Grammatica – Nyelvtan – Holland témakörök

Holland témakörök – Grammatica – Nyelvtani kifejezések hollandul

de grammatica – nyelvtan

het enkelvoud, -en = egyes szám
het meervoud, -en = többes szám

de conjugatie, -s = igeragozás

wijs / modus = igemód

de indicatief / aantonende wijs = kijelentő mód
de conditionalis / voorwaardelijke wijs = feltételes mód
de imperatief / gebiedende wijs = felszólító mód
de conjunctief / aanvoegende wijs = kötőmód

Woordsoorten – szófajok

woordsoort = szófaj
het naamwoord = névszó

substantief = főnév
adjectief = melléknév
het voornaamwoord = névmás
het bijwoord = határozószó
het lidwoord / artikel = névelő
het werkwoord, -en = ige
het voorzetsel / prepositie = elöljárószó, prepozíció
het telwoord / numerale = számnév
hoofdtelwoord = tőszámnév
rangtelwoord = sorszámnév
het voegwoord / conjunctie = kötőszó
tussenwerpsel, -s = indulatszó

Zinsdelen – mondatrészek

het zinsdeel, zinsdelen = mondatrész
het onderwerp = alany
het voorwerp = tárgy
meewerkend voorwerp = részeshatározó (követett tárgy)
lijdend voorwerp = tárgy (közvetlen tárgy)
de persoonsvorm = ragozott igealak

De syntaxis – mondattan

de woordvolgorde = szórend
uitzondering = kivétel
de zin, -nen = mondat
de hoofdzin, -nen = főmondat (main clause, esetleg main sentence)
de bijzin, -nen = mellékmondat (subordinate clause)
vraagzin = kérdőmondat

het morfeem = morféma

het leesteken, -s – írásjel

de punt, -en = pont (het punt – pont, mint nem írásjel)
de (het) komma, de komma’s = vessző
de (het) puntkomma, -‘s / de kommapunt = pontosvessző
de dubbelepunt, -en = kettőspont
het beletselteken, -s = három pont (…)
het vraagteken, -s = kérdőjel
het uitroepteken, -s = felkiáltójel
het aanhalingsteken, -s = idézőjel
de apostrof, de apostrofs/apostroffen = aposztróf
het haakje, -s = zárójel

Bővebben: Holland Wikipédia – Leesteken

Leestekens - holland témakörök

Leestekens – holland témakörök – Nagyításhoz katt a képre!

Talen, taalfamilies – nyelvek, nyelvcsaládok

Indo-Europese talen = indoeurópai nyelvek
Germaanse talen = germán nyelvek
Slavische talen = szláv nyelvek
Romaanse talen = újlatin / román nyelvek

Linkek grammatica témában:

Holland Wikipédia – Woordsoort – Szófajok
Holland Wikipédia – Wijs – Igemódok
Holland Wikipédia – Indo-Europese talen – Indoeurópai nyelvek

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.