Question tags: „ugye?”

Question tags – na ugye!

Figyelem! A question tag témáját ez a bejegyzés teljes részletességgel tárgyalja. Feltételezzük az összes igeidő és összes módbeli segédige ismeretét. Ezért csak haladóknak ajánljuk a lentiek elolvasását. Ettől függetlenül lehetne csak az egyszerű jelen időt ismerve is foglalkozni a question taggel, mi viszont most egy összefoglalót teszünk közzé.

„Ugye jössz moziba holnap?” „Ugye minden nap hatkor kel a testvéred?” A magyarban csak egyszerűen az „ugye” szót betesszük a mondatba, de az angolban kicsit bonyolultabb a helyzet (question tags):

You will come to the cinema tomorrow, won’t you? – Ugye jössz holnap a moziba?
Your brother gets up at six every day, doesn’t he? – Ugye minden nap hatkor kel a testvéred?

Ezek az „ugye” szót tartalmazó mondatok az angolban úgy néznek ki, hogy először is kijelentő mondat formájában jön az egész mondat, kijelentő mondatra jellemző szórenddel, és a legvégére odakerül valami, amitől kérdés lesz az egész. Ez a „valami” a mondat végén leginkább a yes vagy a no utáni rövid válaszra emlékeztet: az adott igeidőre jellemző segédigét követi újra a mondat alanya, személyes névmás formájában. A mondat végén ezt a „valamit” question tag-nek nevezzük.
Az „ugyés” mondatok az angolban tehát két részből állnak:

1. egy kijelentő szórendű mondat;
2. a mondat végén a question tag (segédige + személyes névmás)

A 2. részt az 1. résztől vesszővel választjuk el. A question tag egy segédigéből és egy személyes névmásból áll.

Figyelem! Sokan elfelejtik időnként, hogy a mondat első fele kijelentő mondat, tehát nem kérdő! Kérdővé a mondatot csak a question tag teszi a végén!

Ha nincs tagadás a question tag előtt, akkor a question tag tagadó alakban áll (mindig összevont alakkal, tehát pl. do not helyett don’t):

You get up early, don’t you? – Korán kelsz, ugye? / Ugye korán kelsz?

Ha tagadás van a question tag előtt, akkor a question tag-ben nincs tagadás:

You don’t get up early, do you? – Nem kelsz korán, ugye? / Ugye nem kelsz korán?

question tags

Egyszerű jelen időben (present simple) a question tag-ben a személyes névmás mellett a do ill. does segédige szerepel:

Peter and Paul speak French, don’t they? – Péter és Pál ugye beszélnek franciául?
Peter and Paul don’t speak French, do they? – Ugye Péter és Pál nem beszélnek franciául?

Your friend eats a lot, doesn’t he? – A barátod sokat eszik, ugye?
Your friend doesn’t eat a lot, does he? – A barátod nem eszik sokat, ugye?

Egyszerű múlt időben (past simple) a question tag-ben a személyes névmás mellett a did segédige szerepel:

They went to London, didn’t they? – Londonba mentek ők, ugye?
They didn’t go to London, did they? – Nem mentek ők Londonba, ugye?

Folyamatos jelenben (present continuous) és folyamatos múltban (past continuous) a to be ige kerül jelen ill. múlt időben a question tag-be:

He isn’t learning now, is he? – Most ugye nem tanul?
We were listening to music when he came, weren’t we? – Zenét hallgattunk épp, amikor jött, ugye?

Ha a to be ige jelen vagy múlt ideje szerepel a mondatban összetett állítmány igei részeként, vagy egyéb szerkezet (pl. to be able to, to be going to) részeként, akkor a question tag-ben is az lesz:

You are happy, aren’t you? – Ugye boldog vagy?
They weren’t there yesterday, were they? – Tegnap ugye nem voltak ott?

Befejezett jelenben (present perfect) és folyamatos befejezett jelenben (present perfect continuous) a have/has kerül a question tag-be, befejezett múltban (past perfect) és folyamatos befejezett múltban (past perfect continuous) pedig a had:

You have never been to London, have you? – Soha nem voltál még Londonban, ugye?
Tim has gone abroad, hasn’t he? – Tim ugye külföldre ment?

You have been working for one hour, haven’t you? – Már egy órája dolgozol, ugye?

Peter had been driving the car for half an hour when it broke down, hadn’t he? – Peter fél órája vezette az autót, amikor lerobbant, ugye?

Ha a birtoklást a have/has got-tal fejezzük ki, akkor is a have/has kerül a question tag-be. Ha nincs a mondatban got a have mellett, akkor a segédige a do is lehet:

We have got two lessons today, haven’t we? – Ma két óránk van, ugye?
You have two telephones, don’t you? – Két telefonod van, ugye?

Mindegyik jövő időben (Future simple. future continuous, future perfect, future perfect continuous) a will kerül a question tag-be:

Tomorrow at this time you will be travelling to Rome, won’t you? – Holnap ilyenkor ugye Rómába fogsz utazni?
By two o’clock you won’t have finished your work, will you? – Két órára ugye nem fogod még befejezni a munkádat?

A módbeli segédigék is értelemszerűen állnak a question tag-ben:

You can swim, can’t you? – Ugye tudsz úszni?
You could swim when you were ten years old, couldn’t you? – Ugye tudtál úszni, amikor tíz éves voltál?
We must go, mustn’t we? – Ugye mennünk kell?
They needn’t go, need they? – Ugye nem kell menniük?
I should learn more, shouldn’t I? – Többet kellene tanulnom, ugye?
We ought to buy a car, oughtn’t we? – Kéne vennünk egy autót, ugye?
If you had a lot of money, you would buy a car, wouldn’t you? – Ha sok pénzed lenne, autót vennél, ugye?
You may see nice flowers there, mayn’t you? – Ugye szép virágokat lehet ott látni?

A used to lezárult, múltbeli ismétlődő cselekvést fejez ki. Az utókérdés kétféleképpen is lehetséges:

Your sister used to read a lot, usedn’t she / didn’t she? – A testvéred ugye sokat olvasott?

question tags 2

 

A Question Tag különlegesebb esetei

Ha there is/there are (there was/there were; there will/would/should/can … be) szerepel a mondatban, akkor a létige ill. a segédige mellett a there fog állni a question tag-ben, nem más névmás:

There is a book on the table, isn’t there? – Ugye van könyv az asztalon?
There were some chairs in the room, weren’t there? – Ugye voltak székek a szobában?
There will be new furniture in your room, won’t there? – Ugye lesznek új bútorok a szobádban?
There should be a lot of cars in the street, shouldn’t there? – Ugye sok autónak kéne lennie az utcán?

Az alany lehet határozatlan névmás is: nobody, somebody, anybody, everybody. Ezekre a they névmással utalunk vissza:

Somebody is knocking at the door, aren’t they? – Valaki kopog az ajtón, ugye?
Everybody was here, weren’t they? – Mindenki itt volt, ugye?
Nobody came, did they? – Ugye senki sem jött?

Az utolsó példából azt is láthatjuk, hogy a nobody tagadást fejez ki. Ezért ilyenkor a question tag-ben nem kell tagadásnak lennie. Ugyanez a helyzet a nothing névmással, vagy pl. a never, hardly ever tagadószóval, vagy a rarely (ritkán) szóval:

Nothing happened, did it? – Semmi nem történt, ugye?
You have never been to Washington, have you? – Ugye soha nem voltál még Washingtonban?

Mint tudjuk, az I am not összevont alakja I’m not. Ha ennek kellene a question tag-be kerülnie, akkor aren’t I? lesz belőle:

I am your best friend, aren’t I? – Ugye a legjobb barátod vagyok?

aren't I - question tag

aren’t I – question tag

A question tags használata felszólításnál:

Felszólító mondatok végén a will állító alakban question tag-ként udvariasabbá teszi a felszólítást:

Come with me, will you? – Legyen szíves velem jönni!

T/1-es felszólításnál a shall-t használjuk a question tag-ben:

Let’s go, shall we? – Ugye menjünk?

Egy kis gyakorlás

Exercise 1
Milyen utókérdés kerül a mondatok végére?

1. You work a lot, … ?
2. You can swim, … ?
3. Your father is working now, … ?
4. This book is interesting, … ?
5. You weren’t at home yesterday, … ?
6. Your brother has never been to England, … ?
7. You went on holiday last summer, … ?
8. The teacher always gives you a lot of homework, … ?
9. You didn’t buy the book yesterday, … ?
10. Those houses are beautiful, … ?
11. This story might be true, … ?
12. All the computers are out of order, … ?
13. Our colleague couldn’t finish his work last week, … ?
14. I am responsible for this work, … ?
15. Somebody has taken your pen, … ?
16. There is no milk in the fridge, … ?
17. Our friends will come to the party too, … ?
18. Our boss speaks French, … ?
19. Exhausted people should have a rest, … ?
20. We fight for peace, … ?
21. You have got a car, … ?
22. Give me your pen, … ?

Exercise 2
Fordítsa angolra a mondatokat! Mindegyik mondatban használjunk question tag -et! Ne tévessze meg, hogy a magyarban valamikor a mondat elején, valamikor a mondat végén van az „ugye”, ez az angol mondatban mindig a mondat végén lesz! A magyar mondat végén a „nem?” szintén question tag az angolban!

1. Ugye tudsz sakkozni?
2. Tud írni a fiad, nem?
3. Sosem késel el (to be late for) a munkából, ugye?
4. Ugye minden hétvégén korán kelsz?
5. Ugye szeret a lányod teniszezni?
6. Ugye senki sem tud segíteni nekem?
7. Ugye megreggelizett már John?
8. Tavaly ugye Washingtonban voltál?
9. Nem ebben az étteremben ebédelsz minden nap, ugye?
10. Ugye nem fogsz holnap otthon maradni?

A feladatok megoldása – csak a végén nézzük meg!

o – o – o

Forrás:

Báti László, Véges István: Angol nyelvkönyv. Tanfolyamok és magántanulók számára, I. rész, Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Raymond Murphy: English Grammar in Use, second edition, Cambridge University Press.

Link:

Englishgrammarsecrets.com – Question tags

Grammar.cl – Question tags

Englisch-Hilfen – Question tags in English

3 komment:

 1. január 20, 2020

  Jeremiás Zita Válasz

  Szia!

  Tudnál segíteni? Melyik a helyes alak?
  Have a drink with us, won’t you?
  Have a drink with us, shall we?
  A felszólítómódban a will mindig állító alakban kell legyen? Vagy így tagadóban is jó?

  Előre is köszi.

  Üdv: Jeremiás Zita

  • Kedves Zita! Meghívásnál, kínálásnál a won’t you használható. Udvarias kínálás-szerűség ez: „tessék parancsolni, tessék inni velünk!” – valami ilyesmit fejez ki. A will you pedig kérést, utasítást tesz udvariasabbá: „legyen szíves megtenni valamit”.
   Nem tudok róla, hogy magyar nyelvű könyv írna erről a szabályról. Az Englishclub oldalán teljesen ki van fejtve a question-tag. Itt ha legörgetsz az Imperatives alcímig, említik a won’t you alakot is, mint polite invitation (udvarias meghívás / kínálás).
   Egyébként, ha a két általad említett mondat közül kell eldönteni egy tesztben, melyik a jó, az is segíthet, hogy a shall we eleve T/1-et fejez ki, és nem passzol értelmileg a mondat első feléhez, hiszen az mindenképpen csak E/2 vagy T/2 személyűként értelmezhető.

 2. január 29, 2020

  Jeremiás Zita Válasz

  Kedves Tamás!

  Köszi a választ! Igen, érzem, hogy a shall we nem igazán jó, mert akárhogy is nézem, a mondat első fele második személyű, csak hát minden felszólító mondatnál eddig csak a will you alakot láttam, állítólag az a szabály, pedig szerintem logikus lenne a tagadó alak, de ezek szerint ez egy nagyon ritka eset. De akkor ez lesz a jó.
  Üdv: Jeremiás Zita

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.