Mellékmondatok rövidítése igenevekkel (angol, német, olasz, francia)

Mellékmondatok rövidítése igenevekkel (angol, német, olasz, francia)

A témáról lásd még itt:  A német ZU + INFINITIV és az angol TO-s alak hasonlóságairól

A magyarban is létezik ez a jelenség, de nem olyan gyakori, mint sok, hazánkban tanult idegen nyelvben.

Sok mellékmondatfajtát akkor lehet (vagy kell) főnévi igenévvel rövidíteni bizonyos idegen nyelvekben, ha a két tagmondat alanya megegyezik. Előidejűség kifejezésére befejezett  (múlt idejű) főnévi igenevet használhatunk, ill. gyakoriak az ilyen típusú mondatokban a szenvedő alakú főnévi igenevek, jelen és múlt idejű alakban egyaránt.

Alanyi mellékmondatok rövidítése főnévi igenévvel

Gyakran “személytelen szerkezeteknek” nevezik az ilyen főmondatokat, mert nem fejeznek ki személyt, nincs bennük valódi alany, hiszen az alanyt ilyenkor a mellékmondat fejezi ki. Egyes nyelvekben semlegesnemű személyes névmás az alany, ami a mellékmondatra előreutal (német: Korrelat: “es”, angol “it”, francia “ce”, olaszban nem teszünk ki alanyt). Ilyenkor szemantikai alany nincs is, az alany általános, és magyar anyanyelvű számára elsőre eléggé szokatlanok ezek az idegen nyelvű mondatok.

   Télen nem könnyű a kertben virágokat találni.

Es ist im Winter nicht leicht, im Garten Blumen zu finden.
In winter it is not easy to find any flowers in the garden.
Ce n’est pas facile en hiver (de?) trouver des fleurs dans le jardin. (?)
D’inverno non è facile trovare dei fiori nel giardino.

   Érdekes (dolog) idegen nyelveket tanulni.

Es ist interessant, Fremdsprachen zu lernen.
It is interesting to learn foreign languages.
E interessante studiare delle lingue straniere.
C’est intéressant apprendre des langues étrangeres.

   Tilos a dohányzás.

It is prohibited/forbidden to smoke here.
Es ist verboten, hier zu rauchen.
C’est interdit de fumer.
E vietato di fumare

Tárgyi mellékmondatok rövidítése főnévi igenévvel

A mellékmondatban a ragozott ige helyett főnévi igenevet használunk, ha a fő- és mellékmondat alanya megegyezik. A németben zu + Infinitiv, az angolban to-val álló főnévi igenév, az olaszban di elöljárószóval bevezetett főnévi igenév, a franciában de elöljárószóval bevezetett főnévi igenév áll. Az olaszban a mellékmondatban általában más alak is állhat (jövő idő, kötőmód jelen idő, kijelentő mód jelen idő).

   Megígérem neked, hogy hétvégén felhívom a festőt.

Ich verspreche dir, den Maler am Wochenende anzurufen.
I promise you to phone the painter in the weekend.
Ti promesso di chiamare il pittore il fine settimana.
Je te promets de téléphoner au peintre.

Előidejűséget kifejezhetünk a mellékmondatban befejezett (múlt idejű) főnévi igenévvel:

   A szakember azt állítja, megjavította a liftet.

Der Fachmann behauptet, den Aufzug repariert zu haben.
The technician affirms to have repaired the lift.
Il tecnico afferma di aver reparato l’ascensore.
Le technicien affirme d’avoir réparé l’ascenseur.

A mellékmondatban szenvedő alak is előfordulhat:

   A fiatal hölgy reméli, hogy meghívják.

Die junge Frau hofft, eingeladen zu werden.
The young lady hopes to be invited.
La donna giovane spera di esser invitata.
La femme jeune espère d’être invitée.

A szenvedő alakban is előfordulhat előidejűség:

Látom, meghívtak engem az esküvőre.

Ich sehe, zur Hochzeit eingeladen worden zu sein.
I see to have been invited to the wedding. (ritkább)
Vedo di essere stato invitato / stata invitata alle nozze.

Állandó határozói mellékmondatok rövidítése

(A németben az ilyen, különböző igevonzatok egyaránt a “Präpositionalobjekt” kategóriájába tartoznak.)
Itt is kifejezhet a mellékmondat egy- és előidejűséget is, állhat benne cselekvő és szenvedő alak is. Utalószó előfordulhat a főmondatban a németben:

   Örülök, hogy látlak.

Ich freue mich (darüber), dich zu sehen.
I am happy to see you.
Mi rallegro di vederti.
Je suis content de te voir.

   Örülök, hogy láttalak.

Ich freue mich (darüber), dich gesehen zu haben.
I am happy to have seen you.
Mi rallegro di averti veduto/veduta.
Je suis content de t’avoir vu(e).

   Örülök, hogy látnak engem.

Ich freue mich (darüber), gesehen zu werden.
I am happy to be seen.
Mi rallegro di essere veduto/veduta.
Je suis content(e) d’être vu(e).

   Örülök, hogy láttak engem.

Ich freue mich (darüber), gesehen worden zu sein.
Mi rallegro di essere stato veduta/stata veduta.

Módhatározói mellékmondatok rövidítése

Anélkül, hogy; ahelyett, hogy – ohne zu, anstatt zu, senza di, sans de, without+ing

Célhatározói mellékmondat rövidítése főnévi igenévvel

to, um zu, a/per + inf, a/pour + inf

Jelzői mellékmondatok rövidítése melléknévi igenévvel

 

Feltételes mellékmondatok rövidítése

Sollte…

Időhatározói mellékmondatok rövidítése

(Angolban és németben is eltűnik a “ha” és az igével kezdődik a mondat! inverzió)

2 komment:

  1. […] Egy másik bejegyzésben bővebben írok mellékmondatok rövidítéséről több nyelvben. […]

  2. […] freue mich, gegrüßt worden zu sein – Örülök, hogy üdvözöltek engem. (Erről bővebben itt lehet olvasni.) A fentiek alapján értelemszerűen a Futur II úgy képzi a szenvedő alakját, […]

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.