jelentős része is a végű. Így találhatók olyan melléknevek, melyek nőnemű alakja megegyezik az eszperantó alakkal.
A franciában meglehetősen ritkák az o végű főnevek és az a végű melléknevek is, így csak elvétve akadhat olyan szó, melynek írásképe megegyezik az eszperantóéval.
A teljes alaki egyezés az eszperantó és valamilyen germán nyelv között nagyon ritka. Ezért az eszperantóval teljesen megegyező szavakat az újlatin nyelvekből, hasonló szavakat a germán nyelvekből gyűjtöttem.

Teljes alaki egyezés: újlatin nyelvek és eszperantó

Egyforma szavak: olasz, spanyol, portugál, francia és eszperantó:

numero (spanyol és portugál: número, francia: numéro) – szám
radio

Egyforma szavak: olasz, spanyol, francia és eszperantó:

la – (határozott névelő)

Egyforma szavak: olasz, spanyol, portugál és eszperantó:

bulgaro – bolgár nyelv (spanyol és portugál: búlgaro)
centro – központ, centrum
foto – fénykép
individuo – egyén (portugál: indivíduo)
interno – belseje valaminek, belső
litro – liter
lago –
minuto – perc
metro – méter
momento – pillanat
monumento – emlékmű
parlamento – parlament
periodo (portugál: período)időszak
teatro – színház
tipo – típus
turismo – turizmus
verbo – ige

Egyforma szavak: olasz, spanyol és eszperantó:

dorso – hát
gusto – ízlés
libro – könyv
mano – kéz
oro – arany
telefono (spanyol: teléfono) – telefon
vino – bor

Egyforma szavak: olasz, portugál és eszperantó:

se – ha
tempo – idő
vento – szél

Egyforma szavak: spanyol és eszperantó:

apetito – étvágy
grupo – csoport
plano – terv
progreso – haladás
ruso – orosz nyelv

Egyforma szavak: olasz és eszperantó:

fenomeno – jelenség
lupo – farkas
membro – tag
mondo – világ
organo – szerv
sabato – szombat
socialismo – szocializmus
stato – állapot
vagabondo – csavargó

Hamis barátok: olasz-eszperantó:

ci
ne – olasz: abból (névmás); eszperantó: nem
romano – olasz: római; eszperantó: regény

eszperantó szókincs

Részleges alaki egyezés: újlatin nyelvek és eszperantó

Az eszperantóval nőnemben azonos olasz és spanyol melléknevek:

alta – magas
diversa – különböző
latina – latin
mia (spanyol: mía) – enyém
moderna – modern
valida, (spanyol: válida) – érvényes

Az eszperantóval nőnemben azonos spanyol melléknevek:

profunda – mély

Az eszperantóval nőnemben azonos olasz melléknevek:

libera – szabad
muta – néma
vera – igazi

Az eszperantóval nőnemben azonos portugál melléknevek:

nova – új

Olasz kölcsönszavak az eszperantóban:

Olyan szavak, melyek eszperantó alakja az olaszéhoz hasonlít, más nyelvekéhez nem:

almenaŭ (olasz: almeno) – legalább
apenaŭ (olasz: appena) – éppen

Portugál kölcsönszavak az eszperantóban:

avo (portugál: avó) – nagypapa

Teljes és részleges egyezés: francia és eszperantó

Franciával azonos szavak az eszperantóban:

la – (nőnemű határozott névelő)
sur – (elöljárószó: -on, -en, -ön, -ra, -re)

Kifejezetten francia kölcsönszavak az eszperantóban:

Olyan szavak tartoznak ide, melyeknek csak a francia alakja hasonlít az eszperantóhoz, vagy egyértelműen a francia hasonlít legjobban.

hieraŭ (fr.: hier) – tegnap
krajono (fr.: crayon) – ceruza
preskaŭ (fr.: presque) – majdnem
printempo (fr.: printemps) – tavasz
viando (fr.: viande) – hús
lundo, mardo, merkredo, ĵaŭdo, vendredo, dimanĉo – (a hét napjai a szombat kivételével)
(fr.: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche)

eszperantó szókincs

Egyezések, kölcsönszavak germán nyelvekből:

Az eszperantó szókincs szintén nem elhanyagolható része germán eredetű. Sok szó került át a németből, talán kevesebb az angolból. Az angol átvétel mennyiségét azért is nehéz pontosan megítélni, mert sok szó az angolban és az újlatin nyelvekben is hasonlít, így nem tudható, az eszperantó melyiket vette alapul. De lehet, éppen az volt a cél, hogy minél több nyelvben megtalálható legyen hasonló szó.

Némettel azonos szavak az eszperantóban:

nur – csak
ja – hiszen

Kifejezetten német kölcsönszavak:

Olyan szavak tartoznak ide, melyek eszperantó alakja egyértelműen a német alakhoz áll a legközelebb, mint az angolhoz. Bár egyes szavak az angolban is hasonlóak, az íráskép alapján egyértelműen a német szó szolgált az eszperantó szó alapjául. De vannak olyan esetek is, amikor ez vitatható.

baldaŭ (német: bald) – hamarosan
bildo (német: Bild) – kép
hundo (német: Hund) – kutya
kelnero (német: Kellner) – pincér
knabo (német: Knabe) – fiú
lerni (német: lernen) – tanulni
monato (német: Monat) – hónap
morgaŭ (német: morgen) – holnap
somero (német: Sommer) – nyár
ŝinko (német: Schinken) –sonka
trinki (német: trinken) – inni
vetero (német: Wetter) – időjárás

Kifejezetten angol kölcsönszavak:

Olyan szavak tartoznak ide, melyeket az eszperantó inkább az angolból vett át, mint a németből. Van, amikor ez vitatható, és az újlatin eredet is felmerülhet.

birdo (angol: bird) – madár
forgesi (angol: forget) – elfelejteni
helpi (angol: help) – segíteni
konsisti (angol: consist) – áll valamiből (olasz is: consistere)
kvieta (angol: quiet) – csendes (még spanyol: quieto)

Angol/német kölcsönszavak:

Olyan szavak, melyek akár az angolból, akár a németből is származhatnak. Általában gyanúsabb az íráskép alapján az egyik nyelv, de ez szubjektív is lehet. A hasonlóság alapján sokszor holland eredetre is lehetne gondolni, de ez nem valószínű:

gasto – vendég (német eredet gyanúsabb) (angol: guest; német: Gast)
najbaro – szomszéd (angol eredet gyanúsabb) (angol: neighbour; német: Nachbar)
plano – terv (angol és német is: Plan)
varma – meleg (angol és német is: warm)
vintro – tél (angol és német is: Winter)

Holland kölcsönszó az eszperantóban: (?)

trajno (holland: trein) – vonat

eszperantó szókincs

Egyéb

Eszperantó kölcsönszó az ógörögből:

kaj – és

Eszperantó kölcsönszó a latinból:

hodiaŭ – ma
néhány kötőszó:
aŭ – vagy
dum – miközben
sed – de

Magyar-eszperantó hasonló szavak:

perono – peron

Magyar-eszperantó hamis barátok:

festeni – lakomázni

eszperantó szókincs

Az eszperantó nyelvlecke első része azoknak, akik szeretnének az eszperantó nyelvvel megismerkedni.

Link:

Angol Wikipédia: Esperanto Etymology

Köszönet El Mexicanónak, aki a spanyol szavakat átnézte!

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.