A műveltetés kifejezése az angolban

Angol műveltetés

Az angol műveltetés többféle szerkezettel fejezhető ki.

Ha a cselekvés végrehajtását kérés, megbízás útján érjük el:

to have something done
to have + a cselekvés tárgya + az ige 3. alakja

I have my hair cut. (Levágatom a hajamat.)
I had the letter typed. (Legépeltettem a levelet.)
I will have the house built. (Fel fogom építtetni a házat.)
I am going to have the computer repaired. (Meg fogom javíttatni a számítógépet.)
He had some fresh coffee made. (Friss kávét főzetett.)
Won’t you have this book bound? (Nem kötteted be ezt a könyvet?)

Figyeljünk a szórendre! Ha a to have ige után közvetlen jön a 3. alak, mást fog jelenteni: I have cut my hair = Levágtam (én magam) a hajam (Present perfect.)
Mint látható, a have itt bármilyen igeidőben lehet. A have mellett itt nem használjuk a got-ot.

A have something done a műveltetésen kívül kifejezhet valami nem túl kellemes, rossz történést. Ezért főleg a steal, stole, stolen (lop), kidnap (elrabol), break (betörik) ige mellett fordul elő. Ilyenkor a mondat alanyát általában nem fordíthatjuk magyarra alanyesetben, mert a szerkezet hasonló, mint a szenvedő szerkezet:

I had my money stolen – Ellopták a pénzem
George had his nose broken – George-nak betört az orra.

 

A to have helyett a to get is használható a műveltetés kifejezésére, a szerkezet ugyanaz:

to get something done

to get + a cselekvés tárgya + az ige 3. alakja

I got my computer repaired. (Megjavíttattam a számítógépem.)


A szenvedő szerkezethez hasonlóan by elöljárószóval bevezethetjük a cselekvés végrehajtóját:

to have something done by somebody
to have + a cselekvés tárgya + az ige 3. alakja + by a cselekvés végrehajtója

to get something done by somebody
to get + a cselekvés tárgya + az ige 3. alakja + by a cselekvés végrehajtója

I have my hair cut by the hairdresser. (A fodrásszal levágatom a hajam.)
I had the letter typed by the secretary. (A titkárnővel legépeltettem a levelet.)
I got my computer repaired by my friend. (A barátommal megjavíttattam a számítógépet.)


Nem muszáj a cselekvés végrehajtóját by elöljárószóval vezetni be, létezik egy másik szerkezet is:

to have somebody do something
to have + a cselekvés végrehajtója + csupasz! ige + a cselekvés tárgya

I have the secretary type the letter. (A titkárnővel legépeltetem a levelet.)
I have Mr. Brown do this work. (Mr. Brownnal végeztetem el ezt a munkát.)
I have the hairdresser cut my hair. (A fodrásszal vágatom le a hajam.)

Ebben a szerkezetben a have lehet a segédige csak, a get nem!

Ha mégis a get-et használjuk, mellette to-val álló igealak kell, hogy legyen. A szerkezet jelentése: rávenni valakit, hogy tegyen meg valamit:

I cannot get him to write a letter – Nem tudom rávenni, hogy levelet írjon.

Ha a cselekvés végrehajtója is meg van nevezve a mondatban, akkor tehát kétféleképpen is kifejezhetjük a műveltető szerkezetet:

I have the plumber mend the tap.
I have the tap mended by the plumber.
(A vízvezeték-szerelővel javíttatom meg a csapot.)

Néhány igének az alapalakja és a 3. alakja ugyanaz (pl. cut, cut, cut), ami megtévesztő lehet:

I have my hair cut (3. alak) by the hairdresser. – I have the hairdresser cut (alapalak) my hair.

Kérdés és tagadás műveltető szerkezetben

 A kérdő és tagadó alakot csak a do segédigével képezhetjük (tehát pl. a have you…? és az I haven’t nem használható, csakis a do you have…? és az I don’t have):

Do you have your hair cut? – Le szoktad vágatni a hajad?
I didn’t have the letter typed yesterday – Nem gépeltettem le tegnap a levelet.

Ha a cselekvés végrehajtójára kérdezünk, és nem a by elöljárószós szerkezetet használjuk (to have somebody do something), akkor rögtön a have ige után áll a másik ige alapalakja. Mivel ez nem a 3. alak, hanem az alapalak, a present perfect-tel nem lehet összetéveszteni:

Who are you going to have make this work? – Kivel végezteted el ezt a munkát?
Who did you have write the letter? – Kivel írattad meg a levelet?

Ha by-jal fejezzük ki a cselekvés végrehajtóját (to have something done by somebody), természetesen más a helyzet:

By whom are you going to have your hair cut? – Kivel fogod levágatni a hajad?

.

– – –

to make somebody do something
to make + a cselekvés végrehajtója + az ige alapalakja

A make igével is kifejezhetjük a magyar -tat, -tet ragnak megfelelő műveltetést, de ezt a szerkezetet olykor máshogy is fordíthatjuk magyarra:

This film makes me cry – Ez a film megríkat / sírásra késztet engem.

A make-kel kifejezett műveltető szerkezetet akkor használjuk, ha a cselekvést nem kérés, közvetlen megbízás alapján végeztetik el valakivel, hanem valamilyen közvetett módon. Pl. a film nem úgy ríkatja meg az embert, hogy azt mondja az embernek valaki, hogy „sírj!”, és elkezd sírni, hanem közvetettebb módon történik ez.
Másik példa:

The story made us laugh – A történet megnevettetett minket.

Ebben az esetben sem úgy történik, hogy valaki azt mondja az embernek, hogy „nevess!” és elkezd nevetni. A történet máshogy nevetteti meg az embert.
Hasonló példák:

This exercise will make you think – Ez a feladat majd meggondolkodtat téged.
The shower made us run – A zivatar megszalasztott (futásra késztetett) minket.
What made you leave the party? – Mi késztetett arra, hogy elmenj a buliból?
What made him choose this book? – Mi késztette, hogy ezt a könyvet válassza?

Ha a „késztet” igével is kifejezhetjük magyarul a mondatot, akkor a make-kel kell képezni a műveltető szerkezetet. Ha magyarul a „megkér” igével tudnánk még kifejezni a mondatot, akkor a have (vagy get) igével álló műveltető szerkezetet kell használni.

Angol műveltetés - The shower made us run

Angol műveltetés: The shower made us run

.

Figyelem! Egy kifejezés, amiben a make mellett az ige 3. alakja áll (és nem az alapalak, ahogy fent a többi példában):

I make myself understood in England – Megértetem magam Angliában.

Esetleg ritkábban máskor is előfordulhat az ige alapalakja helyett a 3. alak a make mellett. Ez azt fejezi ki, hogy az alany eléri, hogy tegyenek valamit. Azért van itt az ige 3. alakja, mert itt szenvedő jelentés bújik meg, ahhoz pedig az ige 3. alakját használják:

He made himself heard – Elérte, hogy meghallgassák.

A make-kel képzett műveltető szerkezetnek szenvedő alakja is van. Ilyenkor viszont a főige to-s alakban lesz!

I was made to laugh – Nevetésre késztettek / megnevettettek engem.
We were made to wait in the hall – Megvárakoztattak minket az előcsarnokban.

Ha azt akarjuk kifejezni, hogy „megvárakoztat”, akkor a wait mellett gyakran inkább a keep igét használják műveltetés kifejezésére:

The officer kept us waiting – A hivatalnok megvárakoztatott minket.

to cause somebody to do something
to cause + a cselekvés végrehajtója + to + ige

Hasonlót fejez ki, mint a make igével képzett műveltető szerkezet. Viszont itt to áll a főige előtt!

He felt blue, which caused him to watch that film – Szomorú volt, és ez késztette, hogy azt a filmet nézze.
What caused you to leave the party? – Mi késztetett arra, hogy elmenj a buliból?

Kiegészítés

Egyes igék önmagukban is kifejezhetnek műveltető jelentést:

to hurry – siet, siettet
to walk – sétál, sétáltat, megsétáltat
to run – fut, futtat; járat

Don’t hurry me! – Ne siettess!
I like walking the dog – Szeretem megsétáltatni a kutyát.
I ran the program  – Futtattam a programot.

A let somebody do something is műveltetéshez hasonlót fejez ki, és felszólító módban kell használni:

Let me know where you are – Tudasd velem, hol vagy!
Let me see – Hadd lássam!

Forrás:

Báti László, Véges István: Angol nyelvkönyv. Tanfolyamok és magántanulók számára. 1. rész, Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Raymond Murphy: English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students, Second edition, Cambridge University Press, 1994.

Lázár A. Péter: Új angol nyelvtan, Helikon Kiadó, 1997.

Link:

EC Learn English – Have something done

English Grammar Secrets – Have/get something done

Grammaring.com – Make + object + bare infinitive

Englishpage.com – Let, make, have, get – mindenből egy kicsi, példákkal

ToLearnEnglish.com – magyarázat mindenféle műveltető szerkezethez, példákkal, kiegészítésekkel

2 komment:

 1. október 22, 2017

  Tarján Ernő Válasz

  Itt sikerült a legérthetőbben bemutatni a műveltető igék alkalmazását, amiért köszönet jár.
  Ha a több példamondatot sikerült volna felvonultatni, az nem ártott volna!

  Köszönettel
  T.E.

  • október 28, 2017

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   Örülök, ha hasznosnak találta a magyarázatot! Bár példamondatot szerintem pont ebben a bejegyzésben sikerült a legtöbbet írni.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.