Angol elöljárószók 3 – melléknévvonzatok

Angol melléknévvonzatok

Az angol melléknévvonzatok sokszor eltérnek a magyartól. A magyar ember például valakire dühös, az angol valakivel dühös. Ezeket meg kell tanulnunk. Itt a legfontosabb angol melléknévvonzatokat próbáltuk összegyűjteni. Ennél természetesen jóval több létezik. Vonzatszótárakban, egyes nyelvkönyvek függelékében többet is találhatunk.

Kérdő mondatok: Az igevonzatokhoz hasonlóan a melléknevek bővítményére is sajátosan kell kérdezni: A kérdőszótól az elöljárószó leválik, és a melléknév után áll. Például: Who are you angry with? – Kire vagy dühös?

Mondatban legtöbbször a to be fordul elő a melléknevek mellett, de állhatnak pl. a to become igével, a to remain igével vagy más igével.

Az elöljárószó (a melléknév vonzata) után nem csak főnév vagy névmás állhat (pl. I am bored with you, I am bored with this situation), hanem egy igének az ing-es alakja is (pl. I am bored with writing letters), vagy kötőszóval bevezetett mellékmondat (I am bored with what they are doing).

Attól függetlenül, mi a vonzata egy melléknévnek, sok esetben állhat utána to-val főnévi igenév: I am glad to see you. DE: I am glad about the surprise.

Angol melléknévvonzatok London

afraid of –  fél valakitől/valamitől

Are you afraid of dogs? – Félsz a kutyáktól?

amazed at / by – megdöbbent valamin, meglepett valamitől

I am amazed by your skills – A képességeid megdöbbentenek engem.

angry with – dühös valakire

We are angry with our boss – Dühösek vagyunk a főnökünkre.

ashamed of – szégyell

We are ashamed of ourselves – Szégyelljük magunkat.

astonished at – meg van döbbenve valamin

Why are you astonished at his speech? – Miért vagy megdöbbenve a beszédén?

aware of / conscious of – tudatában van valaminek

Are you aware of what you have done? – Tudatában vagy, hogy mit tettél?

bad at – rossz valamiből / valamiben

We are really bad at maths – Mi igazán rosszak vagyunk matekból.

bored with / by – un valamit

They are bored with our ideas – Unják az ötleteinket.

certain of / about – biztos valamiben

We are certain about the result of our research – Biztosak vagyunk a kutatásunk eredményében.
I feel certain of what should be done – Biztosnak érzem magam abban, hogy mit kellene tenni.

crazy about – megőrül valamiért

My brother is crazy about music – A testvérem megőrül a zenéért.

curious about – kiváncsi valamire

What are you curious about? – Mire vagy kiváncsi?
I am curious about your work of art – Kiváncsi vagyok a műalkotásodra.

dear to – kedves valakihez

Our boss is always dear to us – Főnökünk mindig kedves hozzánk.

disappointed in / with / about – csalódott valamiben

What are you disappointed about? – Miben vagy csalódott?
Are you disappointed with me? – Csalódtál bennem?

equal to – azonos valamivel

The prize was equal to one year’s pay – A díj megegyezett egy évi fizetéssel.

excited about – izgatott valami miatt

We are excited about the journey – Izgatottak vagyunk az utazás miatt.

famous for – híres valamiről

England is famous for its sights – Anglia híres látnivalóiról.

fed up with ( = tired of) – elege van valamiből.

The children are fed up with their father, he is too strict – A gyerekeknek elegük van az apjukból, túl szigorú.

fond of – szeret valamit

I am fond of classical music – Szeretem a klasszikus zenét.

frightened of – fél valamitől

My neighbour is so frightened of illnesses – A szomszédom nagyon fél a betegségektől.

frightened by – megijed valamitől

We were frightened by a strange noise – Egy furcsa zajtól megijedtünk.

full of (tele valamivel) ↔ empty of (hiányos valamiben)

My room is full of furniture but yours is empty of them – A szobám tele van bútorral, de a tiéd nem.

glad about – örül valaminek

What are you so glad about? – Minek örülsz ennyire?

good at / clever at / excellent at / genious at – jó / okos / kiváló / zseniális valamiből

Neumann was excellent at physics – Neumann kiváló volt fizikából.
What are you good at? – Miből vagy jó?

happy with / about (satisfied with) – elégedett valamivel, örül valaminek

I was happy with your offer – Örültem az ajánlatodnak.

interested in – érdekli valami, érdeklődik valami iránt

I am interested in your opinion – Érdekel a véleményed.
My friend is interested in psychology – Barátomat érdekli a pszichológia.

jealous of – féltékeny valakire

They are jealous of me – Féltékenyek rám

keen on – szeret valamit

My uncle is keen on playing football – Nagybátyám szeret focizni.

kind to – kedves valakihez

My colleagues are always kind to me – Kollégáim mindig kedvesek hozzám.

mad about – megőrül valamiért; mad at – dühös valakire

They are mad about English literature – Megőrülnek az angol irodalomért.

Why are you mad at me? – Miért vagy rám dühös?

proud of – büszke valamire

Are your parents proud of you? – Büszkék rád a szüleid?

rich in – gazdag valamiben

Our country is rich in resources – Országunk gazdag erőforrásokban.

responsible for – felelős valamiért

Who is responsible for the production? – Ki felelős a termelésért?

surprised at – meg van lepődve valamin

I was surprised at his laziness – Lustasága meglepett engem.

tired of – belefáradt valamibe, un valamit

We are tired of doing this – Belefáradtunk abba, hogy ezt csináljuk.

Érdekesség:

1. A good at helyett olykor használható a good in vagy a good with. Középszinten elég a good at-et ismerni. Lásd: Daily Writing Tips: Good At, Good In, and Good With. English Oxford Living Dictionaries: Good.

2. A bored with, bored by mellett a bored of is terjed, lásd: English Oxford Living Dictionaries.

Gyakoroljunk! Hogy vannak az angol melléknévvonzatok?



Angol melléknévvonzatok

Mennyire vonzóak számunkra a melléknevek vonzatai?

 

Link az angol melléknévvonzatok témához:

Sentence.yourdictionary.com – A megadott szavakkal, kifejezésekkel példamondatokat ír ki. Akár vonzatos mellékneveket is megadhatunk!

Felhasznált irodalom:

Dr. Szabó Tibor: Angol – magyar vonzatszótár, Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2006.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.