Participio presente – olasz folyamatos melléknévi igenév

Olasz melléknévi igenév

Az olasz melléknévi igenév (participio) kétféle lehet: folyamatos (participio presente) és befejezett (participio passato vagy participio perfetto). A magyarban még létezik beálló melléknévi igenév is, de az olasz ezt nem külön igenév alakkal fejezi ki.

Azért nevezik ezeket melléknévi igenévnek, mert melléknévként viselkednek, és igékből képezhetjük. Például az „énekel” igéből képezhető az „éneklő” melléknévi igenév, mely a mondatban a melléknevekhez hasonló szerepet tölt be.

Folyamatos melléknévi igenévparticipio presente

A magyarban -ó, -ő végű (pl. író, olvasó, éneklő). Ahogy a magyarban, úgy az olaszban is igékből képezzük. Úgy képezzük, hogy a főnévi igenév -are, -ere, -ire végződését elhagyjuk, helyébe -are végű igék esetében -ante, -ere és -ire végű igék esetében -ente végződés kerül:

-ARE -ERE -IRE
-ANTE -ENTE -ENTE

-ARE:

cantare – cantante – énekelni – éneklő
parlare – parlante – beszélni – beszélő
derivare – derivante – származni – származó

-ERE:

scrivere – scrivente – írni – író
sorprendere – sorprendente – meglepni – meglepő
leggere – leggente – olvasni – olvasó
contenere – contenente – tartalmazni – tartalmazó

-IRE:

divertire – divertente – szórakoztatni – szórakoztató
agire – agente – cselekedni – cselekvő

A megrövidült főnévi igeneves igék a hosszabb tőből képzik alakjukat:

fare (facere) – facente
bere (bevere) – bevente
dire (dicere) – dicente
porre (ponere) – ponente
tradurre (traducere) – traducente
condurre (conducere) – conducente
trarre (traere) – traente

Visszaható igéknek is van participio presente alakja. A visszaható névmás az igenév végére kerül, azzal egybeírva:

lavarsi – lavantesi (lavante + si) – mosakodó, „magát mosó”

Mivel mondattanilag melléknevek, többes számú alakjuk is lehet:

parlanti – beszélők
cantanti – éneklők

 

Használata:

1. Lehet jelző:

l’uccello cantante – az éneklő madár
i cani parlanti e i gatti cantanti – a beszélő kutyák és az éneklő macskák
l’acqua bollente – a forró (forrásban lévő) víz (bollire = forrni)
una musica rilassante – pihentető zene

2. Lehet az állítmány névszói része:

Questo film è divertente – Ez a film szórakoztató.
Questi film sono divertenti – Ezek a filmek szórakoztatók.
Gli armadi sono pesanti – A szekrények nehezek.
La musica è rilassante – A zene pihentető.

3. Egyes olasz melléknévi igenév alakok önállósultak, és főnévként is használhatók:

il/la cantante – énekes
l’insegnante – a tanító
il rappresentante – képviselő

4. Rövidíthetünk vele vonatkozói (jelzői) mellékmondatot. Azaz, ragozott igealak helyett állhat. Ilyenkor „amely” szóval fordítjuk. Ez a fajta használata viszonylag ritka, főleg a hivatalos stílusra jellemző. Helyette sokszor che-vel bevezetett mellékmondatokat használnak:

Abbiamo bevuto il vino contenente molto zucchero – Megittuk a bort, amely sok cukrot tartalmazott (a sok cukrot tartalmazó bort).
Vö.: Abbiamo bevuto il vino che conteneva molto zucchero.

Conosciamo molte parole italiane derivanti dal latino – Sok olasz szót ismerünk, mely a latinból szárzmazik / Sok, latinból származó olasz szót ismerünk.
Vö.: Conosciamo molte parole italiane che derivano dal latino.

 

Felhasznált irodalom:

Maira Teresa Angelini, Móritz György: Gyakorlati olasz nyelvtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. (2008.)

Linkek az olasz melléknévi igenév témához:

Olasz Wikipédia – participio

Zanichelli – Le forme implicite: il participio presente e passato

Oilproject.org – Il participio presente e il participio passato

Oneworlditaliano.com – Participio italiano

3 komment:

 1. március 29, 2017

  El Mexicano Válasz

  A spanyolban is létezett valamikor „participio de presente” vagy „participio activo”, de mára teljesen önálló névszóvá vált. Valószínűleg azért, mert eleve nagyon korlátozott volt az a használat, amikor valódi igenévként viselkedett, pl. az általad írt olasz példák közül is csak egyetlen egy ilyen van, az „Abbiamo bevuto il vino contenente molto zucchero”. Itt onnan tudni, hogy valódi igenév – és nem csak egy melléknév –, hogy a „molto zucchero” a „contenente” tárgya, ami melléknévnek nem lehet. Az összes többi esetben az participio presente felcserélhető bármilyen melléknévvel, illetve a többi működne spanyolul is, ahol ezek már mind melléknevek vagy főnevek.
  Pl. Conosciamo molte parole italiane derivanti dal latino / Conocemos muchas palabras procedentes del latín
  viszont
  Abbiamo bevuto il vino contenente molto zucchero / *Bebimos el vino continente mucho azúcar – ez spanyolul nem lehetséges, pontosan azért, mert a contintente már nem melléknévi igenév, hanem melléknév vagy főnév.
  De azt minden további nélkül lehet mondani spanyolul is, hogy Bebimos el vino que contenía mucho azúcar.

  • március 29, 2017

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   Érdekes dolog ez. Amit nem értek, hogy ha a spanyolban a procedente használható, akkor a (hasonlóan igei gyökből levezethető) continente miért nem. Csak azért, mert van önálló, saját jelentése is, és ez kizárja?
   Az nem is tűnt még fel, hogy a “kontinens” szó is innen ered.
   A spanyolban nem lehet mondani olyat, hogy “éneklő madár”, “táncoló macska”, stb.? Pl. a “el perro cantante” helytelen, és csak azt lehet mondani, hogy “el perro que canta”?

 2. november 25, 2023

  Tibi Válasz

  Jók ezek az összefoglalók!

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.