Általános alany az olaszban

Általános alany az olaszban

Az általános alany az olaszban kétféleképpen fejezhető ki: az uno-val és a si-vel. Az uno-val egyszerűbb, mert semmilyen különleges szabályra nem kell figyelni használata során. Az uno és a si egyformán, azonos jelentésben használható, de a köznyelvben a si gyakoribb. Si passivante néven is említik a si általános alanyként való használatát, mert a szenvedő szerkezetet váltja ki.

A si általános alanyt fejez ki, tehát nem lényeges a cselekvés elvégzője, vagy általános, mindenkire vonatkozik. Magyarul ezt általában T/3-mal fejezzük ki, esetleg „az ember”, „az emberek” szó használatával:

Qui si parla l’italiano – Itt olaszul beszélnek (az emberek).
In questa ditta si lavora dalla mattina alla sera – Ennél a cégnél reggeltől estig dolgoznak.
In quel ristorante si mangia bene – Abban az étteremben jól lehet enni.
In questa casa si va a letto presto – Ebben a házban korán fekszenek le.

Ha visszaható az ige, akkor két si kerülne egymás mellé. Ilyenkor a si si helyett ci si lesz:

(Lui si alza alle sei – Ő hatkor kel fel.)
In questa casa si si alza ci si alza presto – Ebben a házban korán kelnek.

Ha a mondatnak van tárgya, az igét a tárggyal kell egyeztetni si általános alany mellett. A tárgy tehát valójában a mondat alanya ilyenkor:

Si mangia una mela – Megesznek egy almát.
Si mangiano due mele – Megesznek két almát.

Összetett múlt időkben a segédige mindig az essere, sosem az avere:

In quel ristorante si è mangiato bene ieri – Abban az étteremben jót lehetett enni tegnap.
In questa ditta si è lavorato molto ieri – Ennél a cégnél sokat dolgoztak tegnap.

Összetett múlt időkben, ha a főige segédigéje egyébként az essere lenne, a si mellett a participio passato hímnem többes számú alakba kerül:

In quella casa si è andati a letto presto ieri – Abban a házban tegnap korán feküdtek le.
In quella casa ci si è alzati presto ieri – Abban a házban tegnap korán keltek.

A tárggyal természetesen múlt időben is egyeztetni kell az igét is, és a participio passato-t is nemben és számban. A segédige ilyenkor is az essere:

Si è mangiata una mela – Megettek egy almát.
Si sono mangiate due mele – Megettek két almát.

Ha a létige (vagy a diventare, sembrare) a főige, akkor a bővítmény (melléknév) hímnem többes számba kerül:

In quel paese si è ottimisti – Abban az országban optimisták az emberek.
In quel paese si diventa ottimisti – Abban az országban optimistává válik az ember.

általános alany az olaszban

altalános alany az olaszban

A szabályok összefoglalva:

Ha a si az általános alany, a következő dolgokra kell figyelni:

 • Az ige egyeztetése számban a tárggyal: Si vede un monte. (Egy hegyet lehet látni) De: Si vedono due monti. (Két hegyet lehet látni.) (Ez igazából azért van, mert az általános alany szenvedő értelművé teszi a mondatot, így a si visszaható névmás szerepét tölti be, a tárgy pedig nyelvtani értelemben véve alany lesz („láttatja magát a hegy/láttatják magukat a hegyek”). )
 • Visszaható ige si-jéből ci lesz: Mivel a visszaható ige is si-vel jár és az általános alany is, két si kerülne egymás mellé. Ezt elkerülendő az első si helyett ci áll: si + si lava= Ci si lava.
  Ci si lava con acqua calda (Meleg vízzel mosakszunk.)
  Di solito ci si alza alle sette nei giorni lavorativi (Munkanapokon általában hétkor kel az ember.)
 • Ha főnév, melléknév kerül a személytelen szerkezetbe, az hímnem többes számba kerül:
  Quando si è giovani, si è più ottimisti. (Ha az ember fiatal, optimistább.)
  Ez főleg a létige mellett fordul elő, de más ige mellett is állhat melléknév, pl.
  Si sembra stanchi dopo dieci giorni di lavoro (Tíz nap munka után az ember fáradtnak látszik).
  Si diventa savi dopo l’università (Az egyetem után bölcs lesz az ember.)
  Ilyenkor az igét nem kell többes számba tenni! Az igét melléknevekkel nem kell egyeztetni, csak az alannyal ill. tárggyal.
 • Összetett múlt időkben a segédige mindig az essere, és egyébként esserés igéknél a participio passato hímnem többes számú alakba kerül:
  Si è dormito bene. (Mivel a dormire ige az avere-vel képzi az összetett múlt időket, a dormito nem kerül többes számba.)
  Si è partiti alle sei. (Mivel a partire ige az essere-vel képzi az összetett múlt időket, a partito itt többes számú alakba kerül.)
  Ha tárgy is kerül a mondatba, természetesen egyeztetni kell vele nemben és számban:
  Si è mangiato.
  Si è mangiata una mela.
  Si sono mangiate due mele.
  Tehát csak az esserés igéknél van a segédige egyes számban (è), a participio passato többes számban (partiti); a tárgyas igéknél már logikusabb az egyeztetés.
 • A non tagadószó megelőzi a si-t, a si közvetlen az ige előtt áll (hasonlóan a hangsúlytalan tárgy- és részesesetű, valamint visszaható névmásokhoz, hiszen a si nyelvtanilag nem más, mint visszaható névmás):
  Non si vedono i monti. (Nem látszanak a hegyek.)

 

Nézzünk egy példát, amiben lehetőség szerint majdnem az összes említett szabályt alkalmazni kell:
Non ci si è sentiti stanchi (Az ember nem érezte magát fáradtnak). A mondat azért így néz ki, mert:

 1. A non tagadószó megelőzi a hangsúlytalan névmási alakokat.
 2. Mivel visszaható igével van dolgunk (sentirsi=érzi magát vhogy), a két si közül az elsőből ci kell, hogy legyen.
 3. Mivel az összetett igeidőket az általános alany használatakor essere-vel kell képezni, a segédige itt az è lesz. (Visszaható igéknél egyébként is essere lenne, akkor is, ha nem általános az alany.) Továbbá nem kell az igét többes számba tenni (hiába van többes számban akár a sentiti vagy a stanchi).
 4. A sentiti azért áll többes számban, mert az egyébként esserés igék (itt: sentirsi) participio passatoját az általános alany használatakor többes számú alakba kell tenni.
 5. A stanchi azért áll többes számban, mert az általános alany mellett álló mellékneveket mindig többes számba kell tenni.

 

Megjegyzés: Ha az uno-t használjuk általános alanyként, nem kell a fenti szabályokra ügyelni, pl. Uno non vede due monti; Uno non si è sentito stanco; Uno ha lavorato molto.

——–

Esercizio

Alakítsuk át a mondatokat úgy, hogy az alany helyett mindenhol si általános alanyt használjunk!

1. Beviamo un caffè ogni giorno.
2. Non usiamo questo computer.
3. Scriviamo quattro lettere ogni giorno
4. Non leggiamo questo giornale.
5. In questa piscina nuotiamo spesso.

6. Beviamo due bicchieri di vino.
7. Usiamo due computer.
8. Scriviamo una lettera.
9. Leggiamo tanti giornali.
10. Guardiamo molti film italiani.

11. Andiamo al lavoro alle sette.
12. Qui non possiamo parcheggiare la macchina.
13. Non sappiamo la vertià.
14. Prendiamo l’autobus.
15. Facciamo colazione presto.

16. Ieri abbiamo dormito molto.
17. Lui è arrivato alle due.
18. Qualcuno è venuto da me.
19. Abbiamo ascoltato due canzoni.
20. Tutti sono partiti per Roma.

21. Mi diverto un sacco.
22. Mi sono fermato.
23. In questa camera mi vesto lentamente.
24. In questo albergo mi riposo sempre bene.
25. Si sono addormentati tutti tardi.

A feladat megoldása – ne nézzük meg egyből! Előbb oldjuk meg a feladatot!

Kapcsolódó bejegyzés:

Szenvedő értelmű visszaható névmás a németben és az olaszban

Link:

LearnAmo videója: 5 Errori con SI IMPERSONALE che gli STRANIERI Fanno Quando Parlano ITALIANO – Az olasz nyelvű videóban bemutatják nekünk azokat a hibákat, melyeket a külföldiek gyakran elkövetnek a si, mint visszaható névmás használatakor.

blog.learnitalian.me – Si passivante

scuolissima.com – Si passivante e Si impersonale

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.