Folyamatos-befejezett múlt idő (Past perfect continuous)

Az angol folyamatos-befejezett múlt idő
(Past perfect continuous,
másnéven: Past perfect progressive
)

Az angol folyamatos-befejezett múlt idő összetett igealak.
A befejezett igealakok sajátossága a to have ige, melyet a főige 3. alakja követ. Ezért a folyamatos befejezett múlt időben a have múlt ideje után a to be ige 3. alakja (been) áll. Azért a létige, mert a folyamatos igealakok sajátossága pedig a to be ige, amit a főige ing-es alakja követ. Így a folyamatos-befejezett múlt időben megtalálhatjuk a befejezett és a folyamatos igealakokra jellemző összetevőket is:

had been + ige+ing

Hogyan van az inges alak? Lásd itt: Angol ing.

A to work (dolgozni) ragozása folyamatos-befejezett múlt időben:

Állító alak:

I had been working / I’d been working
you had been working
he had been working

we had been working
you had been working
they had been working

Tagadó alak:

I had not been working / I hadn’t been working
you had not been working / you hadn’t been working
he had not been working / he hadn’t been working

we had not been working
you had not been working
they had not been working

Kérdő alak:

Had I been working?
Had you been working?
Had he been working?

Had we been working?
Had you been working?
Had they been working?

.

A folyamatos-befejezett múlt idő használata

1. Kifejezheti tulajdonképpen ugyanazt, mint a folyamatos múlt idő (past continuous), azzal a különbséggel, hogy azt is megjelöljük, mióta ill. mennyi ideje tart a cselekvés. Ennek megjelölésére a for és a since elöljárószókkal bevezetett időhatározókat használjuk a mondatban:

I was working.
(Éppen) dolgoztam.

I had been working for five hours.
(Már) öt órája dolgoztam.

He was learning.
(Éppen) tanult.

He had been learning since 3 o’clock.
Három óra óta tanult.

A for mellett azt adjuk meg, mennyi ideje tart a cselekvés, tehát időtartamot jelöl. A since a cselekvés kezdő időpontját jelöli, tehát egy időpontot, amikor a cselekvés kezdődött. A for magyarul “-ja, -je”, a since magyarul “óta”. Ami megtévesztő, hogy a for is fordítható magyarul úgy, hogy “óta”, bár ez ritkább:

We had been working for two hours / for three days / for three weeks / for five months / for two years.
(Már) két órája / három napja / három hete / öt hónapja / két éve dolgoztunk.

We had been working since 2 o’clock / since yesterday / since Monday / since 2014.
(Már) két óra óta / tegnap óta / hétfő óta / 2014 óta dolgoztunk.

Mint tudjuk, a folyamatos múlt időt használhatjuk arra is, amikor folyamatban volt egy cselekvés, de azt megszakította egy másik cselekvés. Ugyanilyenkor lehet használni a folyamatos-befejezett múlt időt, ha for vagy since segítségével megjelöljük, mióta vagy mennyi ideje volt folyamatban a cselekvés:

I was sleeping when he came.
(Éppen) aludtam, amikor jött.

I had been sleeping for half an hour when he came.
(Már) fél órája aludtam, amikor jött.

2. Olyan cselekvés vagy történés, mely a múltban hosszabb ideig tartott, és ennek a később (még a múltban) érezhető eredménye lett. Ilyenkor nem kell feltétlen a for vagy a since a mondatba. Ilyenkor egy másik cselekvés gyakran megtalálható a mondatban, vagy odaérthető:

It had been snowing so we couldn’t depart.
Esett a hó, így nem tudtunk elindulni. (Múltbeli eredménye a hóesésnek, hogy megakadályozta az indulást).

We were very tired because we had been running a lot.
Nagyon fáradtak voltunk, mert sokat rohangáltunk.

Your eyes were red. Had you been crying?
Piros volt a szemed. Sírtál?

Olykor az eredmény nem is fontos. Van, amikor csak azt fejezi ki a past perfect continuous, hogy egy pillanat alatt megtörtént cselekvés előtt egy másik cselekvés hosszabb ideig folyamatban volt. Ez nagyon hasonló a folyamatos múlt idő által kifejezett cselekvésekhez:

They had been walking up and down before the train departed.
Fel és le sétáltak, mielőtt elindult a vonat.

3. A how long (mennyi ideje?) és since when (mikortól? mióta?) kezdetű kérdő mondatokban is past perfect continuous-t használunk, ha a megadott cselekvést magyarul múlt idővel fejezzük ki. Ilyenkor is általában ott van egy másik cselekvés, amihez viszonyítunk:

How long had you been learning English when you began to learn French?
Mennyi ideje tanultál angolul, amikor franciául kezdtél tanulni?

Since when had you been living in this house?
Mióta laktál ebben a házban?

Past perfect, vagy past perfect continuous?

Akad átfedés a befejezett múlt és a folyamatos-befejezett múlt között, olykor mindkét igeidő használata elfogadható. A folyamatos-befejezett múlt idő kiemeli a cselekvés folyamatosságát, tartósságát, hogy megszakítás nélkül tartott, míg a befejezett múlt idő egyszerűen a cselekvés tényét állapítja meg. Ezt magyarul nem lehet pontosan visszaadni, talán a “már” és “folyamatosan”, “egyfolytában” szavakkal nyomatékosíthatjuk, hogy a cselekvés folyamatosan tartott már egy ideje:

I had been working for five hours. (Már öt órája egyfolytában dolgoztam.)
I had worked for five hours. (Öt órája dolgoztam.)

He had been living in Budapest for ten years. ((Már) tíz éve lakott Budapesten – a cselekvés tartóssága a fontos.)
He had lived in Budapest for ten years. ((Már) tíz éve lakott Budapesten – csak mint tényt közöljük.)

How long had you been learning English when you began to learn French?
Mennyi ideje tanultál angolul, amikor franciául kezdtél tanulni?

How long had you learnt English when you began to learn French?
Mennyi ideje tanultál angolul, amikor franciául kezdtél tanulni?

Olyan igéknél, melyeknek nincs folyamatos alakjuk, nem használható a past perfect continuous, csak a past perfect. Így az összes fenti szabálynál, ha az igének nincs folyamatos alakja, akkor past perfectet kell használni:

She had given me German lessons for three months when I began to learn Spanish.
Három hónapja adott nekem németórákat, amikor spanyolul kezdtem tanulni.

We had known her for two years when she did something surprising.
Már két éve ismertük, amikor valami meglepőt tett.

This book had belonged to me for ten years before I gave it to you.
Tíz éve volt enyém ez a könyv, mielőtt neked adtam.

Egyéb esetekben a két igeidő között a különbség elég nagy:

Past perfect continuous:
She had been cleaning the room for half an hour but the floor was still dirty.
Már fél órája takarította a szobát, de a padló még mindig piszkos volt.

Past perfect:
She had cleaned the room by four o’clock so we could enter.
Négy órára kitakarította a szobát, így be tudtunk menni.

Past perfect continuous:
I had been writing an article. I was so tired then.
Egy cikket írtam. (Egy cikken dolgoztam.) Utána fáradt voltam. (A cikk nem lett feltétlenül kész! De az írás eredménye, hogy fáradt voltam.)

Past perfect:
After I had written the article I sent it.
Miután megírtam a cikket, elküldtem. (A cikk készen volt, így el tudtam küldeni.)

Felhasznált irodalom:

Báti László – Véges István: Angol nyelvkönyv. Tanfolyamok és magántanulók számára. 1. rész. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Raymond Murphy: English Grammar in Use, second Edition, Cambridge Universtiy Press.

Zoltán Erika: Angol igeidők. Szabályok és gyakorlatok, Corvina, 1997.

Link:

English Page – Past Perfect Continuous

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.