have (got), has (got) – a birtoklás kifejezése: nekem van, neked van

 

To have

(birtokolni, van valamije)

A to have igével azt fejezzük ki, hogy valakinek van valamije. Magyarra úgy fordíthatjuk az így kifejezett mondatokat, hogy pl. „Nekem van egy könyvem”, „Neked van egy könyved”, de az angol ezt úgy fejezi ki, hogy „Én birtokolok egy könyvet”, „Te birtokolsz egy könyvet”. Ezért itt a magyar „nekem”, „neked” szónak az angolban „én”, „te” felel meg. Fontos megértenünk ezt a különbséget az angol és a magyar között!

A have mellett sokszor ott áll a got szó is, ez azonban el is hagyható. Nincs különbség jelentésben a kettő között, ugyanazt jelenti a have és a have got is.

Ragozása egyszerű jelen időben (Present simple) rendhagyó!

Állító alak:

teljes alakok összevont alakok
I have (got) I’ve (got) nekem van
you have (got) you’ve (got) neked/önnek van
he/she/it has (got) he/she/it’s (got) neki van
we have (got) we’ve (got) nekünk van
you have (got) you’ve (got) nektek/önöknek van
they have (got) they’ve (got) nekik van

I have got a book – van könyvem.
I’ve got two hats – van két kalapom.
I have a house
– van egy házam.
We have three bedrooms – három hálószobánk van.
He has got a scarf
– van sála.
The house has got two windows.

Tagadó alak:

teljes alakok összevont alakok
I have not (got) I haven’t (got) nekem nincs
you have not (got) you haven’t (got) neked/önnek nincs
he/she/it has not (got) he/she/it hasn’t (got) neki nincs
we have not (got) we haven’t (got) nekünk nincs
you have not (got) you haven’t (got) nektek/önöknek nincs
they have not (got) they haven’t (got) nekik nincs

I haven’t got a car – nincs autóm.
He hasn’t got two houses – nincs két háza.
Peter hasn’t got four keys
– Péternek nincs négy kulcsa.
The house hasn’t got two front doors
– A háznak nincs két bejárati ajtaja.

kérdő alak:

Have I got? Van nekem?
Have you got? Van neked?
Has he got? Van neki?
Have we got? Van nekünk?
Have you got? Van nektek?
Have they got? Van nekik?

Have you got a pen? – Van tollad?
Has he got boxes?
– Vannak dobozai?

A kérdő alakok is használhatók összevontan, ha van előttük olyan szó (pl. kérdőszó), amivel összevonható:

Who’s got a pen? – Kinek van tolla?
Who’ve got books? – Kiknek vannak könyveik?

 

Rövid válasz (short answer):

A “Have you got…?”, “Has he got…?” és hasonló kérdésekre (mint általában az angolban az eldöntendő kérdésekre) ritkán válaszolunk pusztán yes-szel vagy no-val. A yes és a no után inkább kitesszük az alanyt személyes névmás (I, you, he, she, it, we, you, they) formájában, ez után áll a have, has vagy a haven’t, hasn’t:

Have you got a pen? (Van tollad?)
Yes, I have. (Igen, van.)
No, I haven’t. (Nem, nincs.)

Have I got a pen? (Van tollam?)
Yes, you have. (Igen, van.)
No, you haven’t. (Nem, nincs.)

Has he got a pen? (Van tolla?)
Yes, he has. (Igen, van.)
No, he hasn’t. (Nem, nincs.)

Have we got a pen? (Van tollunk?)
Yes, you have. (Igen, van. / Igen, nektek van.)
No, you haven’t. (Nem, nincs. / nem, nektek nincs.)

Have you got a pen? (Van tollatok?)
Yes, we have. (Igen, van.)
No, we haven’t. (Nem, nincs.)

Have they got a pen? (Van tolluk?)
Yes, they have. (Igen, van.)
No, they haven’t. (Nem, nincs.)

Fontos, hogy rövid válasznál a yes után nem lehet az összevont alakot (pl. I’ve) használni, csak a teljes alakot (pl. I have), míg a no után a teljes alakot (pl. I have not) nem lehet használni, csak az összevont alakot (pl. I haven’t).

.

A have használata do-val, does-zal

A have tagadó és kérdő alakját a fent ismertetett módon kívül lehet a do/does segédigével is képezni, tehát úgy, mint az összes többi ige egyszerű jelen idejét (present simple). Az amerikai angolban kizárólag ezt használják, de a brit angolban is egyre gyakoribb. Do és does mellett a have után mindig elmarad a got.

Példák:

Do you have a book? ( = Have you got a book?) – Van könyved?
Does John have a book? ( = Has John got a book?) – Van Johnnak könyve?

I don’t have a book. (I haven’t got a book.) – Nincs könyvem.
She doesn’t have a pen. ( She hasn’t got a pen.) – Nincs tolla.

.

Haladóknak

Ha a have nem birtoklást fejez ki (pl. to have a shower – zuhanyozni, to have lunch – ebédelni), akkor csak got nélkül használható, és csak a do / does segédigével képezhető a kérdő ill. tagadó alak: I don’t have a shower. Ilyenkor a have-nek folyamatos alakja is lehet:

I am having a shower.
I have been having a shower for five minutes.

Ilyen kifejezések:

to have breakfast (reggelizni)
to have lunch (ebédelni)
to have dinner / supper (vacsorázni)
to have a coffe / tee
to have a drink (inni valamit)
to have a meal (enni valamit)

to have a bath (fürödni)
to have a shower (zuhanyozni)
to have a swim (úszni egyet)
to have a rest (pihenni)
to have a party (bulizni)
to have a chat / talk (beszélgetni)
to have a holiday (szabadságon lenni)
to have a day off (szabadnapja van)
to have a good time (jól érezni magát)

to have fun (jól érezni magát)

to have a dream (álmodni)
to have an accident (balesetet szenvedni)
to have a look (at) (ránézni valamire)
to have a baby (szülni)

to have difficulty (nehézsége van)
to have trouble (gondja, nehézsége van)

A műveltető szerkezetben is hasonlóan viselkedik a have, hiszen itt sem birtoklást fejez ki:

Do you have your car repaired? = Megjavíttatod az autódat?

Megjegyzés: A “kell” értelemben használt have to mellett is előfordulhat a got, de ritkán használják így: I have to go – esetleg: I have got to go. (Mennem kell). Múlt időben  a had mellett is előfordulhat elvileg a got, ez sem gyakori: I had (got) a car – volt egy autóm.

A birtoklás kifejezésére a to have-en kívül más igék is használhatók, pl. to own, to possess: I own a car – Rendelkezem egy autóval.

Felhasznált irodalom:

Raymond Murphy: English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students, Second edition, Cambridge University Press,1994.

Link:

Englisch-Hilfen.de – Have got, has got

Englishpractice.com – Kifejezések a have-vel – Common expressions with have

angol to have

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.