Rendhagyó igék a németben

" >

A Wiktionary meglehetősen bő listát ad a rendhagyó igék szótári alakjairól, külön táblázatba szedve az igekötős igéket. A Präteritum (egyszerű múlt idő) alakja mellett olykor a feltételes mód (Konjunktiv Präteritum) alakját is feltüntetik.

 A német ige szótári alakja 4 részből áll:

1. főnévi igenév (Infinitiv), pl. zeigen
2. egyszerű múlt idő E/3 alakban (ami azonos az E/1-gyel), pl. zeigte.
3. időbeli segédige, ami vagy a haben, vagy a sein (rövidítve: h. vagy i., azaz hat vagy ist)
4. a Partizip Perfekt (másik nevén Partizip II) (pl. gezeigt), amit többek között az összetett igeidők képzésekor használunk az időbeli segédigével együtt, de máskor is használatos, pl. jelző is lehet, vagy a szenvedő szerkezetben is ez fordul elő

Ha nem a -te, h./i. (ge) -t (pl. zeigen, zeigte, h. gezeigt) séma alapján képezzük az ige szótári alakját, akkor az ige rendhagyó. A szabályos alakok képzéséről és a rendhagyóságokról (gyenge, erős, vegyes igék) itt írtam, a szabályról pedig, hogy mikor van haben, mikor sein, itt írtam.

A szótári alakhoz olykor hozzátartozik a főnévi igenév után egy zárójelbe tett betű vagy két betű (pl. lesen (ie), las, h. gelesen; schlafen (ä), schlief, h. geschlafen). Ez azt jelenti, hogy az ige kijelentő mód jelen időben tőhangváltós (Brechungot vagy Umlautot kap).
Létezik továbbá néhány (nem sok) ige, ami kijelentő mód jelen időben is rendhagyó, de a szótári alak ezt nem tünteti fel. Ezek az igék a módbeli segédigék (können, müssen, wollen, sollen, mögen, dürfen), valamint a haben, sein, werden, wissen, nehmen, treten és tun. A kijelentő mód jelen idejében rendhagyó ill. tőhangváltó igékről szintén ebben a bejegyzésben olvashatunk bővebben.

- o -

Rendhagyó felszólító módban a sein ige, a szótári alak ezt nem tartalmazza (sei! = legyél! seien wir! = legyünk! seid! = legyetek! seien Sie! = legyen Ön!). Konjunktiv Präsens-ben is rendhagyó a sein ige: ich sei, du sei(e)st, er sei, wir seien, ihr seiet, wir seien)
Rendhagyó lehet még a Konjunktiv Präteritum is, ezt a szótárak, nyelvkönyvek nem mindig tüntetik fel külön.

befehlen – Indikativ Präteritum: befahl – Konjunktiv Präteritum: beföhle
empfehlenempfahlempföhle
helfenhalfhülfe
hebenhobhübe
werbenwarbwürbe
stehlenstahlstühle
sterbenstarbstürbe
werfenwarfwürfe
verderbenverdarbverdürbe

Néhány igének két alakja létezik Konjunktiv Prätertitumban:

beginnenbegannbegänne vagy begönne
gewinnengewanngewänne vagy gewönne
stehen
standstände vagy stünde

Az ige többi alakjai (Indikativ és Konjunktiv Futur I és II, valamint Partizip Präsens) között nincs rendhagyó. Ha azt vesszük, ez nem is nehéz, mert pl. az olaszban és a spanyolban rengeteg rendhagyó ige van kijelentő mód jelen időben, a jövő időben is akad rendhagyó, valamint a kötőmódban is sok a rendhagyó ige.

————————–

Kapcsolódó bejegyzések:

A német igeragozás – kijelentő mód

Haben vagy sein?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 2 = hat

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>