A műveltetés kifejezése az olaszban

Az olasz műveltetés

Az olasz műveltetés a fare igével fejezhető ki, melyet a főnévi igenév (infinito) követ:

olasz műveltetés pizza

Műveltetés az olaszban: Mi faccio portare una pizza

fare + infinito

hozni: portare
hozatni: fare portare

javítani: riparare
javíttatni: fare riparare

írni: scrivere
íratni: fare scrivere

hívni: chiamare
hívatni: fare chiamare

csinálni: fare
csináltatni: fare fare

Mi faccio portare una pizza – Hozatok magamnak egy pizzát.
Ho fatto riparare la lavatrice – Megjavíttattam a mosógépet.
Il direttore fa scrivere la lettera – Az igazgató leíratja a levelet.

A cselekvés elvégzőjét a da elöljárószó után nevezhetjük meg. Úgy, mint a szenvedő szerkezetben is:

Ho fatto riparare la lavatrice dal meccanico – Megjavíttattam a szerelővel a mosógépet.
Il direttore fa scrivere la lettera dalla segretaria – Az igazgató megíratja a levelet a titkárnővel.

Ha a cselekvés elvégzőjét névmással fejezzük ki, az részes esetbe kerül:

Gli ho fatto riparare la lavatriceVele javíttattam meg a mosógépet.

Ez a részes esetű névmás kétféleképpen értelmezhető. Hiszen azt is jelentheti, hogy „neki”:

Gli ho fatto portare un caffè:

1. Hozattam vele egy kávét.
2. Hozattam neki egy kávét.

Mivel a fare ige avere-vel képzi az összetett igeidőit, a műveltetésnél is az avere igét használjuk múlt időben. Visszaható igéknél azonban az essere a segédige:

Piero si è fatto crescere i baffi – Piero megnövesztette a bajszát.

Egyéb részes esetű hangsúlytalan visszaható névmásoknál is az essere a segédige. Ilyenkor az alany személyével egyeztetni kell a participio passato-t:

Mi sono fatta fare un vestito nuovo – Csináltattam magamnak egy új ruhát.
Ti sei fatto portare una pizza – Hozattál magadnak egy pizzát.
Lui si è fatto scrivere la lettera – Leíratta magának a levelet.
Lei si è fatta scrivere l’email – Leíratta magának az emailt.
Ci siamo fatti portare due pizze – Hozattunk magunknak két pizzát.

Ha a hangsúlytalan névmás nem visszaható, akkor az avere a segédige:

Ti ho fatto fare un vestito nuovo – Csináltattam neked egy új ruhát.

Visszaható igéből is van, amikor képezhető műveltető alak. Ilyenkor a visszaható névmás eltűnik:

Alzarsi (feláll): Gli scolari si sono alzati – Felálltak a tanulók.
Fare alzare (felállít): Il professore ha fatto alzare gli scolari – A tanár felállította a tanulókat.

Arrabbiarsi (megharagszik): Mi sono arrabbiato – Megharagudtam.
Fare arrabbiare (megharagít): Mi hanno fatto arrabbiare – Megharagítottak.

Egy olaszos kifejezés: fare vedere = megmutat

A hangsúlytalan névmások felszólító módban a fare igéhez kapcsolódnak:

Fammi vedere il libro! – Mutasd meg nekem a könyvet!
Fallo riparare! – Javíttasd meg!

Főnévi igenév és gerundio alakban is a fare igéhez kapcsolódnak a hangsúlytalan névmások:

Sono contento di farlo riparare – Örülök, hogy megjavíttatom.
Facendolo vedere ho spiegato tutto – Amikor megmutattam, mindent elmagyaráztam.

Az olasz műveltetés nem mindig a fare igével fejezhető ki. Egyes visszaható igéknek van nem visszaható alakja is. Ez az alak is kifejezhet műveltetést, pl.:

divertirsi – szórakozni
divertire – szórakoztatni

addormentarsi – elaludni
addormentare – elaltatni

Questo programma noioso mi addormenta – Ez az unalmas műsor elaltat engem.

Kiegészítés nyelvészeti fanatikusoknak: Sem Herczeg Gyulánál, sem más nyomtatott forrásban nem találtam erről információt: Egy angol nyelvű weboldal szerint a cselekvés elvégzőjét a (nem da) elöljárószóval kell bevezetni. (Ennek ellenére olasz anyanyelvű ismerősöm inkább a da használatát javasolta.) A weboldal szerint, ha részeshatározó is van a mondatban, akkor (a két a elöljárószós bővítmény elkerülése érdekében) a cselekvés elvégzője elé da, a részeshatározó elé a elöljárószó kerül: Ho fatto comprare da mio fartello un mazzo di fiori a mia madre – „Vetettem édesanyámnak egy csokor virágot a testvéremmel”. Azt is említi az oldal, hogy ha tárgyatlan igét használunk, vagy pedig eredetileg nincs tárgy a mondatban, akkor műveltető szerkezetben a cselekvés valódi elvégzője tárgyesetbe kerül: Faccio venire tre persone – „Három személyt kérek/késztetek/veszek rá, hogy jöjjön.” Faccio mangiare i bambini – „Megetetem a gyerekeket”.

Felhasznált irodalom:

Dr. Király Rudolf: Tanuljunk könnyen, gyorsan olaszul!, G&A Kiadó, 1997.

Herczeg Gyula: Olasz leíró nyelvtan, Terra, Budapest, 1988. (278. oldal)

Maria Teresa Angelini, Móritz György: Gyakorlati olasz nyelvtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Link:

Online Italian Club – La costruzione fare + infinito

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.