Az “if” használata, és feltételes mondatok az angolban

IF -es mondatok

A magyar nyelvben a feltételes jelen idő jele -na, -ne, -ná, né, pl. menne, aludna, inná, látná. Az angol ezt a would segédigével fejezi ki, pl. He would go, he would sleep, he would drink it, he would see it. A feltételes múlt idő a magyarban: múlt idő + volna, pl. ment volna, aludt volna, ezt az angol a would have + az ige 3. alakja szerkezettel fejezi ki (pl. He would have gone, he would have slept).
A feltételes mellékmondatok sajátossága, hogy „ha” (angolul: if) kötőszó van az elejükön. Az összetett feltételes mondat egy főmondatból és egy feltételes mellékmondatból áll, pl. „Ha lenne időm, aludnék.” Ebből a „Ha lenne időm” a feltételes mellékmondat, ennek elején „ha” szó áll. A főmondat pedig itt az „aludnék”. A mellékmondat és a főmondat sorrendjét meg is lehet cserélni akár, tetszőleges sorrendben követhetik egymást: „Aludnék, ha lenne időm”.

if

A magyarban a főmondatban és a mellékmondatban is állhat feltételes mód (pl. Ha lenne időm, aludnék. Ha lett volna időm, aludtam volna.) Az angolban azonban, kissé meglepő módon a feltételes mellékmondatban (if” után álló ige) ugyanezt a jelentést nem fejezhetjük ki feltételes móddal, hanem a magyar feltételes jelen idővel megegyező jelentésben egyszerű múlt időt (past simple), a magyar feltételes múlt idővel megegyező jelentésben past perfect-et kell használni:

If I had time = Ha lenne időm
If I had had time = Ha lett volna időm

Máshogy megfogalmazva, a feltételes jelen időt if után egyszerű múlt idő, a feltételes múlt időt if után a past perfect fejezi ki az angolban. A főmondatban nincs ilyen bonyodalom, ott használható a feltételes jelen idő kifejezésére a would, a feltételes múlt idő kifejezésére a would have + 3. alak szerkezet:

If I had time, I would sleep = Ha lenne időm, aludnék.
If I had had time, I would have slept = Ha lett volna időm, aludtam volna.

A főmondat és mellékmondat sorrendje felcserélhető:

I would sleep if I had time = Aludnék, ha lenne időm.
I would have slept if I had had time = Aludtam volna, ha lett volna időm.

További példák:

If you worked hard, you would earn more money = Ha keményen dolgoznál, több pénzt keresnél.
I would have gone to the party if they had invited me = Elmentem volna a buliba, ha meghívtak volna.

Nem feltétlen kell mindkét tagmondatban ugyanannak az igeidőnek állnia. Nem csak azt mondhatjuk, hogy Elmentem volna a buliba, ha meghívtak volna”, hanem azt is, hogy pl. Elmennék most a buliba, ha meghívtak volna”. Az angolban is különösebb nehézségek nélkül kifejezhetjük ugyanezt. Mindig csak arra kell figyelni, hogy if után a magyar feltételes móddal azonos jelentésben simple past ill. past perfect igeidőt használjuk:

I would go to the party if they had invited me = Elmennék a buliba, ha meghívtak volna.

If után a to be ige past tense alakja lehet minden személyben is a were (pl. if I were here = ha itt lennék; if he were here = ha itt lenne), de a was is elfogadható. Ez azért van, mert if után valójában nem a kijelentő mód, hanem a kötőmód past tense alakját használjuk, ami a mai angolban már teljesen megegyezik a kijelentő mód past tense-ével, az egyetlen eltérés csupán a to be ige, ami a régi angol kötőmódjából nyomokban megmaradt.

Felmerülhet a kérdés, hogy ha if után feltételes jelentésben a múlt időt használjuk, akkor hogyan fejezhetjük ki, ha tényleg múlt idejű cselekvést (és nem feltételes módot) akarunk kifejezni if után (pl. Ha volt időm, tanultam). Hiszen az angolban a ha volt időm” és a ha lenne időm” is egyaránt simple past-tal fejezhető ki. Mindkét esetben múlt időt használunk az angolban, hiszen a mondat értelméből egyértelmű lesz, miről van szó, mert a főmondat igeidejéből minden kiderül: If I had time, I learnt – Ha volt időm, tanultam. If I had time, I would learn – Ha lenne időm, tanulnék. Olyan mondatnak nincs értelme, hogy Ha volt időm, tanulnék”, ez értelmetlen. Másrészt, ilyen esetekben a ha” helyett az amikor”-t is lehet használni, sőt célszerűbb is: When I had time, I learnt – Amikor volt időm, tanultam.

Nem csak a would-ot, hanem a will-t sem lehet használni if után (mellékmondatban). A magyar jövő idővel azonos jelentést ilyenkor az egyszerű jelen idővel fejezzük ki az angolban:

If I have time = Ha lesz időm

(De természetesen: I will have time = lesz időm – if nélkül.)
Sokszor a magyarban is jelen időt használunk a jövő idő kifejezésére: Ha meg fognak hívni” helyett mondhatjuk azt is, hogy Ha meghívnak”. Az angolban a Ha meg fognak hívni” változat nem járja, csak a Ha meghívnak”. A főmondatban már nyugodtan állhat will is (sőt a jövő idő kifejezésére kötelező), ahogy would is:

If I have time I will have a rest = Ha lesz időm, pihenni fogok.
If they invite me I will go = Ha meg fognak hívni / Ha meghívnak, menni fogok.
If he is there I will give him the present = Ha ott lesz, oda fogom neki adni az ajándékot.

Itt is felmerülhet, hogy mi van akkor, ha if után valóságosan is jelen időt akarunk kifejezni. Ilyenkor is egyszerű jelen időt használunk. A főmondat igeideje és igemódja teszi egyértelművé, hogy a mellékmondat igealakját hogyan kell értelmezni: If I have time I have a rest = Ha van időm, pihenek. If I have time I will have a rest = Ha lesz időm, pihenni fogok.

Az if-es mondatok bonyolultnak tűnő szabályrendszere összefoglalható úgy, hogy if után a magyar feltételes jelen idővel azonos jelentésben past tense, a magyar feltételes múlt idővel azonos jelentésben past perfect, a magyar jövő idővel azonos jelentésben present simple áll az angolban.
Sokszor használják a first conditional (if után will helyett jelen idő), second conditional (if után would helyett múlt idő), third conditional (if után would have helyett past perfect) kifejezéseket, sőt 0. conditional-nek nevezik azt, ami ugyanúgy van az angolban, mint a magyarban (jelen idő mindkét tagmondatban), ez azonban csak bonyolítja az egészet, elég a fent kiemelt szabályt megjegyezni.

Állhat még az if után should is, ami olyan feltételes jelen időt fejez ki, aminek nagyon kicsi a valószínűsége, hogy megtörténjen, és ezt magyarul ha esetleg” kifejezéssel fordíthatjuk:

If it should rain, go indoors = Ha esetleg esne az eső, menj be!

Az if elhagyása

Ha if után a had vagy should áll, elhagyható az if, és a mondat elejére kerül a had vagy a should:

1. If I had a lot of time I would have a rest = Had I a lot of time I would have a rest.
2. If they had invited me I would go = Had they invited me I would go.

If it should rain, go indoors = Should it rain, go indoors.

A had ilyenkor főige (1. példamonda) és segédige (2. példamondat) is lehet. Feltételes múlt kifejezésekor mindig elhagyható az if, mert a segédige mindig a had.
Ha feltételes jelen időt fejezünk ki és az ige nem a had, hanem valamilyen másik, múlt idejű igealak, akkor is elhagyható az if, de a mondat élére a were kerül, majd az alany után to kerül az ige elé:

If they invited me I would go = Were they to invite me I would go.

Egyéb feltételes kötőszók

Ha választékosan akarjuk magunkat kifejezni, az if helyett a következő kifejezéseket használhatjuk, az if-fel azonos jelentésben:

as long as
so long as

provided (that)
providing (that)

on condition that

in case

Ezeket leginkább jelen ill. jövő időt kifejező mondatokban használjuk, és a szabály, hogy will nem állhat utánuk. A szabály valójában úgy van, hogy feltételes mellékmondatokban nem lehet jövő időt (will-t) használni az angolban, helyette jelen idő áll, és a fenti kifejezések nyelvtanilag mind feltételes mellékmondatot vezetnek be.
A magyarban is használhatjuk a ha” kötőszó helyett pl. az amennyiben”, feltéve, ha”, azzal a feltétellel, hogy” kifejezéseket.

Az unless hasonló jelentésű az if-hez, de tagadást is kifejez. Helyettesíthető az except if-fel, jelentése: hacsak nem”:

You may not come unless you have been invited = Nem jöhetsz, hacsak nem hívtak meg.

As if  = mintha. Helyette az as though is használható. A feltételes mód jelentését ugyanúgy fejezzük ki utána, mint az if után:

He is singing as if he were drunk = Úgy énekel, mintha részeg lenne.

Ha az as if előtt a sound (hangzik), look (látszik) vagy a feel (érzi magát) ige áll (tehát nem azt fejezzük ki, hogy valaki úgy tesz, mintha”), akkor jelen idő vagy befejezett jelen (present perfect) is állhat utána. Ilyenkor az igeidők egyeztetésének szabálya érvényesül: ha a főmondatban múlt idő van, akkor a mellékmondatban is múlt idő lesz, de ha a főmondatban jelen idő áll, akkor a mellékmondatban is jelen idő fog állni:

You look as if you haven’t slept = Úgy nézel ki, mintha nem aludtál volna. Úgy tűnik, nem aludtad ki magad. (A jelenben látható az eredménye.)
That house looks as if it is going to fall down = Az a ház úgy néz ki, mintha le akarna dőlni.
It sounds as if they are having a party next door = Úgy hangzik, mintha (éppen) buliznának a szomszédban.

Óhajtó mondatok (I wish)

A magyar bárcsak” jelentése az I wish kifejezéssel adható vissza. Használata hasonló a feltételes mellékmondatéhoz: nem állhat utána would, akárcsak az if után, a feltételes mód kifejezésére a (kötőmód) past tense ill. past perfect alakokat kell használni. A to be past tense-e mindig lehet a were.

I wish I saw him = Bárcsak látnám.
I wish I had seen him = Bárcsak láttam volna.

Az I wish után a would is használható, de eltérő jelentésben! Azt fejezi ki, hogy bárcsak valami megtörténne (ami meg is történhet), vagy hogy szeretnénk, hogy valaki megtegyen valamit (és erre van is esély), ezt a magyarban a végre” szóval tudjuk kifejezni:

I wish it would stop raining = Bárcsak elállna az eső! Állna már el végre az eső!
I wish somebody would answer the phone = Bárcsak felvenné végre valaki a telefont!

I wish után a wouldn’t panaszkodást fejez ki, amiért valaki rendszeresen megtesz valamit, ilyenkor általában a keep + ing szerkezet áll utána:

I wish you wouldn’t keep interrupting me = Bár ne szakítanál félbe állandóan!

Akkor áll I wish után would, ha történésekről, változásokról van szó, nem pedig szituációkról.

———–

Felhasznált irodalom:

Raymond Murphy: English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students, Second edition, Cambridge University Press, 1994.

Link:

Perfect-English-Grammar.com: Conditionals – Gyors áttekintés a témáról

Linguapress.com: Conditionals – Részletesebb áttekintés a témáról

Englisch-Hilfen.de: Conditional Sentences, If-Clauses – Eléggé részletesen

Kapcsolódó bejegyzés:

A kötőszó elhagyása feltételes mellékmondatokban az angolban és a németben. Kötőmód és feltételes mód

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.