Latin ige – alapfogalmak

A latin ige felosztása a hagyományos nyelvtan szerint

Az igealakok két fajtája a latinban és más nyelvekben is: ragozott igealak (verbum fīnītum), mely kifejezi ragokkal a cselekvő személyét és számát (ide tartoznak az igeidők), és a nem ragozott igealak vagy igenév (verbum infīnītum), mely nem fejez ki pl. személyt és időt. A latin ragozott igealakot (verbum fīnītum) a hagyományos nyelvtanban hat igei kategóriával írhatjuk le. A latin ige kategóriái:

1. Szám (Numerus, -ī m.): egyes (singulāris) és többes (plūrālis)
2. Személy (Persōna, -ae, f.): első (prīma), második (secunda), harmadik (tertia)
3. Állapot (Āctiō, -nis, f.): befejezetlen vagy folyamatos (imperfecta v. imperfectum) és befejezett (perfecta v. perfectum)
4. Idő (Tempus, temporis, n.): praesēns (jelen), praeteritum (múlt), futūrum (jövő)
5. Mód (Modus, -ī, m.): kijelentő (indicātīvus), parancsoló mód (imperātīvus), kötőmód (coniunctīvus)
6. Igenem (Genus verbī): cselekvő (āctīvus), szenvedő (passīvus)

Ezek nagyjából a magyarban ill. a nálunk tanult nyelvek nagy részében is ugyanígy megvannak. Új fogalom lehet az állapot (actio), erről később lesz szó.

Nyelvvizsgán típusfeladat, hogy egy spontán választott igét e hat jellemző alapján kell leírnunk (a sorrend meg van adva). Nem mindegyikre van szükségünk.

Megjegyzés: Nyelvtani fogalmaknál praktikus okokból kifolyólag nem jelöljük mindig a magánhangzók hosszúságát.

Megkülönböztetjük még az igéknek két típusát, a szabályos és rendhagyó igéket. A szabályos igéket gyenge igéknek, a rendhagyó igéket erős igéknek is nevezik.

Módok, igeidők

A latin nyelv igeragozásának sajátossága, hogy nagyon kevés kivétellel rengeteg nyelvtani viszonyt csak szintetikus (egyetlen szóból álló, pl. angol: I went, német: Ich ging) módon fejez ki, amit a modern nyelvek általában inkább ún. analítikus alakkal (segédigével, több szóval, pl. angol: I have gone, német: ich bin gegangen) fejeznek ki.

A latinban kijelentő módban pont ugyanannyi igeidő van (hat), mint a németben, többé-kevésbé hasonló jelentéssel:

A kijelentő mód (Indicativus) igeidői

IMPERFECTUM-IGEIDŐK

PERFECTUM-IGEIDŐK

Praesens imperfectum
(folyamatos jelen)

laudō

Praesens perfectum
(befejezett jelen)

laudāvī

Praeteritum imperfectum
(folyamatos múlt)

laudābam

Praeteritum perfectum
(befejezett múlt)

laudāveram

Futurum imperfectum
(folyamatos jövő)

laudābō

Futurum perfectum
(befejezett jövő)

laudāverō

Az imperfectum-igeidők mind az ún. imperfectum igetőből képződnek, míg a perfectum-igeidők a perfectum igetőből. (Bővebben lásd lent.) Egy szabályos latin igének három igetöve van: az imperfectum-tő, a perfectum-tő, és a supinum-tő. (A supinum igetőt különböző igenevek képzéséhez használjuk.)

A kötőmódban (feltételes módnak is nevezik, de jelentésköre ennél tágabb) csak négy igeidő van, mert jövő idejű alakjai nincsenek:

A kötőmód (Coniunctivus) igeidői

IMPERFECTUM-IGEIDŐK

PERFECTUM-IGEIDŐK

Praesens imperfectum
(folyamatos jelen)

laudem

Praesens perfectum
(befejezett jelen)

laudāverim

Praeteritum imperfectum
(folyamatos múlt)

laudārem

Praeteritum perfectum
(befejezett múlt)

laudāvissem

A főnévi igenév és a 4 igeragozási csoport

A magyar –ni igevégződésnek 4 végződés felel meg a latinban:

1. -āre (pl. amāre – szeretni)

2. -ēre (pl. monēre – inteni)

3. -ĕre (pl. dīcĕre – mondani)

4. -īre (pl. audīre – hallani).

A két –ere végződés közül az elsőben hosszú ē, a másodikban rövid ĕ van. Az utóbbi csoportba (-ĕre) tartozó igék ún. mássalhangzó tövűek ill. i vagy u tövűek, míg a többi igét a főnévi igenév tőhangja (a, e vagy i) alapján határozzuk meg. A főnévi igenév végződése meghatározza, hogy az ige melyik ragozási csoportba tartozik. Így 4 konjugációt (ragozási típust) különböztetünk meg.

latin ige - a főnévi igenév a latinban

latin ige – a főnévi igenév a latinban

Ajánlott olvasmány:

Nagy Ferenc, Kováts Gyula, Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest

Link a latin ige témához:

Orbilat.com – A latin igéről általánosságban, angolul

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.