Lenni vagy nem lenni? A török névszói állítmány

Török névszói állítmány és kopula

Koşaç tümcesi

Belek török névszói állítmány

Belek, Törökország. A török névszói állítmány egyik rezidenciája a sok közül.

A török névszói állítmány használata bizonyos szempontból hasonlít a magyarra, és eltér pl. az angoltól, némettől. De azért a magyartól is jelentősen különbözik.

Először is nézzük a személyes névmások alanyesetét:

ben  én
sen  te
ő

biz  mi
siz  ti
onlar  ők

Angol, német és egyéb nyugati indoeurópai nyelvi tanulmányainkban azzal szembesültünk, hogy azokban a nyelvekben pusztán névszói állítmány nincsen, csak névszói-igei állítmány, tehát a létigét akkor is ki kell tenni, amikor a magyarban nem (pl. Ő fiú; ők fiúk: angolul: He is a boy; they are boys, németül: Er ist ein Junge, sie sind Jungen).
A törökben ez elég érdekesen alakul. E/3-ban, a magyarhoz hasonlóan pusztán névszóval is kifejezhetjük az állítmányt (pl. Ő rendes. – O düzenli.), T/3-ban azonban (és persze a többi személyben is) már odakerül „valami”. De mi ez a „valami”? Az ún. kopulát a török nem külön szóval fejezi ki (mint pl. az angol az am, is, are, vagy a német bin, bist, sind), hanem ragokkal, amik az állítmány névszói részéhez kapcsolódnak és azzal egybe írjuk. Ezt kb. úgy kell elképzelni, mintha angolul azt mondanánk, hogy I studentam, you studentare, they studentare, vagy németül, hogy ich studentbin, du studentbist, sie studentensind. A törökben ezek a ragok a következők:

Ben  -(y)ım / im / um / üm
Sen  -sın / sin / sun / sün
O –

Biz  -(y)ız / iz / uz / üz
Siz  -sınız / siniz / sunuz / sünüz
Onlar  -lar / ler

Ezeket a ragokat alanyesetű névszókhoz illesztve kapjuk meg azt, amit néhány más nyelvben a létigével fejezünk ki.
Az E/1-ben és T/1-ben a zárójelben lévő y egy ún. kötőhang, amit akkor illesztünk a rag és a névszó közé, ha a szó magánhangzóra végződik. Pl.: Kanadalıyız. (Kanadaiak vagyunk.) – Tehát két azonos magánhangzó nem olvadhat egybe!

.

.

Állítás:

Mint látható, E/1-ben, E/2-ben, T/1-ben, T/2-ben négyféle, T/3-ban kétféle rag közül kell választani. Hogy melyik ragot válasszuk, azt a névszó utolsó magánhangzója határozza meg:

Személyes névmás: A / I után E / İ után O / U után Ö / Ü után Általános képlet
Ben -(y)ım -(y)im -(y)um -(y)üm -(y)m
Sen -sın -sin -sun -sün -sn
O
Biz -(y)ız -(y)iz -(y)uz -(y)üz -(y)z
Siz -sınız -siniz -sunuz -sünüz -snz
Onlar (-lar)* (-ler)* (-lar)* (-ler)* (-lr)*

*A -lar/ler toldalék használatáról bővebb információt ide kattintva (török többes szám) érhetsz el.

.

Ben macarım. Én magyar vagyok.
Sen macarsın. Te magyar vagy.
O, macar. Ő magyar.
Ben evdeyim. Én otthon vagyok.
Sen evdesin. Te otthon vagy.
O, evde. Ő otthon van.
Biz macarız. Mi magyarok vagyunk.
Siz macarsınız. Ti magyarok vagytok.
Onlar macar. / Macarlar. Ők magyarok.
Biz evdeyiz. Mi otthon vagyunk.
Siz evdesiniz. Ti otthon vagytok.
Onlar evde. / Evdeler. Ők otthon vannak.
.
Ben uykuluyum. Én álmos vagyok.
Sen uykulusun. Te álmos vagy.
O, uykulu. Ő álmos.
.
Ben şoförüm. Én sofőr vagyok.
Sen şoförsün. Te sofőr vagy.
O, şoför. Ő sofőr.
Biz uykuluyuz. Mi álmosak vagyunk.
Siz uykulusunuz. Ti álmosak vagytok.
Onlar uykulu. / Uykulular. Ők álmosak.
Biz şoförüz. Mi sofőrök vagyunk.
Siz şoförsünüz. Ti sofőrök vagytok.
Onlar şoför. / Şoförler. Ők sofőrök.

Többes számú alany esetén a főneveket nem kell külön többes számba tenni (szemben pl. a magyarral, pl. álmosak vagyunk), a ragok maguk utalnak a többes számra. Egyébként a főnév többes számának a jele is -lar/ler, ami megegyezik a T/3 raggal (insan = ember; insanlar = emberek, (ők) emberek).
A személyes névmás – a magyarhoz hasonlóan – elhagyható, hiszen a személyragok utalnak a cselekvő alany számára és személyére. E/3-ban a személyes névmás után egy vesszőt szoktak írni ha névszói állítmányozásról van szó, ugyanis az o másik jelentése az/az a… (mutató névmás), és a megkülönböztetés végett ha a mutató névmás értelmét használják egy mondaton belül, akkor nem kell a vessző, azonban beszéd közben nincs hanglejtésbeli változás (csak írásban különböztetik meg, mivel valódi élethelyzetben sokkal egyértelműbb, mire akarnak utalni, de egyáltalán nem kötelező). Példa:

O, hemşire. Ő ápoló.
O hemşire. Az az ápoló.
O, evde. Ő otthon van. (szószerint: házban van.)
O evde. Abban a házban.

.

.

Tagadás:

A tagadás a değil tagadószóval történik, és  tagadáskor nem a névszót, hanem magát a tagadószóhoz illesztik a személyragokat, aminek jelen esetben a tagadószó miatt a toldaléknak csak egy alakjára lesz szükségünk:

Ben rus değilim. Én nem vagyok orosz.
Sen doktor değilsin. Te nem vagy orvos.
O, asker değil. Ő nem katona.

Biz yabancı değiliz. Mi nem vagyunk külföldiek.
Siz garson değilsiniz. Ti nem vagytok pincérek.
Onlar mühendis değil. / Mühendis değiller. Ők nem mérnökök.

.

.

Kérdés:

Kérdéskor (hasonlóan a tagadáshoz) a kérdőszócskát kell ragozni a névszó helyett. Kivéve T/3-ban: abban az esetben a kérdőszócska nem kap ragot! A kérdő mondat „segédszava” a ragokhoz hasonlóan négyalakú szócska, amit külön kell írni a szavaktól, mert nem toldalék:

mı / mi / mu / mü

Ez a magyarban kb. a vagyok-e, vagy-e, stb. kifejezésnek feletethető meg. Alakja szintén a névszó utolsó magánhangzójától függ, ehhez illeszkednek a megfelelő magánhangzóval rendelkező személyragok (pl. miyim, misin…, muyum, musun…, a „magánhangzó-torlódás” elkerülése érdekében y kerül két magánhangzó közé).
A kérdés képzése:

Ben rus muyum? Én orosz vagyok?
Sen doktor musun? Te orvos vagy?
O, asker mi? Ő katona?

Biz yabancı mıyız? Mi külföldiek vagyunk?
Siz garson musunuz? Ti pincérek vagytok?
Onlar mühendis mı? / Mühendisler mi? Ők mérnökök?

.

.

Tagadás kérdése:

Tulajdonképpen a nevében is benne van, hogy ez kérdés és tagadás egyben. Csodálkozást fejezhetünk ki vele. A lényeg az, hogy a kérdőszócska kap elsősorban személyragot, T/3-ban azonban a tagadószó.

Ben rus değil miyim? Én nem vagyok orosz?
Sen doktor değil misin? Te nem vagy orvos?
O, asker değil mi? Ő nem katona?

Biz yabancı değil miyiz? Mi nem vagyunk külföldiek?
Siz garson değil misiniz? Ti nem vagytok pincérek?
Onlar mühendis değil mi? / Mühendis değiller mi? Ők nem mérnökök?

.

T/3-ban SOHA nem kap -lar/ler ragot a kérdőszócska!

.

..

.

Ez a bejegyzés nem jöhetett volna létre Kriseff (hristfor@inbox.ru) nélkül.


.

.

Kapcsolódó bejegyzés:

Létezés – lenni vagy nem lenni? Van valami valahol. Hogy mondjuk ezt idegen nyelven?

.Török nyelvi teszt, névszói állítmány

Török nyelvi teszt, névszói állítmány

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.