Author Archives: Bodnár Tamás, webnyelv

A kötőmód használata az olaszban – L’uso del congiuntivo

Az olaszban a kötőmód használata sokszor a tanulók réme. Valóban furcsa nekünk, magyaroknak, miért így kell használni. De a logikáját könnyen megérthetjük, és egy kis gyakorlással meg is tanulhatjuk használni.
Voglio che lui parli italiano. Spero che tu venga. Mi dispiace che non ci siano qui. Sebbene lui studi, non sa niente. Questo è il libro più interessante che tutti devano leggere.

Tovább

Igepárok tárgy- és részesesetű vonzatokkal (Hol? Hova?)

A németben egyes igepárok egyik tagját “hol?”, másik tagját “hova?” kérdésre válaszoló helyhatározók mellett használjuk. Hol kérdésre felelő elöljárószók után részes-, hova kérdésre felelők után tárgyeset áll.
Ich lege das Buch auf das Tisch – A könyvet az asztalra teszem.
Das Buch liegt auf dem Tisch – A könyv az asztalon fekszik.

Tovább

Kémia és nyelvészet

Kémia és nyelvészet – Honnan erednek a kémiai elemek nevei?
És a kémiai elemeket minden nyelvben hasonlóan nevezik? Nem! Ha pont azt szeretnéd feltétlenül tudni, hogy van dánul a hidrogén, svédül az oxigén, zürjénül a szén, törökül a higany vagy éppen finnül a szilícium, jó helyen jársz! De ha az érdekel, hogy a holmiumnak van-e köze a holmihoz, vagy a plutóniumnak a Plútóhoz, akkor is!

Tovább

Befejezett múlt idő – Past Perfect Tense

Ha már ismerjük az igeidők egyeztetésének alapszabályát, belevághatunk a past perfect igeidőbe is! De ha még nem, akkor előbb feltétlen tanulmányozzuk át az előző bejegyzést! Csak így érthetjük meg, miért így kell mondani:
After he had eaten the pizza he left the restaurant. – Our guests entered as soon as they had arrived. – They closed the window before a bird had flown into the room. – It was the first time I had travelled to France

Tovább

Állandó bosszantás, ráadásul folyamatosan! Adalék az angol igeidőkhöz

Ha egy cselekvés bosszantó és többször megtörténik, arra a folyamatos igealakot használjuk. Ez azonban nem csak jelen vagy múlt időben lehetséges, hanem jövő időben, vagy akár feltételes módban is!
He is always listening to music here and I cannot sleep.
He was always listening to music here and I couldn’t sleep.
! Don’t let him in! He will always be listening to music and I can’t sleep!
! I wish he didn’t come here! He would always be listening to music here but I should sleep.

Tovább

Az “if” használata, és feltételes mondatok az angolban

If the weather is nice, we always go for a walk – Amikor jó az idő, mindig elmegyünk sétálni.
If the weather is nice tomorrow, we will go for a walk – Ha holnap jó az idő / Ha holnap jó idő lesz, elmegyünk (el fogunk menni) sétálni.
If you cooked some food, we would eat everything – Ha főznél valami ételt, mindent megennénk.
If you had cooked some food, we would have eaten everything – Ha főztél volna valami ételt, mindent megettünk volna.
If you had eaten my sandwich you would be happy – Ha megetted volna a szendvicsem, boldog lennél.

Miért így mondjuk ezeket angolul? Itt megtudhatjuk!

Tovább
Az oldal tetejére!