Teljes eszperantó igeragozás

A legi (olvasni) ige ragozása az eszperantó nyelvben:

CSELEKVŐ ALAKOK (AKTIVA VOĉO)

EGYSZERŰ IGERAGOZÁS
(KONJUGACIO SIMPLA)

Kijelentő mód (Indikativo)

Jelen idő (Prezenco) Múlt idő (Preterito) Jövő idő (Futuro)
mi legas mi legis mi legos
vi legas vi legis vi legos
li
ŝi legas
ĝi
li
ŝi legis
ĝi
li
ŝi legos
ĝi
ni legas ni legis ni legos
vi legas vi legis vi legos
ili legas ili legis ili legos

 

Feltételes mód (Kondicionalo) Felszólító mód (Volitivo)
mi legus mi legu
vi legus vi legu
li
ŝi legus
ĝi
li
ŝi legu
ĝi
mi legus mi legu
vi legus vi legu
ili legus ili legu

Igenevek:

Főnévi igenév (Infinitivo): legi (olvasni)

Melléknévi igenevek (Participoj):

Folyamatos melléknévi igenév (Participo prezenco): leganta
Befejezett melléknévi igenév (Participo preterito): leginta
Beálló melléknévi igenév (Participo futuro): legonta

Megjegyzés: Ezek közül a melléknévi igenevek közül csak a folyamatosnak van magyar megfelelője: leganta = olvasó ( = az az ember, aki olvas), németül lesend, latinul legens, angolul reading (az angol reading mást is jelent, ami megtévesztő!). A befejezett és beálló melléknévi igeneveknek a magyarban többnyire szenvedő jelentésük van, a szenvedő igeragozásnál újra kitérek rájuk. A leginta úgy fordítható, hogy „az, aki olvasott”, a legonta pedig „az, aki olvasni fog”, „az, aki olvasni készül”, „olvasni fogó”, csak a latinban van megfelelője, ez a lecturus.
A melléknévi igenevek formailag melléknevek (hiszen -a végűek), ezért lényegében csak a lenti összetett igealakok képzéséhez használatosak, valamint jelzőként egy főnév mellett (pl. la leganta homo = az olvasó ember; la leginta homo = az az ember, aki olvasott; la legonta homo = az az ember, aki olvasni fog).

ÖSSZETETT IGERAGOZÁS
(KONJUGACIO KOMPLEKSA)

Az összetett igeragozásban három változat (rilatoj) van külön-külön mind a három (jelen, múlt, jövő) igeidőben: folyamatos (imperfekta), befejezett (perfekta) és beálló (predikta). Így kijelentő módban összesen 9 összetett igeidő létezik. Az igealakok angol megfelelőit is feltüntetem, így könnyebben átlátható az eszperantó igeidőrendszer azoknak, akik tudnak angolul. Ezekkel az angol megfelelőkkel azonban óvatosan kell bánni, mert nem minden esetben jelentik teljesen pontosan azt, amit az eszperantó alakok, de jelentésük jól megközelíti az eszperantó igealak jelentését.

Kijelentő mód (Indikativo)

Folyamatos szemlélet (Imperfekta rilato)

Folyamatos jelen
(Imperfekta prezenco)
Folyamatos múlt
(Imperfekta preterito)
Folyamatos jövő
(Imperfekta futuro)
mi estas leganta
I am reading
mi estis leganta
I was reading
mi estos leganta
I will be reading
vi estas leganta
you are reading
vi estis leganta
you were reading
vi estos leganta
you will be reading
li
ŝi estas leganta
ĝi
he/she/it is reading
li
ŝi estis leganta
ĝi
he/she/it was reading
li
ŝi estos leganta
ĝi
he/she/it will be reading
ni estas legantaj
we are reading
ni estis legantaj
we were reading
ni estos legantaj
we will be reading
vi estas legantaj
you are reading
vi estis legantaj
you were reading
vi estos legantaj
you will be reading
ili estas legantaj
they are reading
ili estis legantaj
they were reading
ili estos legantaj
they will be reading

Befejezett szemlélet (Perfekta rilato)

Befejezett jelen
(Perfekta prezenco)
Befejezett múlt
(Perfekta preterito)
Befejezett jövő
(Perfekta futuro)
mi estas leginta
I have read
mi estis leginta
I had read
mi estos leginta
I will have read
vi estas leginta
you have read
vi estis leginta
you had read
vi estos leginta
you will have read
li
ŝi estas leginta
ĝi
he/she/it has read
li
ŝi estis leginta
ĝi
he/she/it had read
li
ŝi estos leginta
ĝi
he/she/it will have read
ni estas legintaj
we have read
ni estis legintaj
we had read
ni estos legintaj
we will have read
vi estas legintaj
you have read
vi estis legintaj
you had read
vi estos legintaj
you will have read
ili estas legintaj
they have read
ili estis legintaj
they had read
ili estos legintaj
they will have read

Beálló szemlélet (Predikta rilato)

„Beálló jelen”
(Predikta prezenco)
„Beálló múlt”
(Predikta preterito)
„Beálló jövő”
(Predikta futuro)
mi estas legonta
I am going to read
mi estis legonta
I was going to read
mi estos legonta
I will be going to read
vi estas legonta
you are going to read
vi estis legonta
you were going to read
vi estos legonta
you will be going to read
li
ŝi estas legonta
ĝi
he/she/it is going to read
li
ŝi estis legonta
ĝi
he/she/it was going to read
li
ŝi estos legonta
ĝi
he/she/it will be going to read
ni estas legontaj
we are going to read
ni estis legontaj
we were going to read
ni estos legontaj
we will be going to read
vi estas legontaj
you are going to read
vi estis legontaj
you were going to read
vi estos legontaj
you will be going to read
ili estas legontaj
they are going to read
ili estis legontaj
they were going to read
ili estos legontaj
they will be going to read

A beálló szemlélet magyarra leginkább a „készül” igével fordítható: jelen időben: Készülök tenni valamit. Múlt időben: Készültem tenni valamit. Jövő időben: Készülni fogok tenni valamit.

Az angol igeidő-egyeztetési szabályok az eszperantóra nem vonatkoznak! Inkább a magyarból induljunk ki!

Feltételes mód és felszólító mód
(Kondicionalo kaj volitivo)

Feltételes mód
folyamatos alak

(Imperfekta kondicionalo)
Feltételes mód
befejezett alak

(Perfekta kondicionalo)
Feltételes mód
beálló alak

(Predikta kondicionalo)
mi estus leganta
I would be reading
mi estus leginta
I would have read
mi estus legonta
vi estus leganta vi estus leginta vi estus legonta
li
ŝi estus leganta
ĝi
li
ŝi estus leginta
ĝi
li
ŝi estus legonta
ĝi
ni estus legantaj
ni estus legintaj
ni estus legontaj
vi estus legantaj
vi estus legintaj
vi estus legontaj
ili estus legantaj
ili estus legintaj
ili estus legontaj

Megjegyzés: A feltételes mód időértéke kötetlen, azaz egyszerű igealakkal is ki lehet fejezni a magyar feltételes múlt idő jelentését. A feltételes igealak idejére a szövegkörnyezet utalhat.

Felszólító mód
folyamatos alak

(Imperfekta volitivo)
Felszólító mód
befejezett alak

(Perfekta volitivo)
Felszólító mód
beálló alak

(Predikta volitivo)
mi estu leganta mi estu leginta mi estu legonta
vi estu leganta vi estu leginta vi estu legonta
li
ŝi estu leganta
ĝi
li
ŝi estu leginta
ĝi
li
ŝi estu legonta
ĝi
ni estu legantaj
ni estu legintaj
ni estu legontaj
vi estu legantaj
vi estu legintaj
vi estu legontaj
ili estu legantaj
ili estu legintaj
ili estu legontaj

Megjegyzés: Felszólító módban a személyes névmás elmaradhat E/2-ben (pl. komencu! – Kezdd! Ĉu mi komencu? – Kezdjem?). A felszólító mód összetett alakjainak nincs szó szerinti megfelelője az angolban, de más nyelvekben sem nagyon. Ha nagyon erőltetjük, a felszólító mód folyamatos alakjának megfeleltethetjük az angol be working! (most dolgozz!) alakot, szembeállítva a work! (dolgozz, de ne ebben a pillanatban, hanem pl. „szedd össze magad a munkahelyeden!” értelemben) alakkal.

Főnévi igenév (infinitivo):

imperfekta infinitivo: esti leganta (az angolban: to be reading)
perfekta infinitivo: esti leginta (az angolban: to have read, a németben: gelesen haben)
predikta infinitivo: esti legonta (a latinban: lecturum esse)

A melléknévi igeneveknek nincs összetett alakjuk.

Megjegyzés: Az angollal összehasonlítva láthatjuk, hogy az angolban befejezett melléknévi igenév előtt a to have ige áll az összetett igeidőkben, folyamatos (jelen idejű) melléknévi igenév (illetve ING-es alak) előtt pedig a to be ige. Ezzel szemben az eszperantóban a folyamatos és a befejezett igeszemlélet segédigéje is az esti. Talán nincs még egy nyelv, ahol a folyamatos és a befejezett igeszemlélet segédigéje ugyanaz lenne.


IGENEVEK
Összegzés és kiegészítés

Melléknévi igenév (Participo):

cselekvő alakok (aktiva rilato):

folyamatos (imperfekta): leganta
befejezett (perfekta): leginta
beálló (predikta): legonta

szenvedő alakok (pasiva rilato):

folyamatos (imperfekta): legata
befejezett (perfekta): legita (angol: read (3. alak!), német: gelesen)
beálló (predikta): legota

Megjegyzés: Szó szerinti magyar megfelelője csak a cselekvő jelentésű folyamatos melléknévi igenévnek (-ó, -ő, pl. olvasó, tehát: az, aki olvas), a szenvedő jelentésű befejezett (-t, -tt, pl. az elolvasott könyv) és a szenvedő értelmű beálló melléknévi igenévnek (-andó, -endő, pl. elolvasandó) van. A többi melléknévi igenevet körülírással lehet magyarra fordítani: leginta = az, aki olvasott; legonta = az, aki olvasni fog, „olvasni fogó”; farata = „a most olvasás alatt álló”, „amit most olvasnak” (az angolban kb.: being read). A beálló melléknévi igeneveknek a latinban vannak megfelelőik: faronta = lecturus; farota = legendus.

Főnévi igenév (Infinitivo):

egyszerű alak: legi (olvasni)

összetett alakok, cselekvő szemlélet:

folyamatos (imperfekta): esti leganta (angol: to be reading)
befejezett (perfekta): esti leginta (angol: to have read)
beálló (predikta): esti legonta

összetett alakok, szenvedő szemlélet:

folyamatos (imperfekta): esti legata
befejezett (perfekta): esti legita
beálló (predikta): esti legota

Az összetett alakok képzése: az esti ige főnévi igenév alakban + a főige melléknévi igenevének a megfelelő változatú (folyamatos/befejezett/beálló) és szemléletű (aktív/passzív) alakja.

————

Felhasznált irodalom:

Kalocsay Kálmán: Rendszeres eszperantó nyelvtan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.

Külön köszönet Wacha Balázsnak és Vizi Lászlónak a javaslataikért, javításokért!

Kapcsolódó bejegyzés:

Számítástechnika – eszperantó igeragozó program

Link:

Vizi László: A magyar és eszperantó igeragozás összefüggései

Eszperantó vizsga: Igeragozás (magyarázó videó és szemléltető kép)

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.