Angol kérdőszók – minden, amit az angol kérdőszókról tudni kell

Az angol kérdőszók

Az angol kérdőszók a mondat legelején állnak. Utánuk a kérdő mondatokra jellemzően alakul a mondatszerkezet. Azaz, a megfelelő igeidő, igealak kérdő alakját kell használni (pl. he is helyett Is he, he works helyett does he work, he has worked helyett has he worked):

Where is he? – Hol van (ő)? (he is = ő van; kérdő alak: is he?)
Where do you live?  – Hol laksz? (you live = te laksz; kérdő alak: do you live?)

angol kérdőszók

A leggyakoribb angol kérdőszók a következők:

Where? – Hol?
Why? – Miért?

Külön figyelnünk kell a következő használatára, attól függően, hogy alanyra vagy tárgyra kérdezünk:

Who? – Ki? Kik? Kit? Kiket?
Whom? – Kit? Kiket? (ritka, régies)

What? – Mi? Mik? Mit? Miket?

Egyszerű jelen időben (Present simple) és egyszerű múlt időben (Past simple) a who mellett a jelentésétől függően kell kitenni vagy elhagyni a do segédigét. Ha a mondat tárgyára kérdezünk (kit?, kiket?; mit? miket?), akkor kell segédige. Ha alanyra kérdezünk, nem kell do:

Who knows you? – Ki ismer téged?
Who knew you? – Ki ismert téged?

de:
Who do you know? – Kit ismersz?
Who did you know? – Kit ismertél?

What happened? – Mi történt? (nincs did segédige!)
What stood there? – Mi állt ott?

de:
What did you see? – Mit láttál?
What did they do? – Mit csináltak?

A lényeg: alanyra nem szabad do segédigével kérdezni!

A which kérdőszó is kérdezhet alanyra:

Which student likes you? – Melyik egyetemista kedvel téged?
Which student do you like? – Melyik egyetemistát kedveled?

Mivel a how much, how many kérdőszókkal is gyakran az alanyra kérdezünk, ilyenkor ott sincs do segédige:

How many cars stood in the street? – Hány autó volt az utcán?
de: How many cars did you see in the street? – Hány autót láttál az utcán?

(Megjegyzés: Nyelvtanilag valójában itt nem az alanyra, hanem az alany mennyiségjelzőjére kérdezünk, de az angolban ezt úgy kell kezelni, mintha az alanyra kérdeznénk.)

Whose? – Kié? Kinek a…? – Általában rögtön utána áll a főnév:

Whose car is it? – Kié ez az autó? Kinek az autója ez?

A how kérdőszónak több származéka van:

How much? – Mennyi?
How many? – Hány (darab)?

A how much mennyiségre, a how many darabszámra kérdez. Az előbbi mellett megszámlálhatatlan, az utóbbi mellett megszámlálható főnevek állnak. Amit darabra meg tudunk számolni, az megszámlálható, amit csak mennyiségre tudunk mérni, az megszámlálhatatlan. A how much mellett egyes szám, a how many mellett többes szám áll:

How much bread? – Mennyi kenyér? (nem: hány kenyér?)
How much water? – Mennyi víz? (nem: hány víz?)

How many pens? – Hány toll? (vagy akár: mennyi toll?)
How many girls? – Hány lány (vagy akár: mennyi lány?)

Magyarra a how much úgy fordítható, hogy „mennyi”, a how many pedig „hány”, „mennyi”. Mennyiségre, tehát nem darabszámra nem kérdezhetünk a „hány” szóval, míg a darabszámra kérdezhetünk a „hány”, vagy akár a „mennyi” kérdőszóval is a magyarban.
(A megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevekről bővebben itt olvashatunk.)

How long? – Mennyi ideig (tart valami)? (Távolságra vonatkozik, de időben)
How far? – Milyen messze (van valami)?

Például:
How long does it take to get to London? – Mennyi ideig tart Londonba érni?
How far is it? – Milyen messze van?

A how után állhat melléknév. Így az adott tulajdonság mértékére kérdezhetünk:

How big? – Milyen nagy?
How large? – Milyen nagy / milyen széles?
How long? – Milyen hosszú?
How often? – Milyen gyakran?

Időre vonatkozó angol kérdőszók:

When? – Mikor
What time? – Hány órakor? (ritkábban: at what time?)
How long? – Mennyi ideje?
Since when? – Mikortól? Mióta?

A how long és a since when mellett befejezett (perfect) igeidőt kell használni:

How long have you been working? – Mennyi ideje dolgozol?
Since when have you lived here? – Mióta / Mikortól laksz itt?

A how long és since when könnyen összekeverhető, pedig mást fejeznek ki! A how long időtartamra kérdez, tehát arra, hogy mennyi ideje tart valami, mennyi idő telt el azóta, hogy a cselekvés tart. A since when ezzel szemben a kezdő időpontra kérdez, tehát arra, hogy mikor kezdődött a cselekvés, a magyarban ezt az „óta” szóval fejezzük ki.

Különlegesebb kérdőszó: What … like? – Milyen?

A what … like kérdőszavas mondat úgy épül fel, hogy a what után jön az alany és az ige, és az ige után jön a like:

What are you like? – Milyen vagy?
What is the weather like? – Milyen az idő?
What do you look like? – Hogyan nézel ki?

Ha egyéb mondatrész is van a mondatban, az a like után áll:

What will the weather be like tomorrow? – Milyen idő lesz holnap?

A „milyen?” kifejezésére többféle kérdőszót is használunk:

what + főnév -ezzel a főnév jelzőjére kérdezünk:

What books do you read? – Milyen könyveket szoktál olvasni?

Felkiáltó mondatokban is. Ilyenkor az egyes számú megszámlálható főnév elé határozatlan névelő kerül:

What beautiful books you have! – Milyen szép könyveid vannak!
What a pity! – Milyen kár!

What kind of, What sort of + főnév -szintén a főnév jelzőjére kérdez. Kissé a „milyen fajta”, „miféle” jelentését hordozza, de jelentése valamikor teljesen megegyezik a fenti what + főnév jelentésével:

What kind of music do you listen to? – Milyen zenét szoktál hallgatni?

What … like? -Az állítmány névszói részére kérdez, leginkább a létige (pl. is, are, was, were) áll mellette:

What were you like yesterday? – Milyen voltál tegnap?

A létigén kívül még pl. a to look (látszik, tűnik, kinéz) ige mellett fordul elő:

What does your flat look like? – Milyen a lakásod? Hogy néz ki a lakásod?

How? -Olykor a what … like?-hoz hasonló jelentésben használják, de jelentése inkább „hogyan?”.

Valakinek a hogyléte felől kérdezhetünk, ha létige áll mellette:

How are you? – Hogy vagy?
How is your mother? – Hogy van édesanyád?

How + melléknév/határozószó -a melléknévvel/határozószóval kifejezett tulajdonság mértékére kérdezhetünk:

How often do you swim? – Milyen gyakran úszol?
How big is your flat? – Milyen nagy a lakásod?
How busily is he working? – Milyen szorgalmasan / Mennyire szorgalmasan dolgozik?

Felkiáltó mondatokban is használható így (mivel ez nem kérdés, az ige sem lesz kérdő alakban):

How big your flat is! – Milyen nagy a lakásod!
How busily he is working! – Milyen szorgalmasan dolgozik!

Which? – Melyik? Általában főnév áll utána, vagy visszautal egy főnévre

Which book did you read? – Melyik könyvet olvastad?

You have a lot of books. Which (one) did you read? – Sok könyved van. Melyiket olvastad?

Elöljárószók és kérdőszók találkozása:

from where? – Honnan?
with who? – Kivel?

Mondatban az elöljárószó a kérdőszótól elválik, és a mondat végére kerül:

from where? – honnan? – Where are you from? – Honnan vagy? Hová valósi vagy? (Where … from?)
with who? – kivel? – Who do you live with? – Kivel laksz? (Who … with?)

Ugyanez a helyzet különböző igevonzatoknál, ha az ige kiegészítőjére kérdezünk, pl. look at, look for, wait for, help with:

What are you looking at? – Mit nézel?
What are you looking for? – Mit keresel?
Who are you waiting for? – Kire vársz?
What do you help your parents with? – Miben segítesz a szüleidnek?

A függő kérdés:

Az angol kérdőszók valamikor nem kérdőszók, hanem kötőszók. Ilyenkor mellékmondat elején állnak. Magyarra úgy is fordíthatjuk, hogy a kérdőszó elé odatesszük a „hogy” szócskát is:

I don’t know what the time is – Nem tudom, (hogy) mennyi az idő.
We didn’t know where you were – Nem tudtuk, (hogy) hol vagy.

A magyarban a kötőszó ill. a „hogy” előtt vessző áll, az angolban viszont nincs vessző!
Mivel ez nem kérdő mondat, nem lesz a szórend a kérdő mondatoknál megszokott, hanem az állító mondat szórendjét fogja követni, ezt sokan eltévesztik!

What is the time? – Mennyi az idő? (Ez egy kérdés, ezért a what után rögtön jön az is.)
I don’t know what the time is. – Nem tudom, mennyi az idő. (Ez nem kérdés. Nem kérdezem, hogy „nem tudom?”, hanem állítom, hogy nem tudom.)

Where does she work? – Hol dolgozik? (Ez kérdés, ezért kell a does segédige is.)
I don’t know where she works. – Nem tudom, hol dolgozik. (Ez nem kérdés. Állítom, hogy nem tudom, hol dolgozik, nem kérdezem. Ezért nem is kell does segédige, ami a kérdő mondatokra lenne jellemző.)

Két kérdőszó találkozása egy mondaton belül:

Ha két kérdőszó kerülne egy mondatba, akkor az egyik eltűnik. Az egyik kérdőszó ilyenkor a what, ez tűnik el. Magyarul mondhatjuk, hogy pl. „Mit gondolsz, ki vagy te?”. Angolul viszont nem csípik egymást egy mondaton belül a „mit” és a „ki” kérdőszók, ezért az angol ezt úgy mondja, hogy „Kit gondolsz, hogy te vagy?”

What do you think? + Who are you? = Who do you think you are?
Mit gondolsz, ki vagy te? Kit gondolsz, hogy te vagy?

A két kérdőszó találkozása leginkább a think ige mellett fordul elő. Elméletileg más ige mellett is előfordulhat. Aki tud erre példát, kérem, jelezze!

Kérdőszókkal alkotott állandósult kifejezések:

How do you do. – Üdvözöllek / Üdvözlöm (köszönési forma, többek között bemutatkozásnál)
What is the time? / What time is it? – Hány óra van? Mennyi az idő?
How old are you? – Hány éves vagy?

Felhasznált irodalom:

Báti László, Véges István: Angol nyelvkönyv. Tanfolyamok és magántanulók számára. 1. rész Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Link:

Myenglishpages.com – WH-Questions (Question Words)

About.com – English Question Words

Englisch-Hilfen.de – Question Words in English

.

3 komment:

 1. szeptember 22, 2015

  Hyrrockin Válasz

  A ‘how do you do.’ mar eleg idejetmult, ( talan a XIX .szazadi) a mellett eleg arrogansan hangzik. A ‘how are you’ a manapsag hasznalt valtozat.
  En 1966-ban születtem, mint a szocikkhez felhasznalt irodalom, de mar az iskolaban is ‘how are you’t tanitottak nekünk.

  • szeptember 23, 2015

   Bodnár Tamás Válasz

   Tudtommal a “How do you do”-t a mai napig is használják pl. bemutatkozásnál. Nem a másik ember hogyléte felől lehet vele érdeklődni (mint a “how are you”-val), hanem ugyanúgy “How do you do” rá a válasz. Pl. a Nice to meet you-ra is lehet How do you do-val válaszolni. Egyelőre nem tudok arról, hogy ez megváltozott volna, pl. a Business Results Elementary (Oxford University Press, 2009) könyv is tanítja.

 2. október 3, 2016

  Birtalan Balázs Válasz

  Egy elég ismert szám: How Do You Do.

  https://www.youtube.com/watch?v=RPwDqFf4NJI

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.