The Universe – A világmindenség – Angol témakörök

The Universe – A világmindenség

universe – világmindenség, univerzum
space
– világűr

A space szót névelő nélkül használjuk. Például: Exciting adventures in space – izgalmas kalandok az űrben.

A space szónak más jelentései is vannak (például a szóközbillentyű a számítógép billentyűzetén, vagy maga a tér). Ha egyértelművé akarjuk tenni, hogy a világűrre gondolunk, mondhatjuk úgy is, hogy outer space.

observable universe – megfigyelhető világegyetem
Milky Way – Tejút, Tejútrendszer, Galaktika
galaxy – galaxis

arm – galaxis karja

Solar System – Naprendszer
astronomical object, celestial object, celestial body (többes szám: bodies) – égitest
the starry sky – a csillagos égbolt

planet – bolygó

terrestrial planets – Föld-típusú bolygók:
Mercury, Venus, Earth, Mars

giant planets – óriásbolygók:
Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune

The Solar system contains two main types of planets: the terrestrial planets and the giant planets – A naprendszer két fő típusú bolygót tartalmaz: A Föld-típusú bolygókat és az óriásbolygókat.

gas giant – gázóriás
ice giant – jégóriás

Jupiter is a gas giant. Saturn, Uranus and Neptune are ice giants – A Jupiter gázóriás. A Szaturnusz, Uránusz és a Neptunusz jégóriások.

dwarf planet – törpebolygó
ring – gyűrű
trans-Neptunian objects – Neptunuszon túli égitestek

The largest trans-Neptunian objects are: Pluto, Eris, Makemake and Haumea – A legnagyobb, Neptunuszon túli égitestek a következők: Plútó, Eris, Makemake és Haumea

asteroid belt – kisbolygóöv
Kuiper belt – Kuiper-öv
exoplanet – exobolygó
rotation – forgás
orbit – keringési pálya
orbital speed – pályamenti sebesség
surface – felszín
crater – kráter

star – csillag

Stars consist of mostly helium and hidrogen – A csillagok főleg hélumból és hidrogénból állnak.

star formation – csillagkeletkezés
star cluster – csillaghalmaz
globular cluster – gömbhalmaz
open cluster, open star cluster – nyílthalmaz
white dwarf – fehér törpe
neutron star – neutroncsillag
magnetar – magnetár
quasar – kvazár
pulsar – pulzár
main sequence – fősorozat
double stars – kettőscsillagok
variable stars – változócsillagok
nuclear fusion – magfúzió
nova – nóva
accretion disk – akkréciós korong

black hole – fekete lyuk

wormhole – féreglyuk
event horizon – eseményhorizont
singularity – szingularitás
spacetime – téridő
supermassive black hole – szupermasszív, nagyon nagy tömegű fekete lyuk

Other words – egyéb szavak

moon / natural satellite – hold
crescent moon, half moon – félhold
full moon – telihold
old moon – fogyó hold
satellite – bolygó kísérője
on the Earth-facing side of the Moon – a Holdnak a Föld felé néző oldalán

comet – üstökös

gravity – gravitáció

solar eclipse – napfogyatkozás
lunar eslipse – holdfogyatkozás

atmosphere – légkör

The layers of the atmosphere are the following: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere – A légkör rétegei a következők: troposzféra, sztratoszféra, mezoszféra, termoszféra, exoszféra.

supercluster – szuperhalmaz

nebula (többes szám: nebulae vagy nebulas) – csillagköd

astronomy – csillagászat

binoculars (csak többes számban használatos!) – (kétcsövű) távcső (A csak többes számban használható főnevekről bővebben itt lehet olvasni.)
telescope – teleszkóp

Hubble Space Telescope – Hubble űrtávcső

Felhasznált irodalom a universe témához:

Szendrő Borbála: I love words. Angol-magyar módszertani tematikus képes szótár, Szultán Bt., Budapest, 1993.

5 Language Visual Dictionary, DeAgostini, Dorling Kindersley Limited, 2003.

Internetes forrás:

Angol Wikipédia

Javasolt videók a témában:

YouTube – Mysteries of the Universe [Space Documentary 2022] – Leginkább haladók számára hasznos dokumentumfilm az Univerzum rejtélyeiről, természetesen angolul.

Exploring Our Solar System: Planets and Space for Kids – FreeSchool – Kezdők számára érthetőbb lehet ez a videó, mely az iskolás korosztály számára készült. A videó vége felé említik azt is, hogy a Plútót törpebolygóvá minősítették 2006-ban.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.