A portugál kötőmód jövő idői (Futuro do conjuntivo)

A portugál kötőmód jövő idői

A kötőmód egyszerű jövő ideje
(Futuro simples do conjuntivo)

A kötőmód jövő időit elég ritkán használja a mai portugál nyelv.

Tő: a főnévi igenév teljes alakja az ige töve egyben!

Ragok: mind a három igeragozási csoportnál egységesek. Mivel E/1-ben és E/3-ban nincs rag, ezek az alakok megegyeznek a főnévi igenévvel (csak a szabályos igéknél):

-AR, -ER, -IR


-es

-mos
-des
-em

példák:

CANTAR VIVER DISCUTIR
cantar viver discutir
cantares viveres discutires
cantar viver discutir
cantarmos vivermos discutirmos
cantardes viverdes discutirdes
cantarem viverem discutirem

 

Rendhagyó igék: csak a tő lehet rendhagyó, a ragok nem.

caber couber couberes couber coubermos couberdes couberem
dar der deres der dermos derdes derem
dizer disser disseres disser dissermos disserdes disserem
estar estiver estiveres estiver estivermos estiverdes estiverem
fazer fizer fizeres fizer fizermos fizerdes fizerem
haver houver houveres houver houvemos houverdes houverem
ir for fores for formos fordes forem
poder puder puderes puder pudermos puderdes puderem
pôr puser puseres puser pusermos puserdes puserem
querer quiser quiseres quiser quisermos quiserdes quiserem
saber souber souberes souber soubermos souberdes souberem
ser for fores for formos fordes forem
ter tiver tiveres tiver tivermos tiverdes tiverem
trazer trouxer trouxeres trouxer trouxermos trouxerdes trouxerem
ver vir vires vir virmos virdes virem
vir vier vieres vier viermos vierdes vierem

 

 

A kötőmód befejezett jövő ideje
(Futuro perfeito/composto do conjuntivo)

A ter vagy a haver ige kötőmód egyszerű jövő időben áll, ezt követi a befejezett melléknévi igenév. Mindegy, hogy a ter vagy az haver igét használjuk-e, de a ter gyakoribb:

FALAR (beszélni)

tiver falado houver falado
tiveres falado houveres falado
tiver falado houver falado
tivermos falado houvermos falado
tiverdes falado houverdes falado
tiverem falado houverem falado

Link:

Learn Portuguese! – angol nyelvű magyarázatok a kötőmód jövő idejéhez

Semantica-Portuguese.com – A kötőmód jövő idejének használatáról angolul

Felhasznált irodalom:

Morvay Károly: Kevés szóval portugálul, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.