Hasonlóságok a holland és német nyelvtanban

német holland

Helyettesítő  főnévi igenév
(holland: Vervangende infinitief,
német: Ersatzinfinitiv)

 német holland

(Részletesebben itt olvashatunk erről a jelenségről a német nyelvben.)

Összetett igeidőkben a segédige mellé a főige befejezett melléknévi igenév (voltooid deelwoord / Partizip II. vagy Partizip Perfekt) alakja kerül:

holland: Ik heb gezongen.
német: Ich habe gesungen.

(Énekeltem.)

Van néhány kivétel, amikor a melléknévi igenév helyett a főnévi igenév áll itt:

 • Módbeli segédigék mellett. A hollandban a módbeli segédige megelőzi a főigét, a németben fordított a sorrendjük.
  • holland: Ik heb niet langer kunnen zingen.
  • német: Ich habe nicht mehr singen können.


  A németben ilyenkor az időbeli segédige mindig a haben, mert a módbeli segédige ezzel képzi múlt idejét, függetlenül attól, hogy a főige mivel áll. Ezzel szemben a hollandban olykor nem csak a hebbennel, hanem a zijnnel is állhat a szerkezet, ha a főige egyébként zijnnel képzi az összetett igeidőket:

  • holland: Ik heb niet durven komen / Ik ben niet durven komen.
  • német: Ich habe nicht kommen dürfen.

 • A lassen/laten ige mellett.
 • Németben a brauchen, heißen, sehen, hören, fühlen, helfen  igék mellett is. Talán a hollandban is, nem tudom, majd meg kell nézni.

 

A múlt időben a haben és sein, ill. hebben és zijn kérdését egy másik bejegyzésben majd bővebben is tervezem kifejteni.

 

 

 A hangsúly

A hollandban és a németben is legtöbbször a szó első szótagja a hangsúlyos. Mindkét nyelvben az ún. hangsúlytalan igekötők kivételt képeznek, így a hollandban és a németben egyaránt a ge-, be-, er-, ver- igekötők, a hollandban az ont-, ami a németben ent-, és a hollandban a her-, aminek a németben is van szerintem hasonló megfelelője, de a leíró nyelvtanban nem találtam. Pl.:

geboren (születni)
nl: bewonderen, ném: bewundern (megcsodál), nl: bestaan, ném: bestehen (áll valamiből)
nl: verstaan, ném: verstehen (megérteni)
nl: ontwikkelen zich, ném: entwickeln sich (fejlődik)

Közös a németben és a hollandban az is, hogy az előbb említett igekötős igék befejezett melléknévi igenevében (ném: Partizip Perfekt vagy Partizip II, nl: voltooid deelwoord) nem teszünk az elejére ge- szótagot:

bewonderen – heeft bewonderd; bewundern – hat bewundert
verstaan – heeft verstaan; verstehen – hat verstanden
ontwikkelen – heeft ontwikkeld; entwickeln – hat entwickelt

A német -ieren és a holland -eren végű, jövevényszavakból keletkezett igék viszont a németben nem kapnak a befejezett melléknévi igenévnél ge- szótagot, a hollandban igen: telefonieren – telefoniert; telefoneren – getelefoneerd.

Kapcsolódó bejegyzés:

Infinitiv használata Partizip Perfekt helyett múlt időben a németben

Link a témához:

Langfocus videója: How Similar are German and Dutch? Mennyire hasonlít a német és a holland?

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.