Német nyelvoktató videók

A videók közül kettő nyelvlecke teljesen kezdőknek.
Három videó a kijelentő mód jelen idejével foglalkozik.
Egy videó az egyik múlt időt (Präteritum) mutatja be.
Újabb videók folyamatosan készülnek!

Bevezetés azoknak, akik németül szeretnének tanulni: A létige jelen időben, névelők, birtokos névmások, egyszerű mondatok

2. lecke: A névelők és birtokos névmások rendszerezése: kétalakú és háromalakú determinánsok: ein-eine-ein, kein-keine-kein(-keine), mein-meine-mein(-meine) és der-die-das(-die), dieser-diese-dieses(-diese), jener-jene-jenes(-jene), welcher-welche-welches(-welche). Melléknévragozás alanyesetben a háromalakú determinánsok mellett (pl. der gute Tisch, die guten Tische).

Igeragozás kijelentő mód jelen időben
(Indikativ Präsens)

3 videó: 1. szabályos igék; 2. tőhangváltó igék; 3 rendhagyó igék

Szabályos igék (regelmäßige Verben):

Tőhangváltós igék (Verben mit Brechung und Umlaut):

Rendhagyó igék (unregelmäßige Verben):

 

Múlt idő

Präteritum: A szabályos (gyenge) és rendhagyó (erős és vegyes) igék ragozása:

Az összes németes videó egy helyen, a Youtube-on (lejátszási lista)