Az angol határozatlan névelő (a, an) – The English Indefinite Article

Az angol határozatlan névelő – a, an
(The indefinite article)

Az angol határozatlan névelő előtt nézzük meg előbb a magyart!
Magyarban a határozatlan névelő: „egy”. Nem tévesztendő össze az „egy” számnévvel! Az „egy” számnévtől annyiban különbözik, hogy nem a mennyiségen van a hangsúly. Teljesen hangsúlytalanul odatesszük a főnév elé, hogy „egy”. Pl. „Van egy ötletem.” Ez szinte ugyanaz, mintha azt mondanánk, hogy „Van ötletem”. De lehet az „egy” hangsúlyos is, ilyenkor azonban már nem névelő, hanem számnév. Pl. „Egy ötletem van, nem kettő.” Vö. még: „Ő egy tanár” (az „egy” itt névelő, mert nem hangsúlyos, az „Ő tanár” is szinte ugyanazt jelenti). De: „Minek adsz neki két tanárnak való munkát? Ő egy tanár, nem kettő!” (Itt már számnév az „egy”, mert lényeges, hogy egyről és nem más mennyiségről van szó.

Az angolban külön szó van az „egy”-re, mint határozatlan névelőre és mint számnévre. Ha számnév, akkor alakja: one. Névelőként alakja:

mássalhangzóval kezdődő szó előtt: a
magánhangzóval kezdődő szó előtt: an

Pl. a boy, a computer, a table
an apple, an eagle, an evening

A magánhangzó és mássalhangzó kezdet a kiejtésre vonatkozik! Ha írásban egy szó magánhangzóval kezdődik, de kiejtésben mássalhangzóval, vagy fordítva, a kiejtés érvényesül, nem az írás!

an hour (a h-t nem ejtjük, ezért nem a, hanem an áll előtte!)
a unit
(az u-t itt /ju/-nak ejtjük!)

Az angol határozatlan névelő az előtt a főnév (pl. table) vagy jelzős főnév (pl. big table) előtt áll, amelyre vonatkozik (pl. a table, a big table). Követi viszont a such, half és what szavakat: such a table (egy ilyen asztal); half an hour (fél óra); What a nice room! (Milyen szép szoba!)

Az angol határozatlan névelő használata:

1. Részben akkor használjuk, amikor a magyarban. Ha tehát a magyarban kitesszük az „egy” szót a (jelzős) főnév elé, és ez az „egy” szó hangsúlytalan, akkor az angolban a, an áll:

I have an idea – Van egy ötletem.
He is a teacher – Ő egy tanár.

A magyarban sokszor el is hagyható a főnév elől a határozatlan névelő. Az angol azonban ilyenkor is kiteszi! A következő mondatokat magyarul sokszor névelő nélkül mondjuk, de az angolban névelő nélkül nem lenne helyes. Ilyenkor is a / an áll az angolban:

I have an idea – Van ötletem.
He is a teacher – Ő tanár.

Tehát: Egyes számú megszámlálható főnév elé a / an kerül, ha semmi más determináns (pl. some, any, the, my, your) nem áll előtte. (Tehát meghatározatlan főnév előtt.) A magyarban ilyenkor általában kitehető, de el is hagyható az „egy” szó, ahogy láttuk. Erre különösen ügyelnünk kell, mert a magyarban ugyan nem, de az angolban ilyenkor is kötelező kitenni! Tehát az angolban az egyes számban álló főnév elé ki kell tenni a határozatlan névelőt!

Viszont két esetben az angolban mégsem tesszük ki. A főneveknek ez a két típusa:

1. elvont főnevek, pl. life (élet), peace (béke);
2. megszámlálhatatlan főnevek, amiket darabra nem lehet megszámolni, pl. water, air, milk, work, information, permission, health

Kiegészítés: Az angolban a megszámlálhatatlan főnevek nagyrészt anyagnevek. Ezeket nem lehet darabra, csak mennyiségre mérni. Magyarul se mondjuk, hogy egy víz”, legfeljebb egy pohár víz” vagy egy üveg víz”. A megszámlálhatatlan főnevek ezért többes számba sem tehetők. Sok főnév, mely magyar logika alapján megszámlálható lenne, az angolban megszámlálhatatlan (pl. work, homework, information, music). Hogy pontosan mely főnevek tartoznak a megszámlálhatatlan főnevek közé, arról részletesen itt lehet olvasni.
Megszámlálhatatlan főnevek elé határozatlan névelő helyett általában kiteszünk valami mást, pl. a some vagy any szót, de ez el is hagyható (pl. some water).

Kitesszük tehát a határozatlan névelőt minden egyes számú, nem elvont fogalmat jelölő, megszámlálható főnév elé, ha más determináns nem áll előtte. Kitesszük tehát a foglalkozásnevek elé (pl. a teacher, a lawyer), a nemzetiséget jelölő, főnévként használt melléknevek elé (pl. a Japanese, an Italian, a Frenchman – egy japán (ember), egy olasz (ember), egy francia (ember)), bizonyos számnevek elé (pl. a/one hundred, a/one thousand, a/one million, a dozen, a couple of). Kitesszük még bizonyos kifejezésekben, pl. a lot of, a number of, a great deal of (sok).
Kitehető a little és a few névmások elé is, melyek jelentése így kicsit módosul, erről bővebben lásd itt.

2. Ha megszámlálható dologról általánosságban beszélünk, az egyes számban áll határozatlan névelővel:

A cat is weaker than a dog – Egy macska gyengébb, mint egy kutya / A macskák gyengébbek, mint a kutyák.
A child is sincere – Egy gyerek őszinte / A gyerekek őszinték.

Ilyenkor, mint látható, a magyarban többes számú, határozott névelős főnévvel (pl. a macskák) is visszaadható ugyanaz a jelentés.

angol határozatlan névelő

Az angol határozatlan névelő

 

További szabályok

Nem áll névelő (sem the, sem, a/an) a this, these, that, those, my, your stb. névmások (determinánsok) előtt, mert ezek önmagukban névelőszerű szavaknak számítanak, két névelő pedig nem áll egy szó előtt (pl. this book, these books, that book, my book, our books). Ha azt akarjuk kifejezni, hogy „egy könyvem”, akkor a one használatos, utána of áll, a főnév pedig többes számba kerül: one of my books (egy a könyveim közül).

Ha általános értelemben használunk egy többes számú főnevet, the nélkül áll: Cats are less strong than dogs. Ilyenkor egyes számú főnév is használható, határozatlan névelővel, azonos jelentéssel (lásd fent): A cat is less strong than a dog.
Viszont ha az általános értelemben használt főnév megszámlálhatatlan főnév vagy elvont főnév, akkor természetesen nem kerül többes számba és a/an sem áll előtte: I like music. I like coffee. I don’t like sugar. Ha ezeket a főneveket konkrét értelemben használjuk, the kerül eléjük, lásd fent.

Nincs semmilyen névelő bizonyos kifejezésekben, többek között étkezésekkel kapcsolatban vagy intézmények neve előtt:

have breakfast, have lunch, have dinner, have supper

Ha jelző kerül elé, határozatlan névelőt kap: I had a nice lunch.

go to bed, stay in bed; to work, at work; at home

Intézmények neve előtt:

Ha eredeti funkciójuk szerint használjuk: at school, to university, in/to hospital, in prison, in church
Ha más célból megyünk oda: at the school, at/to the hospital, to the church
(Vö. magyarul: Iskolába megyek, sok órám van – I go to school, I have a lot of lessons. De: Az iskolába megyek, beszélnem kell az igazgatóval – I go to the school, I have to speak to the director.)

by bus, by car, on foot
by heart
(kívülről, könyv nélkül)
in ink
(tintával), in pencil (ceruzával)
in time
(időben), on time (pontosan)
at night
(éjjel), at noon (délben)

Exercises – Gyakorlatok:

Hogy van angolul? Ügyeljünk arra, hogy mikor kell a / an a főnevek elé, mikor nem!

Anna lány. Péter fiú. Én is fiú vagyok.
Van tévé a szobában. Van kenyér a konyhában.
A tigrisek veszélyesek.
Tegnap délben ebédeltem. Tegnap délben ettem egy jó ebédet.
Cukor nélkül iszom a kávét.
Ki szereti a zenét?
Egy kollégám beteg.
Van házunk, de nincs autónk.
Száz (betűvel kiírva!) ember van az utcán.
Tollra van szükségem, tintával akarok írni.
El kell mennem az iskolába, mert tanulok.
El kell mennem az iskolába, mert ki kell festenem az egyik termet.
A béke jó dolog. Az egészség is fontos.
Az autók gyorsabbak, mint a buszok.

A feladat megoldása.

Forrás az angol határozatlan névelő témájához:

dr. Budai László, Radványi Tamás: Angol nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. (51-55. oldal)

Kónya Sándor, Országh László: Rendszeres angol nyelvtan, Terra, Budapest, 1976. (60-67. oldal)

Raymond Murphy: English Grammar in Use, second edition, Cambridge University Press, 1996. (144-155. oldal)

Link az angol határozatlan névelő témához:

EF.com (Education First) – The definite article – A határozott névelő használatáról angolul

World-English.org – English Articles – Az angol névelők használatáról

Esl.Fis.edu – Articles

2 komment:

 1. október 2, 2019

  Sándor Válasz

  Üdv!
  “Az angolban külön szó van az „egy”-re, mint határozatlan névelőre és mint számnévre. Ha számnév, akkor alakja: one. Névelőként alakja:

  magánhangzóval kezdődő szó előtt: a
  mássalhangzóval kezdődő szó előtt: an”

  Fordítva írtátok! ^^

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.