A portugál kötőmód jelen ideje

Portugál kötőmód (CONJUNTIVO)

A portugál kötőmód egy sajátos igemód. Használata részben egybeesik a magyar felszólító móddal, részben eltér tőle.

A kötőmód jelen ideje (Presente do conjuntivo)

 

személyragok:

-AR

-ER, -IR

-e

-a

-es

-as

-e

-e

-emos

-amos

-eis

-ais

-em

-am

példák:

CANTAR VIVER DISCUTIR
cante viva discuta
cantes vivas discutas
cante viva discuta
cantemos vivamos discutamos
canteis vivais discutais
cantem vivam discutam

 

Rendhagyó igék:

caber caiba caibas caiba caibamos caibais caibam
caer caia caias caia caiamos caiais caiam
cobrir cubra cubras cubra cubramos cubrais cubram
crer creia creias creia creiamos creiais creiam
dar dês dêmos deis dêem
divertir divirta divirtas divirta divirtamos divirtais divirtam
dizer diga digas diga digamos digais digam
dormir durma durmas durma durmamos durmais durmam
estar esteja estejas esteja estejamos estejais estejam
fazer faça faças faça façamos façais façam
fugir fuja fujas fuja fujamos fujais fujam
haver haja hajas haja hajamos hajais hajam
ir vás vamos vades vão
ler leia leias leia leiamos leiais leiam
ouvir ouça (oiça) ouças ouça ouçamos ouçais ouçam
passear passeie passeies passeie passeemos passeeis passeiem
pedir peça peças peça peçamos peçais peçam
perder perca percas perca percamos percais percam
poder possa possas possa possamos possais possam
pôr ponha ponhas ponha ponhamos ponhais ponham
preferir prefira prefiras prefira prefiramos prefirais prefiram
querer queira queiras queira queiramos queirais queiram
repetir repita repitas repita repitamos repitais repitam
rir ria rias ria riamos riais riam
saber saiba saibas saiba saibamos saibais saibam
sair saia saias saia saiamos saiais saiam
seguir siga sigas siga sigamos sigais sigam
sentir sinta sintas sinta sintamos sintais sintam
ser seja sejas seja sejamos sejais sejam
servir sirva sirvas sirva sirvamos sirvais sirvam
subir suba subas suba subamos subais subam
ter tenha tenhas tenha tenhamos tenhais tenham
trazer traga tragas traga tragamos tragais tragam
valer valha valhas valha valhamos valhais valham
ver veja vejas veja vejamos vejais vejam
vir venha venhas venha venhamos venhais venham

 

Megjegyzés: A kijelentő mód jelen idejének E/1 alakjából az igék 90%-ának levezethető a kötőmód jelen ideje. Ha a kijelentő mód jelen idejének E/1 alakját tekintjük a tőnek, kevés ige lesz rendhagyó.

Forrás:

Morvay Károly: Kevés szóval portugálul, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.

Link:

Semantica-Portuguese.com – A kötőmód jelen idejéről angolul

Learn Portuguese with Rafa – A kötőmód jelen idejéről és használatáról angolul és portugálul

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.