Question tags: „ugye?”

Question tags – na ugye!

„Ugye jössz moziba holnap?” „Ugye minden nap hatkor kel a testvéred?” A magyarban csak egyszerűen az „ugye” szót betesszük a mondatba, de az angolban kicsit bonyolultabb a helyzet (question tags):

You will come to the cinema tomorrow, won’t you? – Ugye jössz holnap a moziba?
Your brother gets up at six every day, doesn’t he? – Ugye minden nap hatkor kel a testvéred?

Ezek az „ugye” szót tartalmazó mondatok az angolban úgy néznek ki, hogy először is kijelentő mondat formájában jön az egész mondat, kijelentő mondatra jellemző szórenddel, és a legvégére odakerül valami, amitől kérdés lesz az egész. Ez a „valami” a mondat végén leginkább a yes vagy a no utáni rövid válaszra emlékeztet: az adott igeidőre jellemző segédigét követi újra a mondat alanya, személyes névmás formájában. A mondat végén ezt a „valamit” question tag-nek nevezzük.
Az „ugyés” mondatok az angolban tehát két részből állnak:

1. egy kijelentő szórendű mondat;
2. a mondat végén a question tag (segédige + személyes névmás)

A 2. részt az 1. résztől vesszővel választjuk el. A question tag egy segédigéből és egy személyes névmásból áll.

Figyelem! Sokan elfelejtik időnként, hogy a mondat első fele kijelentő mondat, tehát nem kérdő! Kérdővé a mondatot csak a question tag teszi a végén!

Ha nincs tagadás a question tag előtt, akkor a question tag tagadó alakban áll (mindig összevont alakkal, tehát pl. do not helyett don’t):

You get up early, don’t you? – Korán kelsz, ugye? / Ugye korán kelsz?

Ha tagadás van a question tag előtt, akkor a question tag-ben nincs tagadás:

You don’t get up early, do you? – Nem kelsz korán, ugye? / Ugye nem kelsz korán?

question tags

Egyszerű jelen időben (present simple) a question tag-ben a személyes névmás mellett a do ill. does segédige szerepel:

Peter and Paul speak French, don’t they? – Péter és Pál ugye beszélnek franciául?
Peter and Paul don’t speak French, do they? – Ugye Péter és Pál nem beszélnek franciául?

Your friend eats a lot, doesn’t he? – A barátod sokat eszik, ugye?
Your friend doesn’t eat a lot, does he? – A barátod nem eszik sokat, ugye?

Egyszerű múlt időben (past simple) a question tag-ben a személyes névmás mellett a did segédige szerepel:

They went to London, didn’t they? – Londonba mentek ők, ugye?
They didn’t go to London, did they? – Nem mentek ők Londonba, ugye?

Folyamatos jelenben (present continuous) és folyamatos múltban (past continuous) a to be ige kerül jelen ill. múlt időben a question tag-be:

He isn’t learning now, is he? – Most ugye nem tanul?
We were listening to music when he came, weren’t we? – Zenét hallgattunk épp, amikor jött, ugye?

Ha a to be ige jelen vagy múlt ideje szerepel a mondatban összetett állítmány igei részeként, vagy egyéb szerkezet (pl. to be able to, to be going to) részeként, akkor a question tag-ben is az lesz:

You are happy, aren’t you? – Ugye boldog vagy?
They weren’t there yesterday, were they? – Tegnap ugye nem voltak ott?

Befejezett jelenben (present perfect) és folyamatos befejezett jelenben (present perfect continuous) a have/has kerül a question tag-be, befejezett múltban (past perfect) és folyamatos befejezett múltban (past perfect continuous) pedig a had:

You have never been to London, have you? – Soha nem voltál még Londonban, ugye?
Tim has gone abroad, hasn’t he? – Tim ugye külföldre ment?

You have been working for one hour, haven’t you? – Már egy órája dolgozol, ugye?

Peter had been driving the car for half an hour when it broke down, hadn’t he? – Peter fél órája vezette az autót, amikor lerobbant, ugye?

Ha a birtoklást a have/has got-tal fejezzük ki, akkor is a have/has kerül a question tag-be. Ha nincs a mondatban got a have mellett, akkor a segédige a do is lehet:

We have got two lessons today, haven’t we? – Ma két óránk van, ugye?
You have two telephones, don’t you? – Két telefonod van, ugye?

Mindegyik jövő időben (Future simple. future continuous, future perfect, future perfect continuous) a will kerül a question tag-be:

Tomorrow at this time you will be travelling to Rome, won’t you? – Holnap ilyenkor ugye Rómába fogsz utazni?
By two o’clock you won’t have finished your work, will you? – Két órára ugye nem fogod még befejezni a munkádat?

A módbeli segédigék is értelemszerűen állnak a question tag-ben:

You can swim, can’t you? – Ugye tudsz úszni?
You could swim when you were ten years old, couldn’t you? – Ugye tudtál úszni, amikor tíz éves voltál?
We must go, mustn’t we? – Ugye mennünk kell?
They needn’t go, need they? – Ugye nem kell menniük?
I should learn more, shouldn’t I? – Többet kellene tanulnom, ugye?
We ought to buy a car, oughtn’t we? – Kéne vennünk egy autót, ugye?
If you had a lot of money, you would buy a car, wouldn’t you? – Ha sok pénzed lenne, autót vennél, ugye?
You may see nice flowers there, mayn’t you? – Ugye szép virágokat lehet ott látni?

A used to lezárult, múltbeli ismétlődő cselekvést fejez ki. Az utókérdés kétféleképpen is lehetséges:

Your sister used to read a lot, usedn’t she / didn’t she? – A testvéred ugye sokat olvasott?

question tags 2

 

A Question Tag különlegesebb esetei

Ha there is/there are (there was/there were; there will/would/should/can … be) szerepel a mondatban, akkor a létige ill. a segédige mellett a there fog állni a question tag-ben, nem más névmás:

There is a book on the table, isn’t there? – Ugye van könyv az asztalon?
There were some chairs in the room, weren’t there? – Ugye voltak székek a szobában?
There will be new furniture in your room, won’t there? – Ugye lesznek új bútorok a szobádban?
There should be a lot of cars in the street, shouldn’t there? – Ugye sok autónak kéne lennie az utcán?

Az alany lehet határozatlan névmás is: nobody, somebody, anybody, everybody. Ezekre a they névmással utalunk vissza:

Somebody is knocking at the door, aren’t they? – Valaki kopog az ajtón, ugye?
Everybody was here, weren’t they? – Mindenki itt volt, ugye?
Nobody came, did they? – Ugye senki sem jött?

Az utolsó példából azt is láthatjuk, hogy a nobody tagadást fejez ki. Ezért ilyenkor a question tag-ben nem kell tagadásnak lennie. Ugyanez a helyzet a nothing névmással, vagy pl. a never, hardly ever tagadószóval, vagy a rarely (ritkán) szóval:

Nothing happened, did it? – Semmi nem történt, ugye?
You have never been to Washington, have you? – Ugye soha nem voltál még Washingtonban?

Mint tudjuk, az I am not összevont alakja I’m not. Ha ennek kellene a question tag-be kerülnie, akkor aren’t I? lesz belőle:

I am your best friend, aren’t I? – Ugye a legjobb barátod vagyok?

aren't I - question tag

aren’t I – question tag

A question tags használata felszólításnál:

Felszólító mondatok végén a will állító alakban question tag-ként udvariasabbá teszi a felszólítást:

Come with me, will you? – Legyen szíves velem jönni!

T/1-es felszólításnál a shall-t használjuk a question tag-ben:

Let’s go, shall we? – Ugye menjünk?

Forrás:

Báti László, Véges István: Angol nyelvkönyv. Tanfolyamok és magántanulók számára, I. rész, Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Raymond Murphy: English Grammar in Use, second edition, Cambridge University Press.

Link:

Englishgrammarsecrets.com – Question tags

Grammar.cl – Question tags

Englisch-Hilfen – Question tags in English

3 komment:

 1. Szia!

  Tudnál segíteni? Melyik a helyes alak?
  Have a drink with us, won’t you?
  Have a drink with us, shall we?
  A felszólítómódban a will mindig állító alakban kell legyen? Vagy így tagadóban is jó?

  Előre is köszi.

  Üdv: Jeremiás Zita

  • Kedves Zita! Meghívásnál, kínálásnál a won’t you használható. Udvarias kínálás-szerűség ez: „tessék parancsolni, tessék inni velünk!” – valami ilyesmit fejez ki. A will you pedig kérést, utasítást tesz udvariasabbá: „legyen szíves megtenni valamit”.
   Nem tudok róla, hogy magyar nyelvű könyv írna erről a szabályról. Az Englishclub oldalán teljesen ki van fejtve a question-tag. Itt ha legörgetsz az Imperatives alcímig, említik a won’t you alakot is, mint polite invitation (udvarias meghívás / kínálás).
   Egyébként, ha a két általad említett mondat közül kell eldönteni egy tesztben, melyik a jó, az is segíthet, hogy a shall we eleve T/1-et fejez ki, és nem passzol értelmileg a mondat első feléhez, hiszen az mindenképpen csak E/2 vagy T/2 személyűként értelmezhető.

 2. Kedves Tamás!

  Köszi a választ! Igen, érzem, hogy a shall we nem igazán jó, mert akárhogy is nézem, a mondat első fele második személyű, csak hát minden felszólító mondatnál eddig csak a will you alakot láttam, állítólag az a szabály, pedig szerintem logikus lenne a tagadó alak, de ezek szerint ez egy nagyon ritka eset. De akkor ez lesz a jó.
  Üdv: Jeremiás Zita

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!