Az -s, -ing, -ed igevégződés helyesírási sajátosságai az angolban

Angol helyesírás

Megjegyzés: A fonetikai jelek esetleges megjelenítési problémái miatt a kiejtés „magyaros” átírással szerepel. (Az angol helyesírás és kiejtés eltérése nehézségeket okozat.)

Az -s végződés:

(A kijelentő mód jelen idejének E/3 végződéséről van szó. De a főnév többes számának -s végződése is nagyon hasonlóan viselkedik.)

Kiejtése:

  • magánhangzó és zöngés mássalhangzó* után “z”, pl. he agrees, he sees, he hears, he comes, he builds
  • zöngétlen mássalhangzó* után “sz”, pl. he puts, he asks
  • “Dzs”, “cs”, “zs”, “s”, “z”, “sz” után -es “iz”, írásban a következő betűcsoportok után: -s, -z, -ch, -sh, -x: passes, buzzes, watches, washes, coaxes
  • Ha mássalhangzó + y-ra végződik az ige: az y-ból ie lesz: carry-carries, try-tries
  • Egyéb esetek: say – says (csak a kiejtés változik: “szez”), have – has, do – does, be – is, go – goes, veto – vetoes, echo – echoes

*Kiegészítés: melyek a zöngés és zöngétlen mássalhangzók? Zöngés mássalhangzók (és a magánhangzók) kiejtésekor a hangszálak rezegnek, zöngétlen mássalhangzók kiejtésekor a hangszálak nem rezegnek. Zöngés mássalhangzók (magyar helyesírással): b, d, g, l, m, n, r, v, z, zs. Zöngétlen mássalhangzók: c, cs, f, h, k, p, s, sz, t. Zöngés-zöngétlen párok: b-p, d-t, g-k, v-f, zs-s, z-sz

Bővebben: Mik a zöngés és zöngétlen mássalhangzók? A zöngésség jelentősége

Az -ing végződés:

Ha egyetlen mássalhangzó van a végződésben (pl. put), és azt olyan hangsúlyos magánhangzó előzi meg, amit egyetlen betűvel jelölnek (put): a szóvégi mássalhangzó megkettőződik:

bar – barring, put – putting
occur – occurring, swim – swimming
refer – referring, prefer – preferring

(Ez azért van így, mert különben a szó kiejtése megváltozna: a hangsúlyos magánhangzó kiejtését nagyban befolyásolja, hogy utána milyen betűk, betűcsoportok állnak.)

Ha a fenti feltételek egyike nem igaz, nem történik megkettőződés: entering, dreading

A brit angolban akkor is megkettőződhet az utolsó mássalhangzó, ha azt nem hangsúlyos magánhangzó előzi meg, és az utolsó mássalhangzó -l, -m, vagy -p:

travelling (US: traveling)
programming
worshipping

A handicap (handicapping) és a kidnap (kidnapping) is követi a fenti szabályt a brit angolban, de sok más -p végű ige nem: develop (developing), envelop (enveloping), gossip (gossiping).

Különleges eset: humbug – humbugging

A -c végű igék -ck-ra váltanak: panic – panicking
(A “k” betoldására azért van szükség, mert különben megváltozna a “c” kiejtése. Szó végén a “c”-t általában “k”-nak ejtjük, “i” (és így “ing”) előtt viszont “sz”-nek. A “ck” kiejtése viszont mindig “k”.)

A magánhangzó + s végű igék s betűje megkettőződhet, de ez nem kötelező:

bias – biasing, biassing
focus – focusing, focussing

A szóvégi néma -e kiesik:

type – typing

Egyszótagú -ye, -oe, nge (“ndzs”) végű igék nem vesztik el a néma e-t:

dye – dyeing
hoe – hoeing
singe – singeing
tinge – tingeing
Két kivétel: impinge – impinging, infringe – infringing

Ie végződés –y-ra változik:

die – dying
lie – lying
tie – tying
vie – vying


Az -ed végződés:

A szabályos igék egyszerű múlt idejüket (Past Simple) és harmadik alakjukat (ami a befejezett melléknévi igenév, past participle) képzik -ed végződéssel.

Kiejtése:

magánhangzó és zöngés mássalhangzó* után “d”, pl. agree – agreed, open – opened, call – called

zöngétlen mássalhangzó* után “t”, pl. help – helped, work – worked, look – looked

T és d után  “id”: start – started, need – needed

*Kiegészítés: melyek a zöngés és zöngétlen mássalhangzók? Lásd fent az -s végződésnél!

A helyesírási sajátosságokra nagyjából ugyanaz vonatkozik, mint az -ing végződésnél:

Ha egyetlen mássalhangzó van a végződésben, és azt olyan hangsúlyos magánhangzó előzi meg, amit egyetlen betűvel jelölnek: a szóvégi mássalhangzó megkettőződik:

bar – barred (barring), occur – occurred (occurring)

A brit angolban akkor is megkettőződhet az utolsó mássalhangzó, ha azt nem hangsúlyos magánhangzó előzi meg, és az utolsó mássalhangzó -l, -m, vagy -p:

travelled (US: traveled) (travelling, US: traveling)
programmed (programming)
worshipped (worshipping)

A handicap (handicapped) és a kidnap (kidnapped, kidnapping) is követi a fenti szabályt a brit angolban, de sok más -p végű ige nem: develop (developed), envelop (enveloped), gossip (gossiped).

Különleges eset: humbug – humbugged (hubugging)

A -c végű igék -ck-ra váltanak: panic – panicked (panicking)
(A “k” betoldására azért van szükség, mert különben megváltozna a “c” kiejtése. Szó végén a “c”-t általában “k”-nak ejtjük, “e” (és így “ed”) előtt viszont “sz”-nek. A “ck” kiejtése viszont mindig “k”.)

A magánhangzó + s végű igék s betűje megkettőződhet, de ez nem kötelező:

bias – biased, biassed (biasing, biassing)
focus – focused, focussed (focusing, focussing)

A szóvégi néma -e kiesik. Egyszótagú -ye, -oe, nge (“ndzs”) végű igék is ELVESZTIK a néma e-t -ed előtt (de -ing előtt nem):

type – typed (typing)

dye – dyed (de: dyeing)
hoe – hoed (de: hoeing)
singe – singed (de: singeing)
tinge – tinged (de: tingeing)

impinge – impinged (impinging), infringe – infringed (infringing)

 

 

Megjegyzés:  A főnév többes számának -s végződésének kiejtésére és helyesírási sajátosságaira nagyjából ugyanaz vonatkozik, mint az E/3 -s végződésére.

Kiejtése:

magánhangzó és zöngés mássalhangzó* után “z”, pl.  degrees, saws (fűrészek), bears (medvék), tables, bulbs, buttons
zöngétlen mássalhangzó* után “sz”, pl. units, tapes, cats
Dzs, cs, zs, s, z, sz után -es “iz”, írásban a következő betűcsoportok után: -s, -z, -ch, -sh, -x. Ilyenkor az s elé egy e betűt is betoldunk: watches (órák), beaches, bridges, cases, houses

Egyéb esetek:

A quiz többes száma: quizzes

Az -o végű főnevek egy része egy e-t is kap az s előtt echo – echoes, potato – potatoes, tomato – tomatoes, veto – vetoes (tiltakozások), buffalo – buffaloes, torpedo – torpedoes, cargo – cargoes, hero – heroes, volcano – volcanoes, tornado – tornadoes
Bizonyos -o végű főnevek nem kapnak e betűt: do – dos (főnév értelemben: do-k), radio – radios, video – videos, piano – pianos

Ha mássalhangzó + y-ra végződik a főnév: az y-ból ie lesz: raspberry – raspberries, country – countries

*Kiegészítés: melyek a zöngés és zöngétlen mássalhangzók? Lásd fent, az igei -s végződésnél!

A főnév többes száma ennél bővebb téma lenne.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.