Eszperantó igenevek: a főnévi igenév és a melléknévi igenév

Eszperantó igenevek

Az eszperantó igenevek két fajtája a főnévi igenév és a melléknévi igenév. Mindkettőnek lehet cselekvő és szenvedő alakja. Valamint a cselekvő és szenvedő alakon belül mindkettőnek lehet folyamatos (imperfekta), befejezett (perfekta) és beálló (predikta) formája.

Határozói igenév is létezik. Ez csak az utolsó betűben tér el a melléknévi igenévtől (-a helyett -e végződés, pl. legante – olvasva).

Melléknévi igenevek (Participoj)

A melléknévi igeneveknek nincs összetett alakjuk. Formailag melléknevek (hiszen -a végűek).

cselekvő alakok (aktiva rilato):

Folyamatos melléknévi igenév (imperfekta participo): leganta
Befejezett melléknévi igenév (perfekta participo): leginta
Beálló melléknévi igenév (predikta participo): legonta

Ezek közül a melléknévi igenevek közül csak a folyamatosnak van párja a magyarban: leganta = olvasó ( = az az ember, aki olvas), németül lesend, latinul legens, angolul reading (az angol reading mást is jelent, ez megtévesztő).

A befejezett és beálló melléknévi igeneveknek a magyarban szenvedő jelentésük van. Így a cselekvő alakú leginta és legonta nem feleltethető meg egyetlen magyar igenévi alaknak. A leginta úgy fordítható, hogy „az, aki olvasott”. A legonta pedig „az, aki olvasni fog”, „az, aki olvasni készül”, „olvasni készülő”, a latinban hasonló a lecturus.

Használatuk:

1. Állhatnak jelzőként egy főnév mellett, pl.

la leganta homo = az olvasó ember
la leginta homo = az az ember, aki olvasott (átélt! magyarban is aktív!)
la legonta homo = az az ember, aki olvasni fog; az olvasni készülő ember.

Ha a jelzett szó többes számú, a jelző is többes számba kerül:

la legantaj homoj = az olvasó emberek

2. Az összetett igeidők képzéséhez is használatosak. Többes számban az igenév is többes számba kerül:

Mi estas laboranta = Éppen dolgozom.
Ni estis parolantaj = Éppen beszéltünk.

szenvedő alakok (pasiva rilato):

folyamatos (imperfekta): legata
befejezett (perfekta): legita (angol: read (3. alak!), német: gelesen)
beálló (predikta): legota

Használatuk:

1. Lehet jelző

la legata libro = a könyv, melyet olvasnak.
la legita libro = az elolvasott könyv (a könyv, melyet olvastak)
la legota libro = a könyv, melyet olvasni fognak; az olvasandó könyv

2. Az összetett igeidők szenvedő alakjának képzéséhez is használhatók:

La libro estas legata = Olvassák a könyvet. A könyv olvastatik (The book is being read.)
La libro estis legita = Olvasták (volt) a könyvet. A könyv olvastatott (vala). (The book had been read.)

Megjegyzés a melléknévi igenevekhez: Szó szerinti magyar megfelelője csak a cselekvő jelentésű folyamatos melléknévi igenévnek (-ó, -ő, pl. olvasó, tehát: az, aki olvas), a szenvedő jelentésű befejezett (-t, -tt, pl. az elolvasott könyv) és a szenvedő értelmű beálló melléknévi igenévnek (-andó, -endő, pl. elolvasandó) van. A többi melléknévi igenevet körülírással lehet magyarra fordítani: leginta = az, aki olvasott; legonta = az, aki olvasni fog, „olvasni fogó”; legata = „a most olvasás alatt álló”, „amit most olvasnak” (az angolban kb.: being read). A beálló melléknévi igeneveknek a latinban vannak megfelelőik: legonta = lecturus; legota = legendus.

Főnévi igenév (Infinitivo)

Egyszerű alak:

legi (olvasni)

Összetett alakok:

Az összetett alakok képzése: az esti ige főnévi igenév alakban + a főige melléknévi igenevének a megfelelő változatú (folyamatos/befejezett/beálló) és szemléletű (aktív/passzív) alakja.

cselekvő szemlélet:

imperfekta infinitivo (folyamatos): esti leganta (az angolban: to be reading)
perfekta infinitivo (befejezett): esti leginta (az angolban: to have read, a németben: gelesen haben)
predikta infinitivo (beálló) : esti legonta (a latinban: lecturum esse)

szenvedő szemlélet:

folyamatos (imperfekta): esti legata
befejezett (perfekta): esti legita
beálló (predikta): esti legota

Link:

esperanto.50webs.com – Participles, Gerunds, Verbal Nouns – Az eszperantó igenevekről angolul

Két komment:

 1. július 24, 2018

  Hegedűs Imre Válasz

  Két észrevételem: a határozói alakok kimaradtak:
  leginte legante legonte
  legite legate legote

  egy sajtóhiba: lavoranta

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.