Both, either, neither

Both, either, neither

Ha két dolog közül gondolunk mindkettőre, az egyikre vagy egyikre sem, akkor használjuk a both, either, neither névmásokat. Ha nem két, hanem több dologról van szó, nem ezeket a névmásokat használjuk. Állhatnak főnév előtt (pl. both books), vagy önállóan is (I like both).

Both – mindkét, mindkettő

both, either, neither 1

both – mindkettő

Utána a főnév többes számba kerül:

both books – mindkét könyv
both rooms – mindkét szoba

Either – bármelyik a kettő közül; vagy az egyik, vagy a másik

both, either, neither 2

either – vagy az egyik, vagy a másik

Utána egyes számban áll a főnév:

Which day is better for you? Monday or Tuesday? – Either day is ok.
I can write with either hand – Bármelyik kézzel tudok írni (egyszerre csak eggyel).

Ha a mondatban tagadószó van (not + either), jelentése: egyik sem (a kettő közül):

I don’t enter either restaurant – Nem megyek be egyik étterembe sem (a kettő közül).

Neither – egyik sem a kettő közül

both, either, neither 3

neither – egyik sem

Utána egyes számban áll a főnév:

Neither book is good – Egyik könyv sem jó (a kettő közül).

Ahogy az ábrákból látható, nincs olyan verzió, ahol csak az egyik kör lenne áthúzva. Ha mindkettő lehet egyszerre, akkor both. Ha mindkettő lehet, de csak az egyik kell, akkor either. Ha pedig mindkettő kizárt, akkor neither. Ennek ellenére magyarra az either néha fordítható úgy is, hogy „az egyik”, de ez nem zárja ki a másikat. A magyarban „az egyik” előfordulhat „bármelyik” jelentésben is.

Both + the; Both, either, neither + of

Mindegyik helyes a következők közül, ha a both-ról van szó:

both books
both the books
both of the books

Of csak akkor lehet a both és a főnév között, ha a főnév előtt határozott névelő (the) vagy egyéb determináns (these, those, my, your, his, her, its, our, their) áll. A determináns azonban of nélkül is köszöni szépen, jól érzi magát, bár az of  kellemes társaságát sem utasítja vissza:

both of the books = both the books
both of these books = both these books
both of those books = both those books
both of my books = both my books
both of his books = both his books

A both biztonságot sugall, két dolog („mindkét”) is elfér ott, ahol van. Azonban az either és neither már nem ad akkora biztonságot, nem tud két dolgot befogadni: vagy az egyik, vagy a másik, vagy egyik se. Ezért a determinánsok sem éreznék magukat jól mellette. Szükségük van az of társaságára is:

either of the books
either of these books
either of those books
either of my books
either of their books
neither of the books
neither of these books
neither of those books
neither of my books
neither of their books

Ha az either vagy neither mellett of áll, utána többes számban van a főnév. Ha nincs of, a főnév egyes számban van:

either of the books – DE: either book
neither of the books – DE: neither book

Az either of … és neither of … szerkezet nyelvtanilag egyes és többes számúként is felfogható. Az ige tehát egyes és többes számban is állhat utána:

Either of the books is/are good.
Neither of my books is/are good.

Ha nincs az either és neither után of, természetesen csak egyes számú lehet:

Either book is good.
Neither book is good.

Közülünk mindketten, mi mindketten, mindkettőnk, és hasonlók mindig of-val állnak. Us, you, them tárgyesetű névmások előtt kötelező az of:

both of us (mi mindketten)
both of you (ti mindketten)
both of them (ők mindketten)
either of us (bármelyikünk)
either of you (bármelyikőtök)
either of them (bármelyikük)
neither of us (semelyikünk)
neither of you (semelyikőtök)
neither of them (semelyikük)

Either coat will look good on you. Why don’t you buy one?
No, neither colour really looks good. I don’t like either coat. Furthermore, both coats cost too much.

Megjegyzés: A both, either, neither kettő dologra vonatkozik. Ha kettőnél több dologról van szó, akkor az all, any, none névmásokat kell használni.

A both, either, neither egyéb használata:

both … and … (magyarul: … is … is; mind … mind … )

I bought both a pen and a pencil – Tollat is és ceruzát is vettem / Vettem mind tollat, mind ceruzát.

Helyette az … as well as … is használható: I bought a pen as well as a pencil.

either … or … (vagy …, vagy …)

You should buy either a pen or a pencil – Venned kellene vagy tollat, vagy ceruzát.

neither … nor … (sem …, sem …)

I bought neither a pen nor a pencil – Nem vettem sem tollat, sem ceruzát.

 Link:

Woodward English – Both – Either – Neither

Felhasznált irodalom:

Raymond Murphy: English Grammar in Use, second edition, Cambridge University Press, 1996.

2 komment:

  1. május 29, 2017

    Kékesi Béla Válasz

    Mi van akkor ha az either kifejezés a mondat végén van? Egy angol nyelvkönyvben olvastam: “It wasn’t Shirley Bassey’s onley James Bond song either.” Köszi a választ!

    • A “not … either” azt jelenti, hogy “sem”. Pl. I wasn’t at the party either – Én sem voltam a buliban. Lényegében a mondat végén álló “too” ellentéte: I was at the party too – Én is voltam a buliban.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.