Lenni vagy nem lenni? A török névszói állítmány

Török névszói állítmány és kopula

Koşaç tümcesi

Belek török névszói állítmány

Belek, Törökország. A török névszói állítmány egyik rezidenciája a sok közül.

A török névszói állítmány használata bizonyos szempontból hasonlít a magyarra, és eltér pl. az angoltól, némettől. De azért a magyartól is jelentősen különbözik.

Először is nézzük a személyes névmások alanyesetét:

ben  én
sen  te
ő

biz  mi
siz  ti
onlar  ők

Angol, német és egyéb nyugati indoeurópai nyelvi tanulmányainkban azzal szembesültünk, hogy azokban a nyelvekben pusztán névszói állítmány nincsen, csak névszói-igei állítmány, tehát a létigét akkor is ki kell tenni, amikor a magyarban nem (pl. Ő fiú; ők fiúk: angolul: He is a boy; they are boys, németül: Er ist ein Junge, sie sind Jungen).
A törökben ez elég érdekesen alakul. E/3-ban, a magyarhoz hasonlóan pusztán névszóval is kifejezhetjük az állítmányt (pl. Ő rendes. – O düzenli.), T/3-ban azonban (és persze a többi személyben is) már odakerül „valami”. De mi ez a „valami”? Az ún. kopulát a török nem külön szóval fejezi ki (mint pl. az angol az am, is, are, vagy a német bin, bist, sind), hanem ragokkal, amik az állítmány névszói részéhez kapcsolódnak és azzal egybe írjuk. Ezt kb. úgy kell elképzelni, mintha angolul azt mondanánk, hogy I studentam, you studentare, they studentare, vagy németül, hogy ich studentbin, du studentbist, sie studentensind. A törökben ezek a ragok a következők:

Ben  -(y)ım / im / um / üm
Sen  -sın / sin / sun / sün
O –

Biz  -(y)ız / iz / uz / üz
Siz  -sınız / siniz / sunuz / sünüz
Onlar  -lar / ler

Ezeket a ragokat alanyesetű névszókhoz illesztve kapjuk meg azt, amit néhány más nyelvben a létigével fejezünk ki.
Az E/1-ben és T/1-ben a zárójelben lévő y egy ún. kötőhang, amit akkor illesztünk a rag és a névszó közé, ha a szó magánhangzóra végződik. Pl.: Kanadalıyız. (Kanadaiak vagyunk.) – Tehát két azonos magánhangzó nem olvadhat egybe!

.

.

Állítás:

Mint látható, E/1-ben, E/2-ben, T/1-ben, T/2-ben négyféle, T/3-ban kétféle rag közül kell választani. Hogy melyik ragot válasszuk, azt a névszó utolsó magánhangzója határozza meg:

Személyes névmás: A / I után E / İ után O / U után Ö / Ü után Általános képlet
Ben -(y)ım -(y)im -(y)um -(y)üm -(y)m
Sen -sın -sin -sun -sün -sn
O
Biz -(y)ız -(y)iz -(y)uz -(y)üz -(y)z
Siz -sınız -siniz -sunuz -sünüz -snz
Onlar (-lar)* (-ler)* (-lar)* (-ler)* (-lr)*

*A -lar/ler toldalék használatáról bővebb információt ide kattintva (török többes szám) érhetsz el.

.

Ben macarım. Én magyar vagyok.
Sen macarsın. Te magyar vagy.
O, macar. Ő magyar.
Ben evdeyim. Én otthon vagyok.
Sen evdesin. Te otthon vagy.
O, evde. Ő otthon van.
Biz macarız. Mi magyarok vagyunk.
Siz macarsınız. Ti magyarok vagytok.
Onlar macar. / Macarlar. Ők magyarok.
Biz evdeyiz. Mi otthon vagyunk.
Siz evdesiniz. Ti otthon vagytok.
Onlar evde. / Evdeler. Ők otthon vannak.
.
Ben uykuluyum. Én álmos vagyok.
Sen uykulusun. Te álmos vagy.
O, uykulu. Ő álmos.
.
Ben şoförüm. Én sofőr vagyok.
Sen şoförsün. Te sofőr vagy.
O, şoför. Ő sofőr.
Biz uykuluyuz. Mi álmosak vagyunk.
Siz uykulusunuz. Ti álmosak vagytok.
Onlar uykulu. / Uykulular. Ők álmosak.
Biz şoförüz. Mi sofőrök vagyunk.
Siz şoförsünüz. Ti sofőrök vagytok.
Onlar şoför. / Şoförler. Ők sofőrök.

Többes számú alany esetén a főneveket nem kell külön többes számba tenni (szemben pl. a magyarral, pl. álmosak vagyunk), a ragok maguk utalnak a többes számra. Egyébként a főnév többes számának a jele is -lar/ler, ami megegyezik a T/3 raggal (insan = ember; insanlar = emberek, (ők) emberek).
A személyes névmás – a magyarhoz hasonlóan – elhagyható, hiszen a személyragok utalnak a cselekvő alany számára és személyére. E/3-ban a személyes névmás után egy vesszőt szoktak írni ha névszói állítmányozásról van szó, ugyanis az o másik jelentése az/az a… (mutató névmás), és a megkülönböztetés végett ha a mutató névmás értelmét használják egy mondaton belül, akkor nem kell a vessző, azonban beszéd közben nincs hanglejtésbeli változás (csak írásban különböztetik meg, mivel valódi élethelyzetben sokkal egyértelműbb, mire akarnak utalni, de egyáltalán nem kötelező). Példa:

O, hemşire. Ő ápoló.
O hemşire. Az az ápoló.
O, evde. Ő otthon van. (szószerint: házban van.)
O evde. Abban a házban.

.

.

Tagadás:

A tagadás a değil tagadószóval történik, és  tagadáskor nem a névszót, hanem magát a tagadószóhoz illesztik a személyragokat, aminek jelen esetben a tagadószó miatt a toldaléknak csak egy alakjára lesz szükségünk:

Ben rus değilim. Én nem vagyok orosz.
Sen doktor değilsin. Te nem vagy orvos.
O, asker değil. Ő nem katona.

Biz yabancı değiliz. Mi nem vagyunk külföldiek.
Siz garson değilsiniz. Ti nem vagytok pincérek.
Onlar mühendis değil. / Mühendis değiller. Ők nem mérnökök.

.

.

Kérdés:

Kérdéskor (hasonlóan a tagadáshoz) a kérdőszócskát kell ragozni a névszó helyett. Kivéve T/3-ban: abban az esetben a kérdőszócska nem kap ragot! A kérdő mondat „segédszava” a ragokhoz hasonlóan négyalakú szócska, amit külön kell írni a szavaktól, mert nem toldalék:

mı / mi / mu / mü

Ez a magyarban kb. a vagyok-e, vagy-e, stb. kifejezésnek feletethető meg. Alakja szintén a névszó utolsó magánhangzójától függ, ehhez illeszkednek a megfelelő magánhangzóval rendelkező személyragok (pl. miyim, misin…, muyum, musun…, a „magánhangzó-torlódás” elkerülése érdekében y kerül két magánhangzó közé).
A kérdés képzése:

Ben rus muyum? Én orosz vagyok?
Sen doktor musun? Te orvos vagy?
O, asker mi? Ő katona?

Biz yabancı mıyız? Mi külföldiek vagyunk?
Siz garson musunuz? Ti pincérek vagytok?
Onlar mühendis mı? / Mühendisler mi? Ők mérnökök?

.

.

Tagadás kérdése:

Tulajdonképpen a nevében is benne van, hogy ez kérdés és tagadás egyben. Csodálkozást fejezhetünk ki vele. A lényeg az, hogy a kérdőszócska kap elsősorban személyragot, T/3-ban azonban a tagadószó.

Ben rus değil miyim? Én nem vagyok orosz?
Sen doktor değil misin? Te nem vagy orvos?
O, asker değil mi? Ő nem katona?

Biz yabancı değil miyiz? Mi nem vagyunk külföldiek?
Siz garson değil misiniz? Ti nem vagytok pincérek?
Onlar mühendis değil mi? / Mühendis değiller mi? Ők nem mérnökök?

.

T/3-ban SOHA nem kap -lar/ler ragot a kérdőszócska!

.

..

.

Ez a bejegyzés nem jöhetett volna létre Kriseff (hristfor@inbox.ru) nélkül.


.

.

Kapcsolódó bejegyzés:

Létezés – lenni vagy nem lenni? Van valami valahol. Hogy mondjuk ezt idegen nyelven?

.



Török nyelvi teszt, névszói állítmány

Török nyelvi teszt, névszói állítmány

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.