Az angol főnevek többes száma

Fontos! Többes számuk csak a megszámlálható főneveknek van! A megszámlálhatatlan főnevek nem tehetők többes számba! Az angol többes szám nem érvényes ezekre a főnevekre.

Az angol többes szám

Az angol többes szám úgy alakul a legtöbb főnévnél, hogy egy -s ragot kapnak a végükre:

table → tables (asztal → asztalok)
boy → boys (fiú → fiúk)
book → books (könyv → könyvek)
computer → computers (számítógép → számítógépek)

Ennek az -s ragnak a kiejtése kétféle lehet: „sz” vagy „z”. Ha egyes számban zöngétlen mássalhangzóra végződik kiejtésben a főnév, akkor a többes számot jelölő -s kiejtése „sz”. Ha zöngés mássalhangzóra vagy magánhangzóra végződik, akkor a kiejtése „z”. Bővebben Melyek a zöngés és zöngétlen mássalhangzók?

A kiejtésben „s”, „sz”, „cs”, „dzs”-re végződő főnevek -es ragot kapnak többes számban. Ezt az -es végződést „iz”-nek ejtjük. Akkor kapja tehát a főnév ezt a végződést, ha egyébként képtelenség lenne kiejteni „i” nélkül az -s végződést:

bush → bushes (bokor → bokrok)
bus → buses (busz → buszok)
watch → watches (óra → órák)

Ha ezek a főnevek írásban néma e-re végződnek, többes számban nem kapnak még egy e-t:

house → houses (ház → házak)
orange → oranges (narancs → narancsok)
horse → horses (ló → lovak)

Egy sajátos szó: quiz quizzes (kvíz, vetélkedő → kvízek, vetélkedők)

Az -f vagy -fe végű főnevek többes számban az f-et v-re cserélik. Ehhez jön az -es végződés. Ha már e van a szó végén, itt sem lesz két e:

leaf → leaves (falevél → falevelek)
loaf → loaves (cipó → cipók)

shelf → shelves (polc → polcok)
thief → thieves (tolvaj → tolvajok)

wolf → wolves (farkas → farkasok)

wife → wives (feleség → feleségek)
life → lives (élet → életek)

knife → knives (kés → kések)

Egyes főneveknél megmaradhat az f is:

dwarf → dwarfs / dwarves (törpe → törpék)
scarf → scarfs / scarves (sál → sálak)

Van, amikor megmarad az f:

chief → chiefs (vezető → vezetők)
handkerchief → handkerchiefs
(zsebkendő → zsebkendők)

roof → roofs (tető → tetők)

Megjegyzés: Bizonyos szakirodalom szerint (Németh Anikó) a handkerchief többes száma handkerchieves is lehet, más szakirodalom csak az elsőt említi. Nincs tehát minden esetben egyértelmű szabály, hogy melyik alak a helyes.

Az -y végű főnevek többes számban -es végződést kapnak, és az y átvált i-re. De csak akkor, ha az y-t mássalhangzó előzi meg:

country → countries (ország → országok)
city → cities (nagyváros → nagyvárosok)

fly → flies (légy → legyek)

Ha magánhangzó van az y előtt, akkor csak -s végződés van, minden változás nélkül:

day → days (nap → napok)
boy → boys (fiú → fiúk)

Az -o végű főnevek egy része -es végződést kap:

cargo → cargoes (rakomány → rakományok)
buffalo → buffaloes
(bölény → bölények)
mango → mangoes
(mangó→ mangók)
potato → potatoes
(burgonya → burgonyák)

tomato → tomatoes (paradicsom → paradicsomok)
hero → heroes (hős → hősök)
torpedo → torpedoes (torpedó → torpedók)

Az -o végű főnevek másik része (főleg olasz eredetűek) csak -s végződést kap:

zero zeros
piano → pianos (zongora → zongorák)
radio → radios (rádió → rádiók)
photo → photos (fénykép → fényképek)
kilo → kilos (kiló → kilók)

volcano → volcanos / volcanoes (vulkán → vulkánok)

Összetett főnevek többes száma

Összetételben az alapszó kerül többes számba:

playground → playgrounds (játszótér játszóterek)
coal mine coal mines (szénbánya szénbányák)
fruit tree fruit trees (gyümölcsfa gyümölcsfák)

mother-in-law mothers-in-law (anyós → anyósok)
father-in-law fathers-in-law (após → apósok)
son-in-law sons-in-law (vej → vejek)
sister-in-law sisters-in-law (sógornő → sógornők)

passer-by passers-by (járókelő járókelők)

Ha az összetételben nincs főnév, akkor az utolsó szó kerül többes számba:

forget-me-not forget-me-nots (nefelejcs nefelejcsek)
grown-up grown-ups (felnőtt felnőttek)

Néhány összetett szónál mindkét tag többes számba kerül. Mégpedig akkor, ha a szó tartalmazza a man vagy woman szót, vagy and-del kötjük össze az összetétel két tagját:

man-servant men-servants (házi szolga házi szolgák)
woman director → women directors (női igazgató → női igazgatók)*
man-doctor → men-doctors (férfi orvos → férfi orvosok)*

pro and con → pros and cons (pro és kontra → pro(k) és kontrák)

* Az igazgatónő ugyanúgy director, mint az igazgató. A man és woman szót csak akkor tesszük ki ezeknél a főneveknél, ha hangsúlyozni akarjuk, hogy férfiról vagy nőről van-e szó.

A -man vagy -woman végű, összetett főnevek többes száma -men vagy -women végű:

Englishman Englishmen (angol férfi → angol férfiak)
Frenchman Frenchmen (francia férfi → francia férfiak)
Englishwoman Englishwomen (angol nő → angol nők)
policeman policemen (rendőr → rendőrök)
gentleman gentlemen (úriember/úr → úriemberek/urak)

Rendhagyó többes szám

Az angol többes szám néha rendhagyó. A gyakoribb ilyen főnevek:

foot → feet (láb → lábak)
tooth → teeth (fog → fogak)
goose → geese (liba → libák)

man → men (férfi → férfiak)
woman → women (nő → nők)
child → children (gyerek → gyerekek)

ox → oxen (ökör → ökrök)
brother → brethren (hittestvér → hittestvérek)
A családi kapcsolatot jelölő brother szó viszont szabályos: brothers

louse → lice (tetü → tetük/tetvek)
mouse → mice (egér → egerek)
Számítógéphez való egér többes száma lehet mouses és mice egyaránt.

Az -s, -ese és -sh végű népnevek (embercsoportok) többes számban nem változnak:

Swiss → (the) Swiss (svájci → (a) svájciak)
Chinese → (the) Chinese (kínai → (a) kínaiak)

Egyéb furcsaság többes számban:

person → people (személy → emberek)
penny → pence (penni)

Egyes -s végű főnevek többes száma megegyezik az egyes számmal:

means (eszköz, eszközök)
series (sorozat, sorozatok)
species (fajta, fajták)

Ritkább, rendhagyó többes számú főnevek

(Leginkább csak felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek és maximalistáknak)

Egyes főnevek a végüket lecserélik -a végződésre. Nagyrészt latin eredetű -um (kisebb részt görög eredetű -on) végű főnevek tartoznak ide:

phenomenon → phenomena (jelenség → jelenségek)
bacterium → bacteria (baktérium → baktériumok)
datum data (adat → adatok)

de: museum → museums; neutron → neutrons

Az -us végződés sokszor -i-re változik (a latin eredet miatt):

bacillus bacilli
cactus
cacti / cactuses
focus
foci / focuses (fókusz → fókuszok)
magus 
magi (mágus → mágusok)

Az -i többes szám kiejtése mindig „áj”! A foci c-jét már nem az eredeti „k”-nak, hanem „sz”-nek ejtjük többes számban, a magi g-jét pedig „dzs”-nek.

Az -is végződés -es végződésre változik:

analysis → analyses (analízis → analízisek)
axis → axes (tengely → tengelyek)
basis → bases (alap → alapok)
crisis → crises (válság → válságok)
diagnosis → diagnoses (diagnózis → diagnózisok)
ellipsis → ellipses (ellipszis → ellipszisek)
hypothesis → hypotheses (feltételezés → feltételezések)
oasis → oases (oázis → oázisok)
thesis → theses (szakdolgozat → szakdolgozatok)

Az -ix végződésből -ices lehet:

appendix → appendices (függelék → függelékek)

Az -eau végű főnevek -x végződést is kaphatnak (francia eredet miatt) (-s végződés is elfogadható):

plateau → plateaux (fennsík → fennsíkok)
tableau → tableaux (tabló → tablók)

Egyes -a végű főnevek többes számban még egy e-t kapnak a végükre (latin eredet):

alga  algae
larva 
larvae
antenna
antennae / antennas
vertebra → vertebrae / vertebras (csigolya → csigolyák)

De: area → areas; dilemma → dilemmas; diploma → diplomas; drama → dramas – Ezek (az area kivételével) nem latin, hanem görög eredetűek, ezért nem kapnak latinos többes számot.

-O végű olasz jövevényszavak többes számban olaszos -i végződést kapnak:

concerto grosso concerti grossi (Az e előtti c „cs”-nek ejtendő!)
maestro maestri (karmester → karmesterek) (ejtsd: „májsztró”, „májsztri”)
solo soli (szóló → szólók (zenében))

De: cappuccino → cappuccinos, expresso → expressos

Megjegyzés: A dict.cc szótár a maestro és a solo többes számaként a maestros és a solos szavakat is szerepelteti, a szakirodalom (Németh Anikó) csak az olaszos többes számot írja. A használat ingadozik. A nagyszótár nem tünteti fel a concerto olaszos többes számát.

angol többes szám

Az angol többes szám

 

Feladat az angol többes szám gyakorlásához:

Keresd meg a párját! – Hogy van többes számban?

– – –

Linkek:

English-zone.com – Irregular plurals list

Grammarist.com – Irregular plural nouns

Angol Wikipédia – English plurals

Felhasznált irodalom:

Budai László, Radványi Tamás: Angol nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Kónya Sándor, Országh László: Rendszeres angol nyelvtan, Terra Kiadó, Budapest, 1976.

Németh Anikó: Angol nyelvtan felsőfok, Könyvmíves Kiadó, Budapest, 1999.

Országh László, Magay Tamás: Angol-magyar nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.


3 + 7 =

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>